BİR YILI AŞKIN SÜREDİR ETKİSİNİ SÜRDÜREN SALGINLA, DÜNYA EKONOMİSİ DİJİTALLEŞME TEMELİNDE YENİDEN KURGULANIYOR. TÜM SEKTÖRLERİN İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNİN ETKİLENDİĞİ YENİ DÜZENDE KOBİ’LER BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİLERİN REKABETE DEVAM ETMELERİ İÇİN DİJİTALLEŞME OLMAZSA OLMAZ... DÜNYA GENELİNDE 300’DEN FAZLA FABRİKANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİREN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ DORUK; YAPAY ZEKÂ, ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK, NESNELERİN İNTERNETİ, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİLERİYLE TAM ENTEGRE OLAN DÜNYADAKİ TEK AKILLI ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ PROMANAGE İLE SANAYİCİLERİN YENİ NORMALE HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLIYOR.

Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, sanayicilerin küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri, sürdürülebilir büyüyebilmeleri ve Türkiye’deki toplam girişimlerin yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için dijitalleşmenin zorunlu olduğunu vurgularken, önemli önerilerde bulunuyor. Dijital dönüşüm alanında yatırım yapan şirketler, bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı kasıp kavuran salgın sürecini daha kolay yönetiyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 2020 yılında hazırlanan Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken, 2020’de 3,06’ya yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri göz önüne alındığında, önceki yıla oranla bir iyileşme gösterse de uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede “ortalama” kategorisinde yer aldı. 23 yıldır sanayicilerin küresel arenada çok daha güçlü bir şekilde söz sahibi olabilmeleri için çalışan ve son bir yıldır iş yapış şekillerinin hiç olmadığı kadar değişime uğradığına dikkat çeken Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, gerek büyük çaplı sanayicilerin gerekse ekonominin amiral gemisi KOBİ’lerin çağ atlamaları, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için teknoloji hamlesine ihtiyaç duyulduğunu söylerken, önerilerini şöyle sıralıyor.

DİJİTALLEŞME STRATEJİSİ TÜM ÜRETİCİLERİN AJANDASINDA OLMALI

Endüstri 4.0 kavramının dünyanın gündemine taşınmasından 15 yıl önce Türkiye sanayisinin dijital dönüşümü için çalışmaya başladıklarını söyleyen Aylin Tülay Özden, sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de çağın çok ilerisinde faaliyet gösteren sanayicilerimiz var. Geleceği öngörüp dijitalleşme ekseninde iş yapış şekillerini kurgulayan esnek üreticiler her zaman bir adım önde oluyor. Bu nedenle dijitalleşme stratejisinin KOBİ’ler başta olmak üzere tüm üreticilerin gündeminde ilk sırada yer alması gerekiyor. Bu alana yapılacak yatırım ve doğru iş ortaklarıyla gerçekleştirilecek iş birliği kısa sürede zaman, maliyet tasarrufu ve belirgin şekilde verimlilik artışı sağlıyor. Doruk olarak, kurulduğumuz günden bu yana akıllı fabrika dönüşümü yol haritamızla tüm sanayicilerin iyileşme ve ilerleme yolculuklarında onlara eşlik ediyor ve işletmelerinin otomatikleşmesini sağlıyoruz. Teknolojideki gelişmeler paralelinde yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik ve makine öğrenmesine dayalı görüntü anlamlandırma gibi uygulamaları sanayiye uyguluyoruz. Akıllı üretim yönetim sistemimiz ProManage, kök nedenlerinin tespit edilmesi yoluyla işletmelerdeki sorunların giderilmesini sağlıyor. Bu sayede işletmelerde üretim hızlanıyor, üretim miktarı artıyor, kayıplar azalıyor ve maliyet ciddi oranda düşüyor. İşletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta sürdüğü bu sistemimizle, sanayiciler yaklaşık 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranlarda verimlilik artışına tanık olmaya başlayabiliyor.”

İŞLETMELER 7/24 TAKİP EDİLEBİLMELİ

Salgın nedeniyle zorunlu hastalık izinleri ya da kısıtlamalar, çalışanların ve işletmelerin iş akışını etkileyebilir. İşletmelerine uzaktan erişme ihtiyacı duyan üreticilerin bu alanda geliştirilen sistemleri kullanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Özden; “Dijitalleşmenin şüphesiz ki en büyük değişime uğrattığı alanlar uzaktan çalışma ve eğitim oldu. Üreticiler ve işletme sahipleri zorunlu haller dışında çalışmaya devam etse de her zaman temkinli olmak ve farklı koşullara hazırlık yapmak gerekiyor. Bu noktada; işletme sahipleri, yöneticiler ya da üretim şefleri, uzaktan erişimle gerçek zamanlı olarak tesise ait makinelerini izleyebilmeli, makinelerinin üretim performansına ulaşabilmeli, makine göstergelerini, raporları ve parametreleri anlık olarak görebilmeliler. Doruk olarak, internetin olduğu her yerden bir cep telefonu ya da bilgisayarla kullanılabilen ProManage Mobil sistemimiz sayesinde tüm üretim ve IT süreçlerinin her yerden izlenebilmesini sağlıyoruz. Böylece işletmedeki olası bir soruna anında müdahale edilirken zaman ve maliyetten tasarruf da sağlanıyor. Üretim tesisinde ya da işletmede arttırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla donatılmış sistemler de dijitalleşme alanında öne çıkıyor. Bu uygulamalarla makinenin üretim performansına ve görüntülenmesi istenen tüm verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabiliyor. Uygulama sayesinde operasyonel işlemlerde görev alan çalışanlar bilgiye anında erişim sağlayabiliyor.” diyor.

