Türkiye ekonomisinin daha renkli ve harmonik bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Sadece bir kaç sektörün egemenliğinde...

Türkiye ekonomisinin daha renkli ve harmonik bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Sadece bir kaç sektörün egemenliğinde olmayan, birbirlerini destekleyen, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, gökkuşağı gibi uyumlu ve çeşitlilikte bir ekonomi yaratmalıyız.

Türkiye birkaç sektöre bağımlı olarak büyümeye devam edemez. Bu bir kaç sektör daha ne kadar ekonomiyi sırtlamaya devam edebilirki? Üstelik sayısız sorunla boğuşurken...Bu soru ekonomiyi yönetenlerin ve güncel ekonomi ile biraz ilgisiolan herkesin aklındadır. Bu bir kaç güçlü sektörde yaşanabilecek krizler karşısında yerlerine ikame edebilecek sektörlerimiz varmı?

Bu soruya cevabımızı şimdiden hazır etmeliyiz. Bunun yolu daTürkiye’nin ekonomik dinamiklerinde çeşitlenmeyi sağlamaktan geçmektedir.Bu nedenle başta makine olmak üzere kimya ve elektronik sektörleribarındırdıkları potansiyeller göz önünde bulundurularak desteklenmeli ve önü açılmalıdır.

Ekonomimiz bu tip güçlü sektörlerle çeşitlendiği zaman her geçen yıl daha da sağlam bir ekonomik dinamizm yaratacağız.Örneğin makine sektörünün ihracat rakamlarını incelediğimizde bu güçlü potansiyeli rahatlıkla görebiliriz. 2012 yılında Türkiye’nin genel ihracat artışından oldukça yüksek bir performans sergileyen makine sektörümüz yüzde 15 artışla 14 milyar dolar ihracat değerinin üstüne çıkmıştır.

İhracatı 10 yılda 7 kattan fazla artan makinesektörümüz cari açığımızın kapanmasına da katkı sunabileceksektörlerin başında gelmektedir. Çünkü makine sektör ihracatımızınithalatı karşılama oranı her yıl artmaktadır. Ayrıca Türkiye’ningenel ihracatı AB ülkelerine düşerken makine sektörünün bu pazaraihracatı artmaktadır.

Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi tırmanışına devam eden makinesektörü ekonomimizde çeşitlenmeyi sağlamak açısında en idealsektör olarak ön plana çıkmaktadır. Hükümetimiz tarafından stratejik sektör ilan edilen ve üzerine yol haritaları çizilen makine sektörününilerleyen yıllarda ekonomimizin gökkuşağı içindeki en belirginrenk olabilmesi için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ve Makine Tanıtım Grubu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.