Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, nitelikli bilgilerle donanmış, yurt içi ve yurt dışında...

Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, nitelikli bilgilerle donanmış, yurt içi ve yurt dışında mesleki becerilerini ortaya koyabilecek yetkinlikte, düşüncelerini önyargılardan, tabulardan arındırmış mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Bölümün fiziki ve teknik altyapısından memnun olan öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyor.

“MÜHENDİSLİĞE ÇEVREMİN ETKİSİYLE YÖNELDİM”

“Makine Mühendisliğini seçmemdeki en temel sebep çevremde bu bölümü bitirip çalışma hayatına atılan kişilerin bulunmasıydı. Onlardan edindiğim bilgiler doğrultusunda çeşitli araştırmalar yaptım. İlgi alanlarımı da göz önünde bulundurarak ileride kendimi makine mühendisi olarak görmek istediğime karar verdim. Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliğini tercih etmemdeyse bölümün eğitim dilinin İngilizce olması ve akademik kadronun alanlarındaki uzmanlığına güven duymam etkili oldu. Müfredatımızdaki birçok dersin uygulamalarla laboratuvar ortamlarında desteklenmesinin çalışma hayatında önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca akademisyenlerimizin sunduğu yakın ilgi ve destekler, mesleki gelişimimiz açısından çok önemli. Yeni bir bölümün henüz ikinci sınıf öğrencisi olmamdan ötürü eğitimim süresinde üretime yönelik herhangi bir projede görev almadım. Fakat okulumuz, sunduğu uygulamalı eğitimlerle ileride görev alacağım bir proje konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamı sağlıyor. Son sınıftan itibaren bitirme tezim kapsamında araştırma projelerine daha fazla odaklanacağım. İnsanların yararı için çalışmak, üretmek istiyorum.”

 

 

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KARİYER YAPMAK İSTİYORUM”

“Lisede teknik konularla ilgilenmeyi seviyordum. Elektrik-elektronik ve makine mühendisliği arasında seçim yapmam gerekiyordu. Kararım makine mühendisliği yönünde oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün yeni açılmış olması, öğrenci sayısının nispeten azlığı ve eğitim dilinin İngilizce belirlenmesi tercihimi şekillendiren başlıca etmenlerdi. Ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceğin makine mühendislerinin yetişebilmesi için akademisyenlerimiz özveriyle çalışıyor. Henüz mezun olmama karşın aldığım teorik ve pratik eğitimin beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Her geçen gün de üstüne yeni işler koyarak ilerlediğine inanıyorum. Türk makine sektöründe farklı ölçekte firmalar faaliyet gösteriyor. Tüm üreticilerin ortak amacı ürün ve markalarının daha çok kişi tarafından talep edilmesi. Türk makinelerine duyulan güven yıllar içinde arttı. Son yıllarda gelişme kaydeden sektörün bunu sürdürebilmesi gerekiyor. Stajlarım sayesinde zaman içinde sektörle daha iç içe olacağımı düşünüyorum. Bölümümüzde üretime yönelik projelerde görev almaya başlayarak mesleki tecrübelerimi artırmak istiyorum. Mezuniyet sonrası için öğrencilerin çoğu gibi ben de kaygılanıyorum. Aslında daha iyiye ulaşmak için bu kaygıyı duymalıyız. İş yaşamına atılmadan önce yurt dışında uçak mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi alacağım. Havacılık sektöründe kariyer yapmak istiyorum.”

“BİLGİ, KİTAPLA SINIRLANDIRILMAMALI”

“Üniversitede mühendislik seçmemin temel nedeni fen bilimlerine ve özellikle fiziğe olan ilgimdi. Küçük yaşlarımdan bu yana “Nasıl çalışıyor?” sorusuna yanıt aradım. Karşılaştığım her mekanik aletin mantığını çözmek için akıl yürüttüm. Sonunda anladım ki meraklarımın yöneldiği tarafta yerimi almalıyım. Çevremdeki makine mühendislerinin de yönlendirmeleriyle bu bölümü seçtim. Tercihlerim arasında Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle öne çıktı. Bölümün teknik olanakları ve görev alan akademisyenlerin niteliğine yönelik yaptığım araştırmalar neticesinde doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Mühendislik eğitiminden beklentim teorik bilgilerin uygulamalarla desteklenmesi, öğrenilen bilgilerin sadece kitaplarla sınırlı kalmamasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çeşitli derslere ait laboratuvar imkanları, teorileri uygulamaya dökmemize yardımcı olurken aynı zamanda gelecek için tecrübe kazanmamıza da olanak sağlamaktadır. Üretime yönelik herhangi bir projede görev almadım. Ancak okulumuzun sağladığı çalışma imkanları, akademisyenlerimizin öğrencilere olan yakın ilgisi ve destekleri sayesinde, gerek mesleki gerek akademik olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Bu, bölümümüzün bize sunduğu en büyük ayrıcalık olarak görülebilir. İş yaşamına yönelik kaygılar taşımama karşın, bölümümüz sayesinde elde ettiğimiz birikimin işleri kolaylaştıracağını düşünüyorum.”

“AKILLI EVLER GELİŞTİRECEĞİM”

“Fizik bölümünde aldığım teorik bilgileri pekiştirmek amacıyla makine mühendisliği bölümünü tercih ettim. Adnan Menderes Üniversitesini seçmemde, öğrencilerine sağladığı olanakların yanında akademik kadrosunun yani temel taşlarının çok iyi belirlenmesi etkili oldu. Hocalarımızın özgeçmişlerine baktığımda onlardan öğreneceklerimin beni iyi bir mühendis yapacağını hissettim. Makine mühendisliği eğitimi aslında günlük hayatımızın içinde gerçekleşen bütün olayların teorik olarak anlatılmasıdır. Bunu derslerde gözlemleyebiliyorum. Aydın gibi, özellikle tarım ve tarım makineleri sektörünün geliştiği bir şehirde okurken ister istemez makine sektörünün yapısıyla ilgili bilgiye sahip oluyorsunuz. Ayrıca fakültemiz tarafından düzenlenen teknik gezilerle çevremizde bulunan büyük üreticileri de daha yakından tanıyabiliyoruz. Son yıllarda hızla gelişen makine sektörümüz özellikle sunduğu esnek çözümlerle yakın gelecekte adından daha fazla söz ettirecektir. Mezuniyet sonrası özel bir şirkette kısa bir süre çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurarak akıllı evler üretmek istiyorum. Çift anadal programında öğrenim gördüğüm için makine mühendisliği bölümünde enerji, inşaat mühendisliği bölümünde ise yapı dalında kendimi geliştirmeliyim. Yurt dışında yabancı dilimi de ilerletmek istiyorum. Üniversite-sanayi işbirliği noktasında sürdürülen bazı projelerde görev aldım. Üretime yönelik projelerde hocalarımızla beraber laboratuvar çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar pratik olarak konuyu anlamamda çok yardımcı oldu.”