Ülkemizin Avusturya’ya makine ve aksamları ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 113 milyon dolara yükseldi.

Avusturya Batı’da Konstans Gölü’nden, doğuda Neusiedl Gölü’ne kadar uzanır. En doğu noktasından en batı noktasının uzaklığı 570 kilometre, en kuzey noktasından en güney noktasının uzaklığı yaklaşık 300 kilometre olarak bilinir. Ülkenin yaklaşık 3/4’ünü, Doğu Alpler üzerinde kurulduğundan dağlık arazi oluşturur. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya saran Tuna Nehri’nin uzunluğu 350 kilometreyi geçer.

Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler, Avusturya’da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplar. Ülkenin en yüksek dağı 3 bin 798 metre uzunluğunda olan Grossglockner’dir. Göller bakımından çok zengin olan Avusturya’da küçük çapta onlarca göl bulunur. En büyük gölü Neusiedl Gölü’dür ki, yüz ölçümü320 kilometrekaredir. Bunun bir kısmıda Macaristan’a aittir.

Avusturya’nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta Avrupa geçiş ikliminin etkisi altındadır.Yoğun yağış ve Batı rüzgarı iklimi önemli derecede etkiler. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar bol kar yağışlıdır. Burada yıllık yağış 3000 mm seviyesine ulaşır. Ülkenin kuzey ve batısını etkisi altına alan okyanus etkisi nedeniyle bu bölgelerde yağışlar daha düşük (yıllık 2000 mm) ve yıl içinde sıcaklık farklılaşmaları daha stabildir.

Kışlar bu bölgelerde göreceli olarak yumuşak ve yazlar da sıcak geçer.Ortalama sıcaklık Ocak ayında -4°C,Temmuz ayında 18°C’dir. Bu bölgede yıllık yağış oranı 600 mm civarındadır.Tuna Nehri kış aylarında donduğundan,ulaşımın aksamaması için buz kırma çalışmaları devamlı yapılır. Yükseklerde fırtınalar bazen çok şiddetli olur.Kara iklimi özelliğinden dolayı yazayları sıcak geçer.

Sıcaklık ortalaması 20°C’nin üzerindedir. Bu mevsimde az miktarda da olsa yağış görülür.8,17 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 93’ü Avusturyalı’dır. Türkler, Almanlar,Slavlar, Hırvatlar ve Macarlar,Slovenler, Çekler ve daha küçük sayıdada İtalyanlar, Sırplar ve Romenler ülkenin diğer azınlık gruplarıdır.

Nüfusun yüzde 18,6’sını 1-14 yaş grubu, yüzde61,6’sını 15-59 yaş grubu, yüzde 19,8’inide 60 yaşından yukarısı teşkil eder.Halkın yüzde 68’i şehirlerde yaşar. Ülkenin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 99 kişidir. Bununla birlikte nüfus alana eşitsiz dağılmıştır. Alpler’in geniş bölgelerinde yerleşim yoktur.

SANAYİYE DAYALI EKONOMİ

Avusturya ekonomisi sanayi, turizm ve tarıma dayanır. Tarıma elverişli toprakları azdır. Modern tarım bol ürün alabilmek için II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde bulunan çayırlık alanlarda hayvancılık yapılmaktadır. Avusturya,dünyanın önde gelen tabii magnezi türeticisidir.

Schwechat’taki büyük petrol rafinerisi, ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri tüketiminin 3/4’ünü karşılar.Ekonomisinin ana kaynağını meydana getiren sanayi dalında pik demir ve ham çelik, alüminyum üretimi ön sıralarda yer alır. Kağıt, kimyasal madde ve plastik diğer sanayi ürünleridir.

