Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracat kayıt rakamı 1 milyar 48 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılı aynı döneminde yüzde 20,2 oranında azalarak 836 milyon 853 dolara düştü.

Makine sektörü toplamı 84. faslın tamamıve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği iştigal alanı 2009 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı ise bir önceki yıl eş dönemine kıyasla yüzde 26,5 azalarak 1 milyar 225 milyon dolar seviyesinde kaydedilmiş durumda.

Orta da olumsuz bir tablo gözükmekle birlikte, Türkiye’nin genel ihracatı Ocak-Şubat 2008 ile 2009 karşılaştırması ndan yüzde 31,7 düşerken makine ihracatımız Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre yüzde 20,2 oranında değer düşüşü yaşadı. Fakat makine ihracatçıları yılın ilk iki ayında yaşanan bu düşüşlere karşın hala umut olduğunun bilincinde olarak var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Şubat döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 54,2 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 14,6 ile Yük Kaldırma, Taşıma ve İstişeme Makineleri ve yüzde 11,8 Reaktör ve Kazanlar olmuş. 2009 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; Motorlar, Endüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri ve Rulmanlarda olarak sıralanıyor.

OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde; yüzde 11,8 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler birinci, yüzde 9,4 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri ikinci ve 9,2 pay ile Takım Tezgâhları üçüncü sırada yer alıyor.

MAKİNE İHRACATIMIZ ARTTIĞI ULKELER HANGİLERİ?

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde147 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 33,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Ülkeler bazında makine ihracatımızda gerilemeler yaşanırken bir yandan da bazı ülkelere olan ihracatımız yükselişler göstermiş.

Örneğin Gürcistan’a yönelik olan makine ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk iki aylık döneminde 13 milyon 434 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 147 artış göstererek 33 milyon 238 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın artış gösterdiği bir diğer ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 21 milyon 105 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2009 yılının Ocak-Şubat aylarında ise bu değeri yüzde 69 oranında yükselterek 35 milyon 769 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. Mısır pazarı da makine ihracatımızın yükseldiği alanlardan biri olmuş. Mısır’a yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 18 milyon 551 bin dolar iken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 34 artışla 24 milyon 854 bin dolar olmuş. En fazla makine ihracatı yaptığımız 10 ülke arasında yer alan bir diğer önemli pazarımız konumundaki İran’da da ihracatımızın arttığı görülüyor. İran’a 2008 yılının ilk iki ayında 38 milyon 437 bin dolar makine ihracatı yapan makine firmalarmız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 3 yükseliş yakalayarak 39 milyon 572 bin dolar seviyesine ulaşmışlar.

BAZI ULKELERDE GERİLEME SURUYOR

Türkiye’nin OAİB iştigal alanı itibari ile makine ihrac ettiği ilk on ülke arasında ihracatında gerileme yaşanan önemli pazarlar arasında ise Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının OcakŞubat döneminde 66 milyon 29 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 57 oranında azalarak 28 milyon 127 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın gerileme gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere.

Bu ülkeye 2008 yılının ilk iki ayında 64 milyon 790 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının OcakŞubat dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 59 oranında gerileme ile ihracat rakamı 26 milyon 517 bin dolara düşmüş.

İtalya’da Avrupa pazarında ihracatı mızın gerilediği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 52 milyon 122 bin dolar iken 2009 yılına gelindiğinde yüzde 40 değer düşüşü yaşanarak 31 milyon 373 bin dolara inmiş

MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ULKELER

2009 yılı Ocak-Şubat döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; Irak, İngiltere ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Almanya, İran ve Irak, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, İtalya ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Irak ve Almanya, Vanalarda; Almanya İspanya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; ÖSudan, Hindistan ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Mısır ve Rusya Federasyonu, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul  Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin ve Turbojetlerde; ABD, Avusturya, İsviçre, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstişeme Makinelerinde; Fas, Hollanda ve Rusya Federasyonu, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Bursa Serbest Bölgesi, Brezilya ve Macaristan, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak, Azerbaycan olmuş

GIDA SANAYŞ MAKİNELERİ

Türkiye geneli gıda sanayii makineleri ihracatımız bir önceki senenin Ocak-Şubat dönemine göre 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 11,1 oranında değer kazanarak 53 milyon dolar 476 bin dolardan 59 milyon 389 bin dolara çıktığı görülüyor.

