Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’deki 165 araştırma- geliştirme merkezinden biri kabul edilen Ermaksan Makine Ar- Ge Merkezi 2014...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’deki 165 araştırma- geliştirme merkezinden biri kabul edilen Ermaksan Makine Ar- Ge Merkezi 2014 yılında resmi olarak faaliyetlerine başladı. 80 çalışanın görev aldığı Ar-Ge merkezi yeni yatırımlarla 2015 yılı sonunda 7 bin metrekarelik faaliyet alanına sahip olacak. Güçlü bir marka için Ar- Ge ile ilerlemeyi izlenmesi gereken temel yol olarak benimsediklerini vurgulayan Fatih Pıtır, merkezin yapısı, çalışmaları ve hedeflerini paylaştı.

Ar-Ge Merkeziniz ne zaman kuruldu? Firma bünyesinde böyle bir yapılanmaya gidilmesinin temel nedenleri nelerdir?

Ermaksan Makine Ar-Ge Merkezimiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonrası 2014 yılında tescillenerek Türkiye’deki 165 araştırma-geliştirme merkezinden biri oldu. Güçlü bir marka için Ar-Ge ile ilerlemeyi izlenmesi gereken temel yol olarak benimseyen firmamız, geçmişten günümüze kadar ürettiği makine ve ürünlerin her zaman yenilikçi ve özgün tasarımlara sahip olması için çaba harcadı. Ermaksan Makine olarak Türkiye ve dünya pazarlarındaki müşteri beklentilerini yakından takip ederek, ileri teknolojiye adapte olmuş yapısıyla, katma değeri yüksek, çevreye saygılı ve enerji tasarrufu sunan makineler tasarlayıp üretmeyi sürdürüyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Ar-Ge merkezimizin katkısıyla yüksek teknolojili ürünlerimizde, piyasada oluşan rekabet ortamında müşterilerimize zaman ve maliyet avantajı sunmayı amaçlıyoruz.

Merkezin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretime yönelik geliştirilen projeler var mı? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik?

Ar-Ge faaliyetlerini 1000 metrekarelik çalışma alanında sürdüren merkezimizde 80 personel görev alıyor. İletken ve optoelektronik çalışmalarımızı sürdüreceğimiz, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bitirmeyi planladığımız 6 bin metrekarelik yarı ilave binamızla toplam 7 bin metrekarelik bir alana sahip olacağız. Ar-Ge merkezimiz yapısal olarak; mekanik tasarım, Ar-Ge metot, yazılım, ürün geliştirme ve fikri hakları bölümlerinden oluşuyor. Farklı amaçlar için kullanılabilecek özel laboratuvarlarımızda, bu laboratuvarlarda kullanılan ekipmanımız ve yazılımlarımız ile devam eden projelerimizde, simülasyon odaklı ürün geliştirme ve yapısal analizler, optimizasyon çalışmaları, elektronik tasarımlar ve testleri gerçekleştiriliyor. Ülkemize ilk lineer motorlu lazer kesim makinesi Lasermak’ı kazandıran Ermaksan, başarılarını sürdürmek için yalnızca Türkiye’de yeni olan ürün veya konular üzerinde değil dünya çapında yeniliğe sahip ve piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak sanayileşebilen projelere odaklı çalışmayı tercih ediyor. Bu kapsamda; ülkemiz ve dünyada kendine özgü tasarımları ve yöntemleri ile yeni ürettiğimiz makinelerde kullanılabilecek yazılımlar, elektronik kartlar, lazer uygulamaları ile yarıiletken teknolojiler alanlarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz makinelere yönelik Ar-Ge personellerimiz tarafından hazırlan yazılımlar, müşteri isteklerine uyarlanabilir ve üretim verimliliğini artırabilecek esnekliktedir. Makine tasarımlarımıza enerji verimliliğini gözeterek, makinenin kullanım alanını minimize ederek, hatta müşterilerimizin üretim alanlarına özel çözümler sunarak yön veriyoruz. Robotlu uygulamalar ile üretim hatalarını minimize ederek makinelerimizin verimliliğini artıracak opsiyonları müşterilerimize sunuyoruz. Rakiplerimizi ve dünyadaki yeni teknolojileri inceleyerek sürekli kontrol altında tutup, yenilikçi teknolojileri ürünlerimizde kullanarak dünyadaki rakiplerimizle verimlilik, kalite ve üretim hızlarında rekabet edebilecek ürünleri pazara sunuyor bunun meyvelerini de topluyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki ilk lazer kesim makinesi firmamız tarafından geliştirildi ve pazara sunuldu. Yine Evo II abkantımız sınıfında en az yağ kullanan, ortalama yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayan makinemizdir. Enerji tasarrufu TÜVSÜD tarafından raporlanmıştır. Lazer kesim makinemizde kullanılan yazılımı ve makine kesim parametrelerini kendimiz geliştirdiğimiz için dünyadaki rakiplerimizle kıyaslanabilecek hızlarda ve kalitede kesimler elde edebiliyoruz. Ürettiğimiz makinelerin ve robotların birlikte çalışabildiği platformlar oluşturarak seri üretim gerçekleştirebilecek üretim hatlarını müşterilerimize sunabiliyoruz.