Avusturya çiftlikleri, diğer dağlık Batı Avrupa ülkelerinin küçük ve dağınıktır.Bu yüzden üretim göreceli olarak pahalıdır. Avusturya’nın 1995 yılında AB’nin bir parçası haline gelmesiyle birlikte tarım sektöründe Avrupa Birliği’nin Genel Tarım Politikası gözönünde alınarak reform çalışmaları yapıldı. Avusturyalı çiftçiler ülkenin besin gereksiniminin yüzde 80’nini üretirken1950’den bu yana tarımın gayrisafi milli hasıladaki yeri yüzde 3’ün altında seyretmektedir.

Avusturya’da iş yapan uluslararası kimya, demir ve çelik üreticileri, petrol şirketleri diğer ülkelerde binlerce kişiyi istihdam eden girişimlerde bulunurken diğer ülkelerle göreceli olarak Avusturya’da daha küçük bazda ekonomik girişimler yapılmaktadır.

Dünyanın önde gelen tabii magnezit üreticisi olan Avusturya’nın ekonomisi sanayi,turizm ve tarıma dayanıyor.


EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNÜ MAKİNE

Geniş ormanlarından elde edilen kerestenin sadece bir bölümü ülkede işlenir. İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır.En önemli ihraç ürünlerini; makineler,elektronik araçlar, maden ürünleri,kağıt, elektrik enerjisi, gıda maddeleri meydana getirir.

Avusturya’da en önemli ve gayri safi milli hasılanın çoğunluğunu oluşturan sektör hizmetler sektörüdür. Viyana finansal merkez haline gelmiş bir metropoldür. Ayrıca Viyana son 10 yılda yeni AB ülkelerine açılan bir kapı görevi görmektedir. Viyana’daki pek çok şirket ve banka yeni AB ülkeleriyle ekonomik hareketlilik içerisinde bulunmaktadır.

Avusturya ekonomisi için önemli yer tutan diğer bir sektör ise turizmdir. Turizm ülkede hem yaz,hem de kış aylarında hareketlidir.

Avusturya dünyada ziyaret edilen ilk 10 ülke arasındadır. Turizm gayri safi milli hasılada yüzde 10’luk bir yer tutar.

Kış sporları merkezleri önemli ölçüde özellikle Amerikalılar, Doğu Avrupalılar ve Ruslar’dan turist kabul ediyor.Ancak Avusturya turizm sektöründe en çok Almanya’ya bağlıdır.

İKİLİ TİCARET ÖNEM TEŞKİL EDİYOR

Diğer AB ülkeleriyle yapılan ihracat ve ithalat ülkede toplam ticaretin yüzde 66’sını oluşturuyor. Avusturya hızlı gelişen piyasalarda ve Doğu Avrupa ekonomileriyle ticareti geliştirmek için önemli gelişmeler yaşıyor. Bu ülkelerle ticaret, Avusturya ticaretinin yüzde 14’ünü oluşturuyor.

Avusturyalı firmalar düşük teknik işlem gerektiren ve çok fazla işçi gerektiren fabrikaları bu ülkelere taşıyor. Avusturya halen AB’de hızla gelişen ekonomilere ve yeni AB ülkeleriyle ekonomik ilişkileri nedeniyle cazip konumda yer alıyor. Ülkede üretilen elektrik enerjisinin yüzde 65’i su gücünden, yüzde 31’i ise fosil yakıtlardan yararlanılarak üretilirken Avusturya’da nükleer enerji yoluyla elektrik enerjisi üretilmiyor.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAKİNE SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

Makine ve aksamları sektöründe, ülkemiz ile Avusturya arasındaki dış ticaret açığı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında geriledi. TUİK verilerine göre ihracat değeri 2010 yılında 81 milyon dolar düzeyindeyken 2011 yılında 113 milyon dolara yükseldi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2010 yılına göre yüzde 12 oranında artarak 447 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

TÜRKİYE, AVUSTURYA’YA MOTOR İHRACATINDA REKOR KIRDI

Avusturya’ya makine ve aksamları ihracatımız 2011 yılında yüzde 40 oranında artış gösterdi. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat 113 milyon doları aştı. Ülkemizden Avusturya’ya yapılan makine ve aksamları ihracatında ilk sırada “İçten Yanmalı, Pistonlu Motorlar”kalemi yer aldı.

