www.macmap.org
239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 185 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır. İthalatçılar, ihracatçılar, ticareti geliştirme kuruluşları, siyasi araştırmacılar ve ticari arabulucular için tasarlanmıştır.
• Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası...

www.macmap.org

PAZARA GİRİŞ BİLGİ KAYNAĞI

239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 185 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.

• İthalatçılar, ihracatçılar, ticareti geliştirme kuruluşları, siyasi araştırmacılar ve ticari arabulucular için tasarlanmıştır.

• Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.

• Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, sorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir. (advalorem tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin advolorem eşdeğerleri)

• Hizmet sunulan diller; İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

• Siteye erişim ücretsizdir