Gıda sanayii makineleri ihracatı mız ülkeler bazında incelendiğinde ise Suriye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 482 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren gıda sanayii makineleri üreticilerimizin 2009 yılının Ocak-Şubat ayına gelindiğinde ise yüzde 92,2 değer artışı ile 4 milyon 771 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri kaydedilmiş. Suriye’nin ardından en fazla gıda sanayii makineleri ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Irak olmuş. Irak’a 2008 yılının OcakŞubat aylarında 4 milyon 321 bin dolar gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 7,4 oranında artış yakalanarak 4 milyon 642 bin dolar seviyesine ulaşılmış. En fazla gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülkenin ise Almanya olduğu görülüyor. 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde Almanya’ya 3 milyon 733 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş.

Gıda sanayi makineleri ihracatımızın 2008 yılı Ocak-Şubat dönemi ile 2009 yılının aynı zaman dilimi karşılaştırması yapıldığında en hızlı ihracat artışının Litvanya’ya yönelik olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye geçtiğimiz yılının OcakŞubat döneminde 135 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Şubat aylarına gelindiğinde ise 2 milyon 178 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmış. Litvanya’nın ardından gıda sanayi makineleri ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ikinci ülke ise Türkmenistan olmuş. Türkmenistan’a 2008 yılının OcakŞubat döneminde gıda sanayii makineleri ihracatımız 231 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 917,4 oranında artış kaydederek 2 milyon 359 bin dolar olmuş.

Mehmet Celebi
Ak Değirmen Makina Yönetim Kurulu Başkanı
Bu sene ‘altın’ yılımız olacak.

Şubat ayı içinde herhangi bir ihracatı mız olmadı. Bunun en önemli sebebi de bizim tüketim malı değil de yatırım malı satmamız ve sattığımız ürünlerin 8 ay veya bazen 1 yıla kadar uzanan dönemlerde teslim sürelerinin olması. Uzun vadeli işler yapıyoruz daha fazla. Ancak Nisan ayı içerinden tamamlayıp teslimini yapacağımız bir projemiz var. 2008 yılı içinde daha çok Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye ihracat yaptık. Özellikle dolarında yükselmesiyle sektörümüzde altın yılın yaşanacağını düşünüyorum.

Kriz pek çok sektörü zor duruma sokarken bizim sektörümüzü ise tabiri caizse patlattı diyebilirim. Ülke olarak aslında çok kötü bir durumda değiliz. Tüm bunların dışında bu yıl yağış miktarının da fazla olması sektörümüzü olumlu etkileyecek kanaatindeyim. Yatırımların daha da artacağı inancındayım. Zaten gıda sanayi makilerinin şubat ayı genel ihracatına baktığınızda da krizin etkisinin hissedildiğini ancak rakamların çok da kötü olmadığını, hatta bir artış yaşandığını görürsünüz. Bu sene gıda makineleri şubat ayı toplam ihracatı 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl dönemde ise bu rakam 53 milyon dolar civarındaydı. Bu da sektörümüzde 11,1’lik bir değer artışı olduğunu gösteriyor. Biz genel olarak sektörü 2009’da iyi bir piyasanın beklediğini düşünüyoruz. .

POMPALAR VE KOMPRESÖRLER

Ülkemiz pompa ve kompresörler ihracatımızda 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 35,8 oranında gerileme yaşanmış. 2008 yılının Ocak-Şubat aylarında 95 milyon 498 bin dolar olan pompa ve kompresörler ihracatı mız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 61 milyon 311 bin dolara gerilemiş. Pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu ilk 5 ülke ise Almanya, İtalya, Romanya, Irak ve ABD olarak sıralanıyor. 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde Almanya’ya 13 milyon 252 bin dolar, İtalya’ya 4 milyon 315 bin dolar, Romanya’ya 3 milyon 762 bin dolar, Irak’a 2 milyon 868 bin dolar ve ABD’ye 2 milyon 747 bin dolar pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz görülüyor.

Pompa ve kompresörler ihracatımızın 2008 yılının Ocak-Şubat dönemi ile bu yılın OcakŞubat dönemi karşılaştırması yapıldığında en fazla değer kazandığı ülkenin ise İran olduğu anlaşılıyor. İran’a 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 491 bin dolar pompa ve kompresörler ihracatı yapan firmalarımızın 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 48,3 oranında değer artışı yakalayarak 2 milyon 212 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yaptıkları görülüyor.İran’ın ardından pompa ve kompresörler ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ikinci ülke ise Irak olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 13 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde ise yüzde 42,5 oranında değer artışı ile 2 milyon 868 bin dolar düzeyi yakalanmış.