Söz konusu mal grubunun 2011 yılı ihracat değeri 20 milyon dolar oldu. “Buhar Kazanları Dışında Kalan Merkezi Isıtma Kazanları”ise sıralamada ikinci sırada bulunuyor.Ülkemiz Avusturya’ya bu kalemde 9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.Üçüncü sırada “Diğer Motorlar ve Kuvvet Üreten Makineler” var.

Bu kalemdeki ihracatımız 2011 yılında 9 milyon dolar oldu. Listenin dördüncü sırasında ise “Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamları” sektörü yer aldı.2011 yılında bu alt sektörde gerçekleşen ihracatın değeri de 9 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Listenin beşinci sırasında ise “Buzdolapları, Dondurucular,Soğutucular, Isı Pompaları”olduğu görülüyor. Bu kalemde kaydedilen ihracat değeri ise 8 milyon dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Türkiye’den Avusturya’ya yapılan makine ve aksamları ihracatında 2011 yılında 2010’a göre en önemli yükselişin yüzde 400 oranıyla “Buhar Kazanları Dışında Kalan Merkezi Isıtma Kazanları” sektöründe olduğu dikkat çekiyor. Söz konusu sektörde 2010 yılında ihracatımız yaklaşık 2milyon dolar seviyesindeyken 2011 yılında bu rakam 9 milyon doları aştı.

Sıralamada önemli derecede artışgösteren bir başka kalem ise yüzde 232 oranıyla “Toprak, Taş, Metal Cevheri Ayıklama, Eleme Makineleri”nde görüldü. Bu kalemin ihracatı da 2010 yılında 2 milyon dolar seviyesine yükselirken 2011 yılında 6 milyon dolar ihracat değerini geçti. Listede yükseliş gösteren kalemler arasında üçüncü sırada ise yüzde 110 oranında artışla “Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamları”nda yaşandı.

TÜRKİYE, ÜLKENİN MAKİNE İTHALİNDE 26. SIRADA

Avusturya 2010 yılında makine ve aksamları ithalatını artırdı. Ülkeler geneli ithalat rakamları değerlendirmesinde yüzde 2 oranında artışın yaşandığı ülkede,Türkiye yüzde 43 oranında artışla 26’ıncı sırada yer aldı. Avusturya 2009 yılında 18 milyar dolar değerinde makineve aksamları ithal ederken 2010 yılında 19 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Avusturya’nın makine ithalatındaülkeler değerlendirmesinde ilk sırada Almanya bulunuyor. Almanya’dan 2009 yılında 9 milyar dolar seviyesine yaklaşan değerde makine ve aksamları ithal eden ülke 2010 yılında yüzde 6 oranında artışla 9 milyar doların üzerinde ithalat yaptı. İkinci sırada ise İtalya yer alıyor. Avusturya’nın İtalya’dan ithalatında yüzde 4 oranında artış yaşandı.Söz konusu ülkeden yapılan ithalat,2010 yılında 1 milyar dolar değerini geçti.

Üçüncülük koltuğundaki Çin’den yapılan ithalatta da artışın yaşandığı görülüyor. Çin’den 2010 yılında yüzde10 oranında artışla 1 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı. Dördüncülük ve beşincilik koltuğunda ise sırasıyla İsviçre ve ABD’nin olduğu dikkat çekiyor. İsviçre 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 20 oranında artış gösterdi.

İsviçre’den 2010 yılında 763 milyon dolar değerinde ithalat yapıldı. Beşinci sırada yer alan ABD’de de yüzde 14 oranında artış yaşandı. ABD’den 2009 yılında 550 milyon dolar değerinde makine ve aksamları ithal edilirken 2010yılında bu değer 626 milyon dolara yükseldi.

