TÜRKİYE İHRACATININ LOKOMOTİF İŞ KOLLARINA DEĞER BAZINDA 21 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYAN TAKIM TEZGÂHLARI SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİREN TEZMAKSAN AKADEMİ, SINIF İÇİ EĞİTİMLERİNE ARA VERİRKEN, DÖRT YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ONLINE EĞİTİMLERİNE İSE KAPSAMINI GENİŞLETEREK DEVAM EDİYOR. TEZMAKSAN AKADEMİ İNTERNET SAYFASI VE YOUTUBE KANALLARI ÜZERİNDEN EĞİTİMLER SÜRERKEN, YENİ DÖNEM PROGRAMLARI İSE WEBINAR ÜZERİNDEN YAPILACAK.

Covid-19 salgını, çalışma, eğitim ve iş yapma modellerinde hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Sağlık ve güvenlik için sosyal mesafenin önemli bir hale geldiği süreçte, sınıf içi eğitimler ertelenirken, dijital altyapısı hazır olan kurumlar duruma hızla uyum sağlıyor. Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgâhları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi de bunlardan biri.

Makine ve takım tezgâhları sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak için bir dizi eğitim programını hayata geçiren, online eğitim altyapısı üzerinden bugüne kadar 5075 öğrenciye eğitim veren Tezmaksan Akademi, Covid-19 salgınıyla birlikte uygulamalı sınıf içi eğitimlerini de dijital platforma taşıdı. Nisan ayı itibarıyla webinar üzerinden verilen eğitimler, salgının yarattığı tehlike ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. Tezmaksan Akademi’nin internet sayfası ve YouTube kanalı üzerinden yürüttüğü eğitimlerde ise bir değişiklik olmayacak ve planlandığı biçimiyle sürdürülecek.

Tezmaksan Akademi tarafından yapılan duyuruda, tüm sınavların online olarak gerçekleştirileceği, sertifikaların hem basılı hem de dijital formatta hak sahiplerine iletileceği aktarılırken, online eğitimlerin tamamının ücretsiz olarak verildiği de hatırlatıldı.

Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ise “Evde Kal” çağrısıyla birlikte sahip oldukları dijital altyapının kapsamını genişlettiklerini ve eğitim sürecine devam ettiklerini söylüyor. “Değişen yeni dünyada üretim sektörünün geleceği, klasik yapıdan çok farklılaşıyor. Değişen pazar yapısında rekabetçi kalabilmek adına, otomasyon, yapay zekâ ve veri analiz sistemlerine yoğunlaşmamız gerekli. Yönetim, ölçüm, takip, tasarım ve müşteri ilişkileri de yine bu paralelde dikkat edilmesi gereken alanları oluşturuyor” diyerek devam eden Aydoğdu, Tezmaksan Akademi’nin, kendi sektörü olan takım tezgâhları sektörüne bu becerilere sahip insan gücü yetiştirmek için kurulduğunu anımsatıyor ve “Akademi aracılığıyla yeni teknolojileri bilen, disiplinler arası geçişe hâkim, dijital altyapı ve kurguları iş süreçlerine rahatlıkla uyumlaştıracak gençlerin yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sınıf içi eğitimlere başladıktan kısa bir süre sonra online platform üzerinden de dersler vermeye başladık. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bunun Türkiye’nin faydasına olacağını düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla da çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor. Tezmaksan Akademi’nin eğitimlerine meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin teknik bölüm öğrencilerinin yanı sıra yeni uygulamaları öğrenmek isteyen sektör çalışanlarıyla şirketler de katılabiliyor.