Bilimsel ve çağdaş eğitim perspektifine sahip bir kurumda eğitim aldıklarını söyleyen Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, edindikleri mesleki donanımın iş hayatında kendilerine birçok kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

“BİYOENERJİ ALANINDA UZMANLAŞMAK İSTİYORUM”

“Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü seçmemin temel amacı, makine mühendisliğinin ilgi alanıma hitap etmesi ve okulumuzun eğitim anlayışının bilimsel ve çağdaş olmasıydı. Makine mühendisliği haricinde başka bir bölümde eğitim almayı hiç düşünmedim. Makine mühendisliğiyle ilgili elbette beklentilerim ve bilgi sahibi olmak istediğim noktalar vardı. Bölümüzde aldığım eğitim, beklentilerimi tam anlamıyla karşıladı. Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için kullanılacak kaynakların çeşitlendirilmesi her ülkenin enerji politikasının temelini oluşturmaya başladı. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları alanında, biyoenerji kısmında uzmanlaşmak istiyorum. Dünya piyasalarına baktığımda bazı sektörlerde makineleşme konusunda açıklar olduğunu görüyorum. Söz konusu açık noktalar dünya genelinde çeşitli projelerle destekleniyor. Bu çerçevede, mezun olduktan sonra hedeflerimin arasına tarımda makineleşme ve tarımdan elde edilebilecek enerji alanında yoğunlaşmak yer alıyor. Makine sektörü yarattığı katma değer, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı barındırması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile de tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektör. Ülkelerin gelişme sürecinde, makine imalat sanayisinin imalat sanayisi içerisindeki önemi giderek artıyor. Türk makine sektörünün de gün geçtikçe aşama kaydettiğini gözlemliyorum.”

“ÇİFT ANADAL İMKÂNINDAN YARARLANIYORUM”

“Ankara’da yer alması, kampüsünün konumu ve akademik-sosyal projelerde diğer üniversitelere kıyasla daha fazla kaynak sunması nedeniyle Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Öğretim elemanları ve asistanlarımız her türlü sorunumuzda daima yanımızda oldular. Ben ve arkadaşlarımın akademik gelişiminde de üstlendikleri etkin rollerle beklentilerimizi karşıladılar. Bölümüm makine mühendisliği olduğu halde aldığım eğitimle üniversitemizin bize sunduğu çift anadal programı sayesinde mimarlık eğitimi de alarak inşaat sektörüne yöneldim. Mezuniyet sonrasında inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak ve bu doğrultuda bir kariyer oluşturmak istiyorum. Türk makine sektörü son beş yılda büyük bir gelişim sergiledi. Yerli ve yabancı yatırımcılar sayesinde sektör önemli iş imkânları sunmaya başladı. Gelişim ivmesi 2017 yılında biraz yavaşlasa da bizim gibi mühendislerin de desteğiyle sektörün ilerleyen yıllarda daha da güçleneceğini düşünüyorum.”

“PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİMİ KULLANMAK İSTİYORUM”

“Sürekli gelişen teknoloji, yeni mühendislik alanlarını doğuruyor. Mühendislik eğitimi ile birlikte; satış-hizmet, test-Ar-Ge ve proje-tasarım mühendisliği gibi farklı alanlarda kendimi geliştireceğimi düşündüğüm için makine mühendisliği bölümünü tercih ettim. Sürekli yeni şeyler öğrenmeyi kendine amaç edinerek yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen biri olarak bölümümde aldığım eğitim beklentilerimi karşıladı. Konstrüksiyon-imalat alanında mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemle çalışan makinelerin ve bu makinelere ait parçaların klasik ve bilgisayar destekli konstrüksiyon çalışmaları yapmak istiyorum. Ayrıca bunların tasarımından başlayarak genellikle metalik malzemelerin fonksiyonel biçimlerine ulaşma aşamalarında çalışan, alışılmış veya alışılmamış imalat yöntemlerini uygulayan ya da uygulatan, yöntemleri uygulanabilir hale getiren ve geliştiren, kalite güvencesiyle uluslararası normlara uyan imalatın gerçekleştirilmesi noktasında uzmanlaşmak istiyorum. Mezun olduktan sonra, teknik bilgi ve becerilerimi ortaya koyup faydalı olabileceğim ve bunları geliştirebileceğim, çalıştığım kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için görev alabileceğim ve problem çözme yeteneğimi kullanabileceğim bir pozisyonda başarılı işler yapmayı hedefliyorum. Ülkemizin makine üretimi konusundaki birikimi görmezden gelemeyiz. Bu birikimi, yeni ihtiyaçları karşılayacak nicelik ve niteliklere kavuşturabilmemiz için kritik değerde olduğumuzu biliyoruz. Bu durumu içselleştirmeliyiz ki hak ettiğimiz düzeyi yakalamamız mümkün olsun. Bizler makine imalat sektörünün içinde olacağız. Ülkemizde makine üretiminin sorunlarını açık ve net olarak tartışmalıyız ki geçmişte yapılan hatalar tekrar etmesin. Türk makine sektörünün gelecekte daha iyi bir seviyeye ulaşacağından eminim.”

“ENERJİ VEYA MEKATRONİK ALANINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM”

“Ankara içerisinde gidebileceğim üniversiteleri değerlendirdiğimde en iyi seçenek olduğu için Başkent Üniversitesi’ni tercih ettim. Aldığım eğitim beklentilerimi karşıladı. Enerji veya mekatronik alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için eğitimime devam ederek yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyorum. Türk makine sektörü her geçen gün daha da gelişiyor. Üniversite-sanayi işbirliği daha da sağlam temellere dayandığı ölçüde, sektördeki gelişmenin süreceğine ve dünya genelinde daha iyi bir konuma yükseleceğimize inanıyorum.”

“BÖLÜMÜMÜZ NİTELİKLİ BİR AKADEMİK KADRO İLE EĞİTİM VERİYOR”

“Eğitim kadrosunun oldukça başarılı isimlerden oluşması ve bölüm mezunlarıyla iletişim kurduktan sonra edindiğim fikirler, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü seçmemde etkili oldu. Sahip olduğu laboratuvar imkânları ve gerçekleştirilen çalışma ve projeler sayesinde kendimi planladığım doğrultuda geliştirme fırsatı yakaladım. Enerji alanında uzmanlaşarak bu alandaki bir firmada çalışmak ya da yüksek lisans yapmak istiyorum. Bölüm haricinde ise ekonomi veya iktisat alanlarında yüksek lisans yapmak hedeflerim arasında. Henüz gelişmekte olan Türk makine sektörünün, gün geçtikçe daha da ilerlediğini fakat olduğundan daha iyi durumlara gelebileceğini ve gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İmalat konusunda oldukça başarılı olsa da Ar-Ge çalışmaları konusunda sektörün biraz daha yol alması gerekiyor.”