Nasıl oldu da insan tüketicilikten üreticiliğe geçti? Saban ve tekerleğin icadı ekonomileri nasıl etkiledi? Feodalitede üretim nasıl yapıldı, nasıl paylaşıldı? Bütçe hakkı nasıl doğdu? Sanayi Devrimi yaşamı nasıl etkiledi? Çinliler niçin dünyaya...

Nasıl oldu da insan tüketicilikten üreticiliğe geçti? Saban ve tekerleğin icadı ekonomileri nasıl etkiledi? Feodalitede üretim nasıl yapıldı, nasıl paylaşıldı? Bütçe hakkı nasıl doğdu? Sanayi Devrimi yaşamı nasıl etkiledi? Çinliler niçin dünyaya kapandı? İlk ticaret savaşı nasıl başladı? İslam uygarlığı nasıl yükseldi? Amerika’ya ilk kim gitti? Sosyalist meydan okuma nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl sonlandı? Sanayi 4.0 nedir?

Dr. Mahfi Eğilmez, sade bir anlatımla kaleme aldığı “Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi” başlıklı kitabında, insanlığın ilk ticari faaliyetlerinden bugünkü duruma nasıl gelindiğini çok yalın bir dille anlatıyor. Dikkat çekici bu çalışmada, dünya tarihindeki ekonomik olayları, devrimleri ve teorileri zengin bir bakışla irdeleyen Dr. Eğilmez’in kitabını özgün kılan hususların başında, alışılmış ekonomi tarihi kitaplarının aksine, ekonomi tarihindeki her paradigma değişiminden sonra ortaya çıkıp dönemin ideolojisine dönüşmüş ekonomik fikirlerin de açıklanması geliyor. Dr. Eğilmez, dünya ekonomisinin gelişimindeki mihenk taşlarını irdelerken, aynı zamanda ekonominin geleceğine dair kimi öngörülerde de bulunuyor. Kitap, ekonomi bilgisini geliştirmek isteyen, iktisat tarihini merak edenler için okunması gereken giriş niteliğinde bir kitap olarak dikkat çekerken, kitabın sonunda meraklıları için Nobel Ekonomi Ödülü alan iktisatçıların, hangi yıl, hangi araştırma konusuyla ödül aldıklarının da listesi verilmiş.