Türkiye’nin Makinecileri ve MAKFED olarak sektörün önde gelen kadın girişimci, yönetici ve mühendis adaylarını bir araya getirerek, sektörde kadın istihdamını artırmak için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçladığımız “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projemizi başlattık. Makine sektörü olarak kadınların iş yaşamındaki varlığına büyük bir önem veriyoruz. Sanayide teknolojik dönüşüm, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına ve mühendislik becerilerine olan ihtiyacını her gün biraz daha artırıyor. Dünyada Endüstri 4.0 konuşulurken Türkiye’de henüz Endüstri 2.0’ın sürdüğü alanlar var. Türkiye’de Ar-Ge’ye ciddi kaynak ayrılıyor ancak hala çok az patent çıkarıyoruz. Makine sektörünün potansiyeline ve gelişim eğilimine bakıldığında sektörün Ar-Ge ve ileri teknoloji yatırımlarına yüksek düzeyde ihtiyaç duyduğu görülüyor. TÜİK’e göre Ar-Ge alanında yapılan toplam yatırımlar içinde makine sektörüne yapılan yatırımların payı yüzde 8,3. Bu da teknoloji ihtiyacının en çok yoğunlaştığı alanlardan birinin makine olduğunu gösteriyor. Makine sektörü kendi gücü doğrultusunda, bu süreci hızlandıracak adımlar atıyor. Fakat üniversite sayımız artmasına rağmen teknolojik ürünler ortaya koymakta zorlanıyoruz. Bu işin ana temeli yetişmiş, nitelikli insandır. Kadın çalışan nüfusunu da erkek oranı kadar artırabilirsek, insan kaynakları havuzundan daha fazla nitelikli insan kaynağına ulaşabiliriz. Nitelikli istihdam kapasitemizi artırabilmek için nüfusumuzun diğer yarısını, yani kadınları iş hayatına katılım konusunda desteklememiz gerekiyor. Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılımının düşük seyretmesinin nedeni, birçok sektörün kapısının kadınlara yeterince açık olmamasından kaynaklandığını biliyoruz. Oysa makinecinin kadını, erkeği yoktur. Makine sektörü olarak genç kadınların bu alana yönelmelerini, kariyer fırsatlarını değerlendirerek yeni başarı hikâyeleri yaratmalarını arzu ediyoruz. Bu amaçla da makine sektörünün kapılarını kadınlar için sonuna kadar açtık. Kadınların katılımı, makine sektörünün atılımı olacak.

Kadınları makine sektöründe görev almaya teşvik etmek üzere başlattığımız proje kapsamında arkadaşlarımızla birlikte Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep ve Manisa’da üniversiteleri ziyaret ederek gerçekleştireceğimiz etkinliklerle makine sektöründe halen çalışan kadınların ilham verici hikâyelerini öğrencilerimize ve genç girişimci kadınlara anlatacağız. Bu ve benzeri çalışmalarla kadın girişimcileri makine sektöründe görev almaları için cesaretlendirmeye çalışacağız. Önümüzdeki beş yıl içerisinde sektördeki kadın nüfusunda yüzde 3’lük bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Makine imalat sanayisinin 177 bin kişiye iş imkânı sağlandığı düşünüldüğünde, projemizin hedefi de her yıl 1000 kadın makinecinin daha makine sektörüne kazandırılması olacak.