AVUSTURYA EN FAZLA BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İTHAL ETTİ

Avusturya’nın makine ve aksamları ithalatında ilk sırayı “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri, Üniteleri” ürün grubu aldı. Adı geçen ürün grubundan,2010 yılı içerisinde gerçekleşen ithalat değeri 2 milyar dolar değerinde oldu.İkinci sırada yer alan “Klima Cihazları-Vantilatörlü, Isı, Nem DeğiştirmeTertibatlı” ürün grubunda ise yüzde 15 oranında artış görüldü.

Üçüncü sırada yer alan “Buzdolapları, Dondurucular,Soğutucular, Isı Pompaları”nda yüzde 4 oranında artış yaşandı. Söz konusumal grubu ithalatı 901 milyon dolar oldu. 2010 yılında 2009 yılına göre enfazla ithalat artışı yüzde 25 oranıyla“Yazı, Hesap, Muhasebe, Bilgi İşlem,Büro İçin Diğer Makine ve Cihazların Aksamı”nda görüldü. Sıralamada yüzde 24 ile “Yıkama Makineleri” ve yüzde 18 oranında artışla “Muslukçu, Borucu Eşyası-Basınç Düşürücü, Termostatik Valf Dahil” takip etti.

Beşinci sırada yer alan söz konusu kalemde 2010 yılında 885 milyon dolar seviyesi yakalandı.Avusturya’nın ülkelere göre makine ve aksamları ihracatı değerlendirmesine bakıldığında ülkenin yüzde 9 oranında artış kaydettiği görülüyor. 2009 yılında makine ve aksamları ihracatı toplamı 24 milyar dolar olan ülke, 2010 yılında toplam 26 milyon dolar değerinde makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye, Avusturya’nın makine ve aksamları ihracat listesinde17’nci sırada yer aldı. Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında yüzde 15 oranında artış yaşandı. 2009 yılında 222 milyon dolar değerinde yapılan ihracat, 2010 yılında 318 milyon dolara yükseldi.Avusturya’nın makine ve aksamları ihracatı listesinde ilk sırada Almanya yer alıyor.

Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracatta yüzde 7 oranında artış görülen Avusturya, 2010 yılında 9 milyar dolar seviyesini yakaladı. İkinci sıradayer alan ABD’ye ihracatında ise yüzde 26 oranında artış yaşandı. ABD’ye 2009 yılında 1 milyar dolar değerinde ihracat yapan ülke, 2010 yılında 2 milyar dolar seviyesini yakaladı.

Çin ise üçüncü sırada yer alıyor. Avusturya’nın Çin’e yönelik yaptığı ihracat 2009 yılında 838 milyon dolardı. 2010 yılında yüzde 35 oranıyla önemli bir artış gerçekleştiren Avusturya, bu rakamı 1 milyar dolara yükseltti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla İsviçre ve İtalya yer aldı.

İsviçre 2009 yılına göre 2010 yılında yüzde 13 oranında artış yaşayarak 1 milyar dolar seviyesini yakalarken İtalya yüzde 6 oranında arttı. İtalya’ya gerçekleşen ihracat 2009 yılında 928 milyon dolarken 2010 yılında bu rakam 984 milyon dolar seviyesine çıktı.

AVUSTURYA EN FAZLA MAKİNE İTHAL EDİYOR

Avusturya’nın ülkeler bazında gerçekleştirdiği ithalat rakamlarında yüzde10 oranında artış olduğu görüldü.Almanya’dan 2009 yılında yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde ürün ithaleden Avusturya, 2010 yılında yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Avusturya’nın, Almanya’dan gerçekleştirdiği ithalat seviyesi 10 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Avusturya’nın 2010 yılında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ikinci sırada İtalya bulunuyor.Avusturya, İtalya’dan 2010 yılında yüzde 4 oranında artışla 1 milyardolar değerinde ithalat yaptı. İsviçre ise Avusturya’nın ülkeler bazında ithalat gerçekleştirdiği üçüncü ülke oldu.

