Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa açılmasından sonra gelişmeye başladı. 1996 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Türkiye ile Hollanda arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılırken, bu durum iki ülke arasındaki ticaretin artmasına da olanak sağladı. Halen 6,6 milyar dolara ulaşan bu ikili ticarette dengeli bir seyir izlenmeye devam ediliyor.

Hollanda & Türkiye Ticaret Odası (HTTO) ise iki ülke arasında ticaret hacminin büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla iki ülke arasında ticaret hukukunun iyileştirilmesi ve daha güçlü ticari ilişkilerin kurulması anlamında ticari iletişimin kolaylaştırılması amacıyla 2013 yılında kuruldu. Hollanda’nın “kurallar” ülkesi olduğunu vurgulayan HTTO Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre, Türk iş insanlarına yönelik olarak şirket kurulumu, şirket evlilikleri, yerel ortak ve tedarikçi bulma, pazar araştırması ve sektörel bilgilendirme, satış, pazarlama ve destek hizmetleri, hukuksal hizmetler ve ticari alacakların takibi, sanal ofis ve fiziki ofis destek paketi, iş seyahatleri ve fuar destekleri olmak üzere kapsamlı bir çözüm merkezi olarak hizmet verdiklerini söylüyor.

HTTO, ne zamandır ve hangi kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor?

Günümüz ülke ticaret odalarını, sadece yerli ve mahalli ticaret organizasyonları olarak görmüyorum. Aksine uluslararası ticaret ve küresel ekonomiye katkılar sunan, vizyon ve misyona sahip sivil organizasyonlar olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda, ülke ticaret odalarının, kendi inisiyatifleriyle ülkeler arası ticareti kolaylaştıracak ticari mevzuat değişikliği gibi güven artırıcı pek çok işbirliği geliştirdiklerini biliyoruz. Bu konuda sayılamayacak kadar çok örnekler var. Ülkeler arası ticareti kolaylaştırıcı önlemlerden tutun, ürün ve hizmetlerin tanıtımına yönelik fuar organizasyonlarına varıncaya kadar pek çok işbirliği tüm dünyada artarak devam ediyor.

HTTO da kurulduğu 2013 yılından beri bu misyon çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Önceliğimiz, elbette Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyümesine katkı sağlamak. Bu amaçla, iki ülke arasında ticaret hukukunun iyileştirilmesi ve daha güçlü ticari ilişkilerin kurulması anlamında ticari iletişimin kolaylaştırılması, işverenlere vize kolaylığı sağlanması gibi alanlarda çalışmalarımız oluyor. Ayrıca, her iki ülkenin ekonomisini yöneten merciler nezdinde, yabancı sermaye ve yatırımcılara kolaylıklar sağlayacak bürokratik muafiyetler uygulanmasına yönelik teklifler de sunuyoruz.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin güncel durumu için neler söyleyebilirsiniz?

Hollanda ve Türkiye arasında son bir kaç yıldır var olan diplomatik sorunlara rağmen mevcut ticaret hacminin dengeli bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Özellikle 11 Mart krizi olarak bilinen süreçte, diplomatik ilişkilerin karşılıklı kesilmesinden sonra korku ve güvensizliğe dayalı bir şok yaşanmıştı; sorunun ne zaman ve nasıl çözümleneceğine dair endişe ve tereddütler, ticari ilişkilerde hissedilir bir durağanlığa sebep olsa da bu şok süresi uzun sürmedi. Diplomatik krizlere rağmen son bir yıl içerisinde Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar içerisinde Hollanda, hatırı sayılır bir yatırımla ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 40’tan fazla artarak 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ancak mevcut potansiyeli de göz önünde bulundurarak, her iki ülke açısından ticaret hacminin olması gereken ölçeğe ulaşmadığını da ifade edebilirim. Daha çok işbirliği ve daha çok yatırım imkânlarının fırsata çevrilerek, ticaret hacminin büyütülmesi gerektiğine inanıyorum.

HTTO, Hollanda pazarına açılmak isteyen Türkiyeli üreticilere ne tür hizmetler sunuyor?

Türkiye’den Hollanda’ya gelen firmalara şirket kurulumu, şirket evlilikleri, lokal partner ve tedarikçi bulma, pazar araştırması ve sektörel bilgilendirme, satış, pazarlama ve destek hizmetleri, hukuksal hizmetler ve ticari alacakların takibi, sanal ofis ve fiziki ofis destek paketi, iş seyahatleri ve fuar destekleri olarak sıralayabileceğim kapsamlı hizmetler sunabiliyoruz.