Fatih Bakan
Ekomak Genel Müdürü
Avrupa’da hala şansımız var.

2008 Şubat ayına göre genel olarak sektörde bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu duruma daha çok bölgesel yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bazı bölgelerde özellikle Avrupa’da düşüş daha az. Düşüşün ağırlıklı olarak yaşandığı ülkeler üçüncü dünya ülkeleri ve Rus bölgesi. Avrupa çok büyük bir pazar. Pazar düşmesine rağmen Avrupa’da hala daha geriyiz. Avrupa piyasasında yer alabilmek için daha yapacak çok işimiz var. İşlerimizi yüzde 50 arttırmamız durumunda Türk firmalarının Avrupa’da çok şey yapabileceklerine inanıyorum. Avrupa hala Türkler için önemli bir pazar. Türkler özellikle büyük bir pazar olan Avrupa’da çok küçük bir alana sahip ve bu alanı hala attırma şansımız olduğuna inanıyorum. Türkiye’de sektörün çok fazla sorunu var. İnanılmaz bir rekabet  var. Bunda özellikle merdiven altı üretim ve kayıt dışılıktan kaynaklanan bizim açımızdan büyük bir kayıp var. Birileri buödemeleri yapmadığı için rekabette benim önüme geçebiliyor.

Ayrıca yan sanayimizin de çok ciddi eksiklikleri var Avrupa’ya göre. Özellikle bizim yaptığımız işte yan sanayi çok önemlidir. Avrupa standartlarında mal üretebilmek için biz en küçük parçayı bile dışarıdan satın almak zorunda kalıyoruz. Böyle rekabet edemeyiz. Sadece döviz kuru değil yan sanayideki zayışık da etkiliyor sektörü. 2009’un çok da iyi geçeceğini düşünmüyorum. Tüketim çok fazla düştü. Aynı zamanda piyasada güven de düştü. Yurt içinde 2009’u kaybettiğimizi söyleyebilirim ancak ihracatta yıl ortalarına doğru bir düzelme olabilir.

REAKTÖRLER VE KAZANLAR

Türkiye reaktör ve kazanlar ihracatımız 2008 yılının Ocak Şubat döneminde 32 milyon 575 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 11,8 oranında değer artışı kaydederek 36 milyon 404 bin dolar olmuş.

Reaktör ve kazanlar ihracatımız ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz yerin İstanbul Deri Serbest Bölgesi olduğu, bunun ardından ise İngiltere’nin geldiği görülüyor. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden 8 milyon 651 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişken İngiltere’den de 6 milyon 180 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapıldığı görülüyor. En fazla reaktör ve kazanlar ihracatı yaptığımız üçüncü ülkesi Almanya olmuş.

Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 534 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 223 oranında artış göstererek 4 milyon 962 bin dolar olmuş.

Reaktör ve kazanlar ihracatımız artış hızlarına göre incelendiğinde Mersin Serbest Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Mersin Serbest Bölgesi’nden 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde sadece 2 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer 1 milyon 282 bin dolar olmuş. Reaktör ve kazanlar ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ise Suudi Arabistan ilk sırada yer alıyor. Suudi kıntılı dönemden bir an evvel çıkmayı hedeşiyoruz.

REAKTORLER VE KAZANLAR

Arabistan’a 2008 yılının Ocak Şubat döneminde 8 bin dolarlı k küçük bir ihracat söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise reaktör ve kazanlar ihracatımızın 746 bin dolara yükseldiği görülüyor. Suudi Arabistan’ın ardından reaktör ve kazanlar ihracatı mızın en hızlı artış gösterdiği üçüncü ülke ise Suriye olmuş. Suriye’ye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 104 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılına gelindiğinde ise yüzde 622 oranında değer artışı ile 757 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş.