PRESKRİPTİF İŞLETMELERE DÖNÜŞMEK İÇİN HAZIRLIK YAPMALI

Sorunları ancak oluştukça çözebilen işletmelerin gelecekte oluşabilecek sorunları öngörebilen işletmelere dönüşmesi gerektiğini söyleyen Özden, “İşletmeler, sorunları ancak oluştukça çözebilen reaktif şirketlerden, verilere dayalı takip yapabilen  proaktif işletmelere dönüştü. Son yıllarda büyük teknolojik gelişmelerle artan yapay zekâ ve görüntü işleme gibi çözümlerle artık kestirimci yani prediktif işletmelere dönüş süreci başladı. Geleceği öngörmek işletmelere tam kontrol sağlıyor. Böylece üretim, bakım ve kalite yönetiminde proaktifliğin önüne geçen, gelecek tahmini odaklı bir dönem başlıyor. Olası sorunlar oluşmadan önlenebiliyor, kayıplar azalıyor, iş verimi ve üretim miktarı artıyor, üretim hızlanıyor ve maliyet ciddi oranda düşüyor. Yakın gelecekte ise olacakları önceden kestirdiği gibi bu kestirime göre yapılması gerekenlere de kendisi karar veren preskriptif işletmelere dönüşüm hızlanacak. Doruk olarak ProManage ile işletmelerin dünya standartlarında sistemlere dönüşmesini sağlıyor ve bu değişimin bir parçası oluyoruz.” değerlendirmesinde bulunuyor.

İŞLETMELER SOSYAL MESAFE KURALLARINA GÖRE DÜZENLENMELİ

2020’de hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı, sadece sosyal hayatta değil iş ortamlarında da devam edecek gibi görünüyor. Ofis, üretim alanı, yemekhaneler gibi alanlarda mesafe kurallarının önemli olduğunu söyleyen Özden; “Salgını atlattığımızda bile insanlar artık eskisi gibi yakın mesafede çalışmak istemeyecekler. Büyük bir değişime uğrayan bu konuda üreticilerin ve işletmelerin önlem alması ve bu durumu artık yeni normal olarak görmeleri gerekiyor. İş alanlarının yeni sosyal mesafe kurallarına göre kurgulanması ve alınacak küçük önlemler hem üretimin etkilenmeden devam edebilmesi hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. İşletmenin mevcut fiziksel koşulları nedeniyle büyük değişikliklere gerek kalmadan örneğin bir takip uygulaması sayesinde sosyal mesafe ölçüm ve uyarı yapılması mümkün oluyor. Salgın döneminde iş ortaklarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendiren Ar-Ge ekibimiz, uzun çalışmalar sonucunda ProManage KiT’i hayata geçirdi. Sanayicilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu ürünümüzle işletmeler ek yatırıma ihtiyaç duymadan çalışanlarının sosyal izolasyona uyup uymadıklarını izleyebiliyor, temas noktalarını dijital ortamda tespit edebiliyor ve mesafeye uyulmadığında uyarı sistemiyle kontrol edebiliyorlar.” diyor.

KOBİ’LER DİJİTALLEŞME HAMLESİNDE YER ALMALI VE DESTEKLENMELİ

Türkiye’deki toplam girişimlerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşme hamlesinde yer almasının olmazsa olmaz olduğunu da vurgulayan Aylin Tülay Özden, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ekonominin amiral gemisi KOBİ’lerin dijitalleşmesi için hem devlete hem de bu teknolojileri geliştiren şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji ve Ar-Ge destekleri ekseninde sürdürülebilir bir Ar-Ge politikası izlenmeli, destek ve teşvikler arttırılmalı. Diğer taraftan, KOBİ’ler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek ve en küçük işletmenin bile satın alma kapasitesine olanak sağlayacak çözümler geliştirilebilmeli. Biz, bu doğrultuda uzun süredir çalışıyoruz. Türkiye’deki Ar-Ge ekibimizin çalışmalarıyla hayat bulan yeni ürünümüz ProManage Cloud ile işletmelerin verimliliğinin artmasına ve Endüstri 4.0’a hazırlanmalarına önemli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Akıllı üretim yönetim sistemleri alanındaki 23 yıllık deneyimimizin ışığında tasarlanan ProManage Cloud ile makine arızası ve arıza süresinde azalma, daha hızlı müdahaleyle arıza yanıt sürelerinde iyileştirme ve kalite oranında artış sağlayacağız. Manuel veri girişi, belgelendirme ve rapor hazırlama süreçlerinde zaman ve emek kayıplarının ortadan kaldırılmasını sağlayan sistemimiz, kâğıtsız çalışma özelliğiyle hem işletmelerin maliyetlerini hem de doğayı koruyacak. Her ölçekten işletme; ihtiyaçları bazında dijitalleşecek, tek tıkla yönetilebilir akıllı bir işletmeye dönüşerek verimli ve kârlı üretimine devam edebilecek. İş istasyonu bazında aylık, yıllık kullanım seçenekleriyle fiyatlandırılan ve kapsamı işletmenin istediği kadar genişletilebilen ProManage Cloud ile dijital dönüşüm yolculuğu kolay, rahat ve ekonomik olacak.”