Makine mühendisliğinin temel bilgileriyle donatılmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiği ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip...

Makine mühendisliğinin temel bilgileriyle donatılmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiği ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirdiklerini söyleyen Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Özcan, eğitim programlarını da bu çerçevede şekillendirdiklerini ifade ediyor. Diğer taraftan yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, iyi bir İngilizce seviyesine sahip, girişimci ve lider makine mühendislerinin okullarından mezun olacağını belirten Prof. Dr. Özcan, “Esnek ve çok sayıda seçmeli ders içeren, MÜDEK kriterlerini sağlayan bir eğitim programı sunmamız ve COOP Programıyla endüstriyel işbirliğine imkan sağlamamız bölümümüzü cazip kılan unsurlar olarak öne çıkıyor” diyor. Prof. Dr. Oktay Özcan bölümün yapısı, sağladığı eğitim olanakları ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarıyla ilgili Moment Expo’nun sorularını yanıtladı.

Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ne zaman kuruldu? Eğitimde belirlediğiniz temel hedefler nelerdi?

Bölümümüz ilk öğrencilerini 2012-2013 öğretim döneminde kabul etti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olan sekiz bölümden biri olarak ilk mezunlarımızı önümüzdeki yıl vereceğiz. Amacımız, makine mühendisliğinin temel bilgileriyle çok iyi donatılmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiği ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, çok iyi İngilizce seviyesine sahip, girişimci ve lider makine mühendisleri yetiştirmektir. Bu ilkeler doğrultusunda bir araya gelen akademik kadromuz malzeme, robotik, mekanik, enerji, akışkanlar mekaniği ve ısı geçişi konularında uzman öğretim üyelerinden oluşuyor.

Kuruluşundan bugüne bölümünüzde ne gibi değişimler yaşandı? Daha iyiye ulaşma noktasında önceliği hangi konulara verdiniz?

Makine mühendisliği programımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygundur. Öğretim programımıza MÜDEK akreditasyonu almak için yakın bir gelecekte başvuru yapmayı planlıyoruz. Programımızı bu akreditasyona uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları tamamladık. Yeni müfredatımızı önümüzdeki yıldan itibaren uygulayacağız. Üniversitemizin tüm öğrencilerinin, bölüm ayrımı olmaksızın ortak alacağı kültür- toplum ve toplumsal sorumluluk dersleriyle Kemerburgaz Üniversitesine özgü bir kaynaşma ortamı sağlamayı hedefliyoruz. İyi durumda olan laboratuarlarımızı ve yazılım altyapımızı daha da geliştirmek amacıyla çalışmalar da yapıyoruz. Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik konularında eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılacak bir rüzgar tüneli satın almayı planlıyoruz.

Eğitim konularını oluştururken sanayiden gelen talepleri de dikkate aldınız mı? Teorik ve pratik eğitimler arasındaki dengeyi nasıl sağladınız?

İşyeri Destekli Eğitim Programımız (CO-OP) kapsamında işbirliği yapmayı amaçladğımız firmalarla ortak verilecek dersleri planlıyoruz. Bu dersler aracılığıyla öğrencilerimizin endüstrinin istediği bilgilerle donatılmasını sağlayacağız. Akademik danışma kurulumuzda yer alan endüstri temsilcilerinin de katkılarıyla ders programımızı sürekli olarak güncelliyoruz. Makine tasarım projelerini endüstriyel problemlerden seçerek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Teorik eğitimler haricinde Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem veren bir eğitim kurumu olarak öğrencilerinize sunduğunuz teknik olanaklar konusunda neler aktarmak istersiniz?

Öğrencilerimizin akışkanlar mekaniği, mukavemet ve ısı geçişi konularında pratik bilgiler edinmesini sağlayan yeni makine mühendisliği sistem laboratuvarını bu sene hizmete açtık. Söz konusu laboratuvarımızı ilave ölçme sistemleriyle geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca mezunlarımızın iş hayatında kullanacağı ANSYS, SOLIDWORKS, MATLAB gibi yazılımlar konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak da öncelikli eğitim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Teknik çizim, fizik, elektrik devre, mühendislik malzemeleri, imalat usulleri ve makine mühendisliği sistemleri laboratuvarı derslerimiz de teorik eğitimlerimizden bağımsız olarak sunulan uygulama dersleri olarak programımızda yer alıyor.

Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen bir öğrencinin Kemerburgaz Üniversitesi’ni seçmesindeki temel nedenleri sıralayabilir misiniz?

Araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan bir akademik kadroya sahip olmamız, yüzde yüz İngilizce eğitim vermemiz, öğrenci-öğretim üyesi oranının sınırlı olması, esnek ve çok sayıda seçmeli ders içeren ve MÜDEK kriterlerini sağlayan bir eğitim programı sunmamız ve CO-OP Programıyla endüstriyel işbirliğine imkan sağlamamız, bölümümüzü cazip kılan unsurlardan bazıları. Ayrıca bölümümüz, öğrencilerine, kendilerini istedikleri alanda geliştirebilecekleri esnek bir eğitim programı sağlıyor. Programda, problemlere geniş açıdan bakabilme yetisi, problem çözme ve iletişim becerileri, takım çalışması, soysal sorumluluk, çevre bilinci ve etik değerler vurgulanıyor. Bu amaçla öğrencilere çok sayıda seçmeli ders sunarak uygulayarak öğrenme yöntemine ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimize sektör profesyonelleriyle sürekli iletişim, yerli ve yabancı üniversitelerle öğrenci değişim programlarından yararlanma ve proje ile staj imkanları da veriyoruz.

Öğrencileriniz yurt dışı öğrenci değişim programlarından yararlanabiliyor mu?

Erasmus Programı çerçevesinde çok sayıda öğrencimiz Avrupa’daki çeşitli üniversiteleride bir veya iki yarıyıl geçirebiliyor. Bunun dışında ikili anlaşmalar aracılığıyla yine öğrencilerimizin yurt dışındaki 3+1 ve 4+1 programlarına katılmaları konusunda bir çalışmamız mevcut.

Makine mühendisliği öğrencileri sanayiyle koordineli çalışma yapma şansına sahip mi? Sağladığınız staj olanakları nelerdir?

CO-OP ortağı firmalar aracılığıyla öğrencilerimizin mezuniyet sonrası çalışabileceği firmalarla tanışmalarını, bitirme (tasarım) projelerinde endüstriyel problemler üzerinde uğraşmalarını hedefliyoruz. Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin meslek hayatlarına daha iyi hazırlanmalarını, endüstriden gelen mühendislerin üniversitemizde verdikleri seminerler aracılığıyla makine mühendisliği mesleğini tanımalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin her yıl ortalama beş sanayi kuruluşuna teknik gezi yapmalarına imkan tanıyoruz. Ayrıca makine, imalat ve otomasyon fuarlarına katılmalarını da teşvik ediyoruz. Bölümünüz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştirmeyi planladığınız sanayi projeleriyle ilgili bilgi verir misiniz? Bu kapsamda malzeme, robotik, enerji, aerodinamik ve akışkanlar mekaniği konularında sanayi kuruluşlarıyla ortak Ar-Ge projelerine dahil olmayı planlıyoruz.

Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının üniversitelere bakış açısını nasıl yorumluyorsunuz?

Ülkemizde sanayi kuruluşlarıyla üniversiteler arasında işbirliği imkanlarının giderek arttığını, bu işbirliğini her iki tarafa da özendiren şartların oluştuğunu ve olumlu sonuçlar verdiğini gözlemliyoruz.