Alaattin Ozdemir
Baykan Grup İhracat Müdür
İhracat yatırımları yaptık,meyvelerini alacağız

Şubat ayı içerisinde sadece tek bir ihracat gerçekleştirdik. Tabi bizim yaşadığımız dâhili problemler de var. Ölü sezondayız ve ayrıca şirket olarak da kendi içimizde yaşadığımız sorunlar var İşas erteleme kararı aldık. Bazıyerlerden kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Üretim olduğu takdirde satışlarımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Ancak her şeye rağmen bu rakamın toplam olarak 2008’in altında olabileceğinide göz önünde bulunduruyoruz. Geçtiğimiz dönemde pek çok ihracat çalışması yaptık ve zaman içinde de bunların meyvelerini almaya başladık. Bu sene genel olarak satışlarımızı arttıracağımızı tahmin ediyoruz. Genel olarak sektörün ihracat rakamlarına bakıldığında ise krizden söz etmek mümkün değil. Geçtiğimiz yıl 36 milyon dolar civarında olan şubat ayı ihracatı mız bu yıl içinde 36 milyon dolara yükseldi. Bu da yüzde 11.8lik bir değer artışı demek oluyor. Sektörümüz için oldukça sevindirici ve tatmin edici bir rakam kriz koşulları göz önüne alındığında. Son olarak biz firma olarak ihracat çalışmalarımıza hız vererek üretimimizi artırmayı ve daha fazla satış yaparak, kriz ortamının yarattığı sıkıntılı dönemden bir an evvel çıkmayı hedeşiyoruz.

RULMANLAR

Türkiye rulmanlar ihracatı 2009 yılının ilk iki aylık döneminde ihracat azalışı göstermiş durumda. Geçtiğimiz yılın Ocak Şubat döneminde 16 milyon 58 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 45,5 oranında değer kaybederek 8 milyon 747 bin dolara gerilediği görülüyor.

Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya ilk sırada yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 819 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. Almanya’nın ardından ise en fazla rulmanlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke Fransa. Bu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık dönemindeki rulmanlar ihracatımız ise 1 milyon 9 bin dolar düzeyinde. En fazla rulmanlar ihraç ettiğimiz üçüncü ülke olan İtalya’ya ise 915 bin dolar değerinde rulman satışı yapılmış.

Rulmanlar ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülkenin ise Libya olduğu görülüyor.

Libya’ya 2008 yılının Ocak Şubat döneminde 26 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız varken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 690 bin dolar ihracat seviyesi yakalanmış.

Rulmanlar ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği bir diğer ülkenin ise Cezayir olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk 2 aylık döneminde 45 bin dolarlık rulmanlar ihracatı varken 2009 yılının Ocak-Şubat aylarına gelindiğinde ise yüze 779,4 oranında artışla 402 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapılmış. Belçika’da rulmanlar ihracatımızın önemli ölçüde artış gösterdiği bir diğer ülke. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 55 bin dolarlık ihracat yapan firmalarımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 516,5 oranında artışla 339 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler.

 

Gokhan Sevinc
Irmak Rulman İthalat ve İhracat Yetkilisi
Her şeye rağmen 2009’dan umutluyuz

Bu ay ihracatımız neredeyse yok diyebilirim. 6 bin 600 Euro civarında. Bu rakam elbette ki hedeşediğimiz rakam değildi.

Krizden tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkilendik. Ekim-kasım ayı ihracatımız bu kadar düşük değildi. Hatta çok iyi olduğunu bile söyleyebilirim.

Yine Ocak ayında da çok kötü bir durumda değildi. 15 – 20 bin Euro arasında bir rakama ulaşmıştık. Bu rakamlar çok düşük ve tamamen krize bağlıyoruz bu düşüşleri. Her şeye rağmen ve bütün bu olumsuzluklara rağmen 2009 yılından sektör olarak umutluyuz. Biz ekonomist gözüyle bakamıyoruz olaylara. Düşük fiyat ve düşük kar marjı ile elimizden geldiği kadar arttırmaya çalışıyoruz.

Nakit girişi olmasına çalışıyoruz. Sektör bazında ise Türkiye’de üretim neredeyse yok. Biz daha çok Avrupa ülkelerinden alıyoruz. Çelik malzeme olduğu için de depolarımız da saklayabiliyoruz. Zamanla bu ürünler değerleniyor. Şu anda 10-15 yıllık bir stokumuz var ve onları eritmeye çalışıyoruz. Genel olarak rulman sektöründe şubat ayı ihracatı 8 milyon 747 bin dolar civarındaydı.Bu rakam geçtiğimiz yıl 16 milyon dolardı.

Bu da neredeyse yaklaşık yüzde 50 oranında bir düşüş demek ki, sektörün nasıl bir durumda olduğunu gösteriyor.

