Adam Smith’in yaşadığı dönemden beri ekonomistler bir dizi benzer problemlerle uğraşıyor; ancak fikirlerini günümüzün konularına uygulamaya çalışmadan önce bile söz konusu fikirleri hazmetmek oldukça güç olmuştu. Oxford Üniversitesi St. Edmund Hall İktisat Bölümü’nde Akademi Üyesi ve London Business School’da İktisat Bölümü Misafir Öğretim Üyesi olan Linda Yueh’in kaleme aldığı “Büyük Ekonomistler” adlı kitap ise Times 2018 seçkisinde yer almış önemli bir yapıt olarak Türk okurlarla buluşuyor. Yueh, kitabında, tarihin en ünlü ekonomistlerinin yaşam öykülerini, fikirlerini etkileyen dönemleri, çalışmalarıyla yaşamlarımızı nasıl etkilemiş olduklarını ve günümüzde karşılaştığımız uygulamalara dönük sorunlara nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin temel düşüncelerini açıklıyor. Örneğin, Karl Marx’ın fikirleri Çin ekonomisinin muhtemel geleceği hakkında bize ne söyler? Tam istihdamı sağlamak için kamu harcaması yapılmasını öngören John Maynard Keynes’in çalışması bize devletin durumu hakkında ne düşündürür? Ve başı dertte olan küreselleşmeyle Brexit ve Trumpizmin çözümlenmesi hakkında ne öğrenebiliriz? Kitap, erişilebilir bir biçimde günümüzün en büyük sorunlarına kapsayıcı bir rehberlik sunmasıyla okunmayı hak ediyor.