Merkeziniz ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeydedir? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili neler paylaşmak istersiniz?

Ar-Ge faaliyetleri tamamen içe kapalı olarak gerçekleştirilemez. Bunun bilinciyle devam eden farklı projelerimizde çalışmalarımıza destek olarak beş farklı üniversite ile birlikte hareket ediyoruz. Projeler kapsamında, konusunda uzman akademisyenlerle proje faaliyetlerinin akademik olarak desteklenmesini, proje ekibi personellerimizin gerektiğinde eğitim hizmeti alarak ilgili proje konularında uzmanlaşmalarını, üniversitelerle yaptığımız protokoller sonrası üniversite ile ortak faaliyetler geliştirebilmeyi, üniversitelerin kütüphane, veri tabanlarına ulaşabilmeyi ve akademisyenler ile daha yakın olarak yeni projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Devam eden projelerimizin bir kısmı Ermaksan tarafından finanse edilirken; bazı projelerimiz Santez, TEYDEB gibi devlet destekli projelerdir. Bu projeler mevcut teknolojileri geliştirecek, proses, yöntem ve ürün olarak yeni ürün ve süreçler ortaya çıkaracak çalışmalardır.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz? Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Ürettiğimiz makinelere yeni grupları ilave ederken geliştirilen optoelektronik, fiber lazer, yarıiletken teknolojileri kapsamında devam eden projelerimiz için patent ve faydalı model başvuru sayılarımızda önemli bir artış bekliyoruz. İlk aşamada yıllık beş patent hedefimiz bulunmakla beraber bu sayı üzerinde çalıştığımız projeler ile daha da artabilecektir. Firmamızın belirlediği vizyon çerçevesinde yatırımlarımıza hız verdik. Yeni teknolojilere ve avantajlara sahip makine tiplerini üretirken, yaptığımız yatırımlarla yüksek teknoloji üretebilen bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Önümüzdeki üç yıl içerisinde yatırımlarımızın geri dönüşleri ile birlikte teknoloji üreten ve teknoloji satışı gerçekleştiren yapımızla, belirlediğimiz vizyona ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. İleri teknoloji denilince akla ilk gelen firma olmak öncelikli hedeflerimizin arasındadır. Yaptığımız kaliteli, üstün teknolojiye sahip, rekabetçi ve uzun ömürlü makinelerle dünyada ‘Türk Makinesi’ algısının yerleşmesine büyük katkı sağladık. Teknolojiye verdiğimiz önemi, yeni sloganımız olan ‘Yenilikçi Teknolojiler’i tescilleyerek bir kez daha gösterdik. Global rekabette fark edilmek ve markalaşabilmek için tasarıma önem verdik. Makine sektöründe kalite ve sağlamlığın yanında artık ergonomi, estetik ve enerji verimliliği de kullanıcılar tarafından tercih sebebi olduğunu biliyoruz. Tüm bu özelliklerin toplandığı ürünleri 100’ün üzerinde ülkeye sunuyoruz. Bu sayıyı artırarak ve geliştirdiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünleri de pazara sunarak büyümek istiyoruz.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmalar için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

Firmamız en büyük yatırımı insana yapıyor. Bu sayede 2014 yılında tescil edilen Ar-Ge merkezimizdeki personel sayımız hızla arttı. Ar-Ge merkezimiz bünyesinde görev alan 80 kişilik nitelikli ekibimizle projelerimize devam ediyoruz. 2014 yılında ileri teknoloji üretebilmek için yeni bina, ekipman, laboratuvar, yazılım ve eğitimlerini kapsayan Ar-Ge yatırımları ciromuzun yüzde 20’sine ulaştı. Bu yatırımlarla Ermaksan Makine olarak teknolojik ara mamülleri üretilebilecek bir yapıya kavuştuk. Ürettiğimiz kontrolörlerimizi kendi makinelerimizde kullanmaya başladık; bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Optoelektronik, yarı iletken, lazer teknolojileri ve yeni makinelerimizin üretiminde, ciromuzun minimum yüzde 3’ünü kullanarak Ar-Ge yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Türkiye’de firmaların daha fazla Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalıdır?