 

TAKIM TEZGAHLARI

Ülkemiz takım tezgâhları ihracatı da makine sektörü içerisinde gerileyen sektörler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 116 milyon 55 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 33,5 oranında gerileyerek 77 milyon 162 bin dolar olmuş.

Takım tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 7 milyon 425 bin dolarlı k takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. Almanya’nı n ardından takım tezgahları ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise İran. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 3 milyon 972 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. İran’ın ardından en fazla takım tezgâhları ihracatımız ise Irak’a yönelik olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 938 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız varken 2009 yılının aynı döneminde yüzde 289,2 oranında artışla 3 milyon 652 bin dolarlık ihracat yapılmış.

 

Bernal Sakar
ETM Makine Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de sanayiciye hak ettiği değer verilmiyor

Şubat ayında yaptığımız ihracat geçen yılın rakamlarının ancak yarısı kadardır. Krizin etkisini tüm firmalar gibi bizler de yaşıyoruz. Bundan dolayı sürdürülebilirlik için bir takım önlemler aldık. Birçok maliyetten kurtulmak için seri imalat yerine sipariş üzerine imalata geçildi. Siparişler oldukça azaldığı için (Türkiye’de sektörümüzde ilk 5’e girmemize rağmen) toplam elemanlarımızın 4’te 3’ünü çıkardık. Derhal satın alma ve yurt dışı pazarlama giderlerini indirdik. Bence Türkiye’de krizin bu seviyelerde yaşanmasının başıca sebebi, kulaklara pamuk tıkanılmış gibi sanayicilerin (özellikle KOBİ’lerin) eleştirilerine ve çözüm önerileri sunmalarına rağmen değer verilmemesi ve dinlenilmemesidir.

2009 çok kötü başladı ama aslına bakarsanız 2006 yılından beri yurt dışında sıkıntılı bir durum vardı ve kriz geliyorum diyordu. Yine aynı şekilde yurt içinde ise 2004 yılından beri krizin ayak seslerini duymak mümkündü. Yüksek faiz düşük kur her şeyi allak bullak etti. Defalarca Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda uyarılarımıza rağmen ve onların da Ankara’ya iletmelerine rağmen bu düşük faiz ve kur politikası bu günlere kadar gelebildi.

Ürünlerimiz yatırıma yönelik olduğu için krizin sinyallerini çok önceden gördüm ve pek çok insana da bahsettim. İş, aş, eş olmadan geçim olmaz. Bu dünyanın kuralıdır. Laf üretmeyelim, üretim yapalım. Ayrıca sigorta primleri de işveren için önemli. Kurlarda ayarlamalar yapılmalı. Tüketici değil, üretici olunmalı. 3 milyon işsizimiz var, bu insanlara istihdam lazım. Ancak bu yüksek kıdemlerle, ben eleman almaya korkar oldum.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Genel ihracatımızda ve de makine ihracatımızda düşüşler yaşanırken tarım ve ormancılık makineleri sektörü de bundan payını alıyor. Ancak tarım ve ormancılık makineleri sektörü diğer sektörlerden farklı olarak 2009 yılının ilk iki aylık dönemini daha az kan kaybıyla kapatıyor. Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık döneminde 55 milyon 163 bin dolar olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 4,6 azalışla 52 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiş.

Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor.

ABD’ye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 11 milyon 637 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 32,2 oranında artış göstererek 15 milyon 383 bin dolar olmuş.

ABD’nin ardından ise en fazla tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yaptığımız ülke Fas olmuş.

Bu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 4 milyon 615 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş.

Irak ise tarım ve ormancılık  makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke olmuş.

Irak’a 2008 yılının Ocak Şubat döneminde 674 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde ise bu değeri yüzde 392,4 oranında arttırarak 3 milyon 319 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler.

2008 yılının ilk iki ayı ile 2009’un aynı dönemi karşılaştırıldığında tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülke ise Almanya olmuş.

Bu ülkeye 2008 yılının OcakŞubat döneminde 129 bin dolarlı k tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 2 milyon 75 bin dolarlık ihracat yapılmış.

Abdullah Kılıf
Çetinel Tarım Makineleri Muhasebe Müdürü
Çiftçilere destek verilmeli

Şubat ayında 800 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bu sadece tek bir ay için yeterli bir rakam. İç piyasadaki en büyük sorunumuz Pazar bulamamız ve mal satamamamız. Bizim iç piyasadaki satışlarımız Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu’ya mercimek makineleri satıyoruz. Kurak bir dönem olduğu için bu haliyle satışlarımızı da etkiledi. Yılı yaklaşık yüzde 90’lık bir düşüşle kapattık. Biz ihracatımıza daha fazla önem veriyoruz. İç pazar açılacak gibi değil. Türkiye’de kar marjı kalmadı.