İsviçre’den 1 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştiren Avusturya, 2010 yılında yüzde 10 oranında ithalatını artırdı.Sıralamanın dördüncü sırasında ise Çin yer aldı. Çin’den yüzde 20 oranında ithalatını artıran Avusturya, 2010 yılında 763 milyon dolar değerinde ürün ithal etti.

Sıralamada beşinci sırada yüzde 14 oranında artışla Çek Cumhuriyeti bulunuyor.Çek Cumhuriyeti’nden 2010 yılında 626milyon değerinde ürün ithal etti.Avusturya’nın fasıllar bazında ithalatında “Makine ve Aksamları” sektörü ilk sırada yer alıyor. Aynı kalemde 2009 yılında 18 milyar dolar değerinde ürün ithal edilirken 2010 yılında bu rakam 19 milyar dolar seviyesini geçti.

Avusturya’nın ithal ettiği ikinci sıradaki kalem ise “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” oldu.Söz konusu kalemde ithalatta yüzde 13 oranında artış yaşandı. 2009 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat 2010 yılında 16 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Üçüncü sırada ise “Motorlu Kara Taşıtları, Traktör, Bisiklet, Motosiklet”yer aldı. Bu mal grubunda ise 2010 yılında 15 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleşti. Bahsi geçen listede 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 10 oranında artış gösteren “Elektrikli Makineve Cihazlar” dördüncü sırada yer aldı.

Söz konusu mal grubunda 2010 yılında14 milyar dolar değerinde ürün ithal edildi. Beşinci sırada “Plastik ve Plastikten Mamul Eşya” kaleminde yüzde 14 oranında artış yaşanarak 2010 yılında 7milyar dolar değerinde ürün ithal edildi.

Avusturya’nın fasıllar bazında ithalatında “Makine ve Aksamları”sektörü ilk sırada yer alıyor. Bu kalemde ülke 2009 yılında 18 milyar dolar değerinde ürün ithal ederken 2010yılında bu rakam 19 milyar dolar seviyesini geçti.

AVUSTURYA ALMANYA’YA AÇIK ARA FARKLA İHRACAT YAPIYOR

Avusturya’nın genel ihracatı 2010 yılında yüzde 10 oranında arttı. 2009 yılında ülkeler bazında ihracat rakamlarına göre toplam 131 milyar dolar değerinde ihracat yapan ülkenin 2010 yılında145 milyar dolar seviyesine yükseldiği kaydedildi. 2010 yılı ihracat değerlendirmesine bakıldığında ülke 2009 yılına göre yüzde 12 oranında artışla en fazla ihracatı 46 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleştirdi.

Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya yüzde 5 oranında artışla 2009 yılında11 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 11 milyar doların üzerine yükseldi. Sıralamada üçüncülük koltuğunda ise İsviçre var. Avusturya’nın İsviçre’ye gerçekleştirdiği ihracat değerine bakıldığında yüzde 13 oranında artış yandığı görülüyor.

2009 yılında İsviçre’ye 7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Avusturya,2010 yılında bu rakamı 8 milyar dolar düzeyine yaklaştırdı. Listenin dördüncü sırasında yüzde 17 oranında artışla ABD yer alıyor. ABD’ye 2010 yılında 7 milyar dolar değerinde ürün ihraç eden Avusturya beşinci sırada yer alan Fransa’ya 6 milyar dolar seviyesinde ürün ihraç etti. Fransa’ya yapılan ihracatta yüzde 16 oranında artış yaşandı.

Avusturya’nın makine ve aksamları ithalatında ilk sırayı “OtomatikBilgi İşlem Makineleri,Üniteleri” ürün grubu aldı. Adı geçen ürün grubundan, 2010 yılı içerisinde gerçekleşen ithalat değeri 2 milyar dolar değerinde oldu.