1950’li yıllardan sonra teknoloji takip edilmesi zor bir hızla gelişti. Buna ayak uydurabilen firmalar rekabet edip ve faaliyetlerine devam edebilmektedirler. İki şekilde değişim dünyada kaçınılmazdır: Yenilikleri takip ederek ve uygulayarak firmalar kendilerini değişime adapte ederler ya da “yok” olarak değişmek zorunda kalırlar. Üretimdeki katma değer, firmaların rekabet edebilmelerine olanak sağlar. Rekabet edebilmenin yolu üretimin verimliliğinden ve üretkenliğinden geçer. Verimlilik ve üretkenlik, üretimin tek seferde en az maliyetle üretilebilme yeteneğidir. Bu noktada üretimde kullanılan makinelerin ve operatörlerin verimliliği ön plana çıkar. Makine sektöründeki gelişen teknolojide de hedef aslında verimliliktir. Teknoloji müşteri isteklerine ve alışkanlıklarına çözüm bularak şekillenir. Enerji verimliliği ön planda olan, daha küçük bir alanda daha fazla iş üretebilen, daha hızlı ve kaliteli ürünlerin üretilmesine olanak sağlayan, operatör hatalarını minimize eden, en az iş gücünü kullanarak üretim yapabilen, sürekli kontrol altında tutulabilen, güvenli ürünler pazarda kendilerine daha rahat yer bulabilmektedir. Tüm bu özellikler uzun yıllar üzerinde çalışılan Ar-Ge faaliyetleri sonrası ortaya çıkmakta ve müşterilerle buluşturulmaktadır. Türkiye de geçtiğimiz yıllara oranla Ar-Ge farkındalığı artmasına karşın yeterli seviyede değildir. Çokça dile getirilen üniversite-sanayi işbirliğini Almanya’daki örneklerde görebildiğimiz ara kurum olan enstitüler kurarak ve meslek liselerini de işin içerisine katarak yaygınlaştırmak gerekiyor. Firmalara sonuçlanan proje örnekleri aktararak Ar-Ge ye yapılan yatırım öncesi ve yatırım sonrası örnek firmaların geldiği konumlar ile avantajlardan bahsederek farkındalığı artırmalıyız. “Başıma icat çıkarma!” anlayışından uzaklaşıp, “Başımıza icat çıkarın!” anlayışını eğitimde ve iş hayatında yaygınlaştırmalıyız. Devlet kurumlarının önderliğinde dünyadaki örnek firmalara ziyaretleri sıklaştırarak teknolojide gelinen son noktayı firmalara göstermek son derece önemlidir. Patent çalışmaları ve yeni teknolojiler konularında destek sağlayacak devlet kurumlarının sayısını da çoğaltmalıyız.

Eklemek istedikleriniz?

50 yılda gösterdiğimiz büyük gelişimle dünya markası haline geldik. Global çapta markalaşma ile mevcut pazarlarımıza sürekli yenilerini ekledik. Yeni satış ofisleri açmak, fuar, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yanı sıra tüketici alışkanlıklarını ve isteklerini anlayabilecek bir yapıyı oluşturmak da büyük önem arz ediyor. Ermaksan olarak 2010 yılında Amerika Illionis’te açtığımız ‘ErmakUSA’ firmamızla o pazara daha yakın olmayı hedefledik. Söz konusu şirket yatırımımızın ne kadar doğru olduğu, Amerika’ya artan ihracatımızla tescillendi. Bu faaliyetleri teknoloji ile destekleyerek büyüme ivmemize teknolojik ürünler ile hız kazandırmak, global bir oyuncu olarak dünyadaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Ar-Ge faaliyetleri ile büyümek kurumsal olarak izlememiz gereken temel yol olarak firma kültürümüzde yerini almıştır. Bunu da “Yenilikçi Teknolojiler Ermaksan’la gerçekleşir.” prensibi ile yapmaya çalışıyoruz.