Girdiler ve maliyetler çok pahalı. Bu gibi sorunları devletin bir şekilde aşması gerekiyor.

Çiftçilere destek verilmeli. Bizim ihracatımız daha çok ağırlıklı olarak Fas, Sudan, Suriye, Yemen, Tunus gibi ülkeler. Şimdiye kadar aldığımız siparişlere göre 2009 yılı 2008’e göre yüzde 20-30 arasında artışla geçecek. Tabi bu tamamen yurt dışı faaliyetlerimiz için geçerli. Yurt içi faaliyetlerimiz için aynı şeyi söylemek çok zor. Yurt içinde zararımız yüzde 95’e kadar çıkabilir.

Sektörün genel olarak şubat ayı ihracat rakamı 52 milyon dolar civarında. Bu rakam geçtiğimiz yıl 55 milyon dolar seviyelerindeydi.

Bu da aslında bir düşüş yaşanmasına rağmen, diğer sektörlerle kıyaslandığında bizim sektörümüzde önemli bir ihracat düşüşü yaşanmadığını gösteriyor.

 

VANA

Türkiye’nin vana ihracatı 2008 yılının ilk iki aylık dönemi ile 2009 yılının aynı zaman dilimi karşılaştırıldığından yüzde 21,3 oranında gerileme göstermiş durumda. 2008 yılının OcakŞubat aylarında 48 milyon 63 bin dolar olan vana ihracatımız 2009 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde ise 37 milyon 826 bin dolara geriledi.

Vana ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 5 milyon 281 bin dolarlı k vana ihracatı gerçekleştirilmiş.

Almanya’nın ardından en fazla vana ihracatı yaptığımız ülke ise İspanya olmuş. İspanya’ya 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 472 bin dolarlık vana ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Şubat dönemi için yüzde 583,1 oranında değer artışı ile 3 milyon 225 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. En fazla vana ihracatı yaptığımız üçüncü ülke ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının ilk iki aylık döneminde 1 milyon 130 bin dolar vana ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının ilk iki ayına gelindiğinde ise yüzde 89 değer artışı ile 2 milyon 136 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirmişler.

Vana ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke yüzde 583,1 değer artışı ile İspanya olurken bu ülkenin ardından yüzde 142,2 yükselişle Suriye geliyor.

Suriye’ye 2008 yılının Ocak-Şubat döneminde 558 bin dolarlık vana ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı döneminde 1 milyon 352 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. Suriye’nin ardından ise vana ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülke İran olmuş.

İran’a yönelik vana ihracatımız 2008 yılının ilk iki ayında 793 bin dolarken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 103 artışla 1 milyon 616 bin dolar olmuş.

 

Saim Seyrek
Çakır Vana Marka Yöneticisi
Maliyet düşürücü önlemler alıyoruz

2009 yılının başından beri herhangi bir ihracatımız olmadı. Global ekonomik kriz herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi. Bu nedenle maliyetleri düşürmek için önlemler almaya çalışıyoruz ve yeni modeller yapılandırıyoruz. İhracatımızı daha çok Türkî cumhuriyetlere ve Avrupa’ya yapıyoruz. İhracat için çalışmalarımızı ve yazışmalarımızı yapıyoruz.

Onun dışında bekliyoruz. 2007 yılına göre yüzde 25-30’luk bir azalma oldu. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Aslına vana sektörü kriz dönemi olmasa da kış döneminde olağan bir durgunluk yaşar. Daha çok mart nisan ayında işler açılır. Biz de o açılmayı yavaş yavaş hissetmeye başladık zaten. Her ne kadar ana sektörde yani büyük vanalarda Çin egemenliği olmasa da özellikle küçük vanalarda Çin’e gümrüklerde çok önemli kolaylıklar sağlanıyor. Bu sene şubat ayında genel olarak sektör ihracatı 37 milyon dolardan fazlaydı.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemdeise 48 milyon dolar civarında bir ihracat rakamına ulaşmıştı sektör. Kriz nedeniyle bu düşüş bir süre daha devam etse de özellikle 2010’da bazı şeylerin rayına oturacağına inanıyoruz.