Ancak tüm bunların yanında, yeni ve önemli bir gelişme olarak eklemeliyim ki, Ekonomi Bakanlığı, yurt dışında TİM organizasyonu bünyesinde açtığı Türk Ticaret Merkezleri’nin Hollanda Şubesi’ni HTTO ile birlikte açma teklifinde bulundu. Konuyla ilgili Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, iş dünyası dernekleri, oda ve borsa birlikleri, sektörel temsilcilikler ve TOBB gibi kurum ve kuruluşlara talep duyurularımızı iletmiş durumdayız. Rotterdam Türk Ticaret Merkezi olarak isimlendirdiğimiz ticaret merkezi, uluslararası ticaret merkezlerinin yer aldığı, Rotterdam Havalimanı yakınında yer alacak.

Rotterdam Türk Ticaret Merkezi faaliyetlerine başladığında, hizmet çerçeveniz nasıl şekillenecek?

Öncelikle Türkiye’de ihracata yönelik faaliyet gösteren firma ve KOBİ’lerin Avrupa ile ticaret hacmini geliştirmek üzere her türlü ticari, bürokratik, hukuki ve finansal danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında da destek sağlayabileceğiz. İkinci olarak, Türk firmalarının Hollandalı firmalarla ticari ilişkilerini geliştirmeleri verdiğimiz danışmanlık hizmetleri çeşitlenecek ve güçlenecek. Halen olanaklarımız doğrultusunda sağladığımız fiziki ve sanal ofis hizmetlerimiz ise resepsiyon, telefon ve posta yönlendirme hizmetleri, toplantı odaları, kokteyl salonları, yabancı dil bilen marka temsilcileri gibi katma değerli hizmetlerle artarken, firmaların “Avrupa Ofisi” olarak faaliyet göstermelerine de olanak sağlayacağız. Ayrıca, Türk firmalarının Hollanda sınırları içinde şirket veya temsilcilik kurarak vergi avantajlarından yararlanmalarını, rekabet güçlerini artırmalarını sağlamaya yönelik çabalarımız da olacak.

Son olarak, Türkiye kökenli ihracatçı firmalar, Avrupa’nın kalbinde yer alacak prestijli bir ticaret ofisi çatısı altında, profesyonel, proaktif, vizyoner bir temsil imkânına kavuşacak. Firmalarımızı yasal vergi ve dış ticaret avantajlarından yararlandırarak rekabet kabiliyetlerini artıracak ve Avrupa ile ticaret hacmini yükseltecek hizmetlerimizle fark yaratacağız.

Türk iş dünyası, HTTO’dan hizmet almak için ne yapmalı?

HTTO’dan hizmet almak için iletişim bilgilerimiz üzerinden bizlere ulaşarak hizmet alınabilir. Talepler genel bilgileri içeriyor ve HTTO arşivlerinde bulunuyorsa, herhangi bir ücret ödenmeden bu bilgileri iş dünyası ile paylaşıyoruz. Ancak şahsa veya firmaya özel, pazar araştırması gibi talepler olursa, tabii ki masrafları talibinden tahsil edilerek hizmet almak da mümkün. HTTO’nun odaklandığı sektörler var mı? Özellikle odaklandığımız sektörler yok, fakat hukuk, finans, sigorta gibi hizmet sektörlerinde biraz daha fazla sektörel tecrübeye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Hollanda pazarında, hammaddesi Türkiye’de olan sanayi, tarım, inşaat malzemeleri ve maliyeti düşük olan ürünler hem rekabet şansına sahip olur hem de re-export ülkesi olan Hollanda üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına açılabilir.

Hollanda ile ticaret yapmak zor mudur?

Hollanda kurallar ve kanunlar ülkesidir, dolayısıyla ticari kurallara uyduğunuz ve şeffaf olduğunuz sürece Hollanda ile ticaret yapmak kolay ve keyiflidir. Türk makine üreticileri ise Hollanda pazarıyla çok yönlü işbirliğine gidebilir. Kendilerine özel pazar analizleri yaptırmanın yanında, Hollanda ve Türkiye arasında yapılan ticari ilişkilerde yaşanan bir takım olumsuzlukları yaşamamak anlamında, şirketler arası ilişkilerde ticari güveni artırmaya dayalı işbirliği yapabilir; taahhüt alınan kalitenin kontrolü, ürün teslimatı ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayan güvenceler gibi işbirliği imkânlarından faydalanabilirler. Hollanda ile ticaret yapacaksanız dürüst ve şeffaf olmalısınız. Taahhüt ettiğiniz kalitede ve zamanında teslimatı gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca, ürettiğiniz ürünün pazar payını artırmak için yeniliklere açık olarak teknolojiye uyum sağlayacak Ar-Ge çalışmalarına da kaynak ayırmanız önemlidir. Hollanda coğrafik ve sosyal yapısı nedeniyle yeni pazar arayışında olan markalar için bir test pazarı statüsü taşır. Teknoloji ve lojistik alanlarda en gelişmiş ülkeler arasında yerini almış olan Hollanda, Avrupa pazarını hedefleyen kurum ve kuruluşlar için de geniş olanaklar sunar.