Makine ihracatçılarının da sektöre dair sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaya açtığı Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nda makine imalat sanayisinin stratejik sektörler arasında konumlandırılması...

Makine ihracatçılarının da sektöre dair sorunları ve çözüm önerilerini tartışmaya açtığı Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nda makine imalat sanayisinin stratejik sektörler arasında konumlandırılması, yerli makinenin teşviki ve sektörün ithalata karşı korunması gibi önlemler dile getirildi. İki gün süren çalıştayda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olma hedefine vurgu yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 16 - 17 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nda Türkiye’nin üretim alanındaki sorunlarına dair çözüm önerileri tartışıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ile MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan ve Konya Sanayi Odasını temsilen katılan Sevda Kayhan Yılmaz’ın da yer aldığı Üretim Reform Paketi Çalıştayı iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Yerli, yeşil, yenilikçi (3Y) yaklaşımıyla teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretim yeteneğine ve nitelikli işgücüne sahip, akıllı üretim sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığı, marka değerleriyle uluslararası pazarlarda rekabet eden sanayi konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen çalıştayda üretimin önündeki engeller de detaylı olarak ele alındı.

Makine ihracatçılarının da makine sanayi ve ihracata dönük sektördeki problemler üzerine çalışmalar yürüttüğü Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nın ilk gününde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Türkiye teknolojiyi izleyen, satın alan ve tüketen bir ülke olmak istemiyor. Aksine teknolojiyi üreten, geliştiren, ihraç eden, halkının refah seviyesini yükselten bir ülke olma iradesini ortaya koyuyor” dedi.

“HEDEFIMIZ AR-GE’YI HER ŞEYIYLE DESTEKLEMEK”

Türk sanayisinin daha rekabetçi bir konuma yükselebilmesi için pek çok çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Işık, “Ar-Ge Reform Paketi meclise sevk edildi. Üretim Reform Paketi konusunda bu çalıştayın da içinde olduğu süreç devam ediyor. Aynı şekilde Patent Kanunu Reform Paketi ve TÜBİTAK’ın Yeniden Yapılandırılması Reform Paketi’ni de ilgili tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra uygulamaya koyacağız” dedi. Işık, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanıyla Ocak ayı içinde Ar-Ge Reform Paketi uygulamasında karşı karşıya kalınan sorunlara yönelik bir toplantı yapacaklarını duyurdu ve “Burada hükümetimizde tam bir görüş birliği var. Hedefimiz Ar-Ge’yi her şeyiyle desteklemek” şeklinde konuştu. Işık sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda Bakanlığımızda büyük bir çalışma yürüyor. Hedefimiz, kanun hükmünde kararnamelerle şu anda idare edilen coğrafi işaret, faydalı model, marka gibi kanun hükmündeki kararnameleri bir tek kanunda toplamak. Bunu yaparken de etkin ve verimli çalışan bir patent mekanizması oluşturmak. Gelişmiş dünyanın başarılı örneklerinden istifade edip Türkiye’de en iyi çalışacağına inandığımız modeli oluşturmak. Bunu üretim ekosistemimizin çok ama çok önemli bir parçası olarak görüyoruz.”

MAKINE SANAYICILERI ÇÖZÜM ÖNERILERINI SUNDU

Makine sanayicilerinin çeşitli sorunlar ve çözümlerine yönelik öneriler sunduğu oturumlarda, “Üretim ve yatırım ekosisteminin güçlendirilmesi” başlığı altında teknik okulların altyapısının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve eğitimin kalitesiyle sektörün ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemelere ilişkin konular da görüşüldü. 2023 yılı için teşvik bekleyen makine sektörü ile ilgili üzerinde durulan konular; “Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşabilmesi için makine imalat sektörüne pozitif ayrımcılık yapılması”, “Sektör yatırımlarının stratejik yatırım olarak değerlendirilmesi” ve “Yerli imalat makine ve teçhizat kullanımının özendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi” oldu.

ÜRETIMIN HER AŞAMASI ELE ALINDI

İmalat sanayisini yakından ilgilendiren çok sayıda soruna çözüm önerisinin getirildiği çalıştayda üretimin her aşamasının ele alınmasına özen gösterildi. Yeni nesil yatırım bölgeleri ve mevcut yatırım bölgelerinin dönüşümü, yatırım ve üretim ekosisteminin güçlendirilmesi, nitelikli işgücü, teşvik, destek, muafiyetler ve finansmana erişim, akıllı üretim sistemleri, yerli, yeşil, yenilikçi, teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretim, uluslararası rekabet, standardizasyon, markalaşma, piyasa gözetimi ve denetimi de masaya yatırılan konu başlıkları arasında yer aldı.