CNBC-e Business dergisi tarafı ndan yapılan Türkiye'nin dolar bazında "En Hızlı Büyüyen 250 İşletmesi" araştırması Türkiye'nin büyüme rekortmenlerini belirledi. 1998-2007 yılları arasında gösterdikleri performansla Erkunt Sanayi A.Ş. de bu listede 241. sırada yer aldı. Listedeki şirketlerin ortak özelliği gelip geçici, anlık başarılarıyla değil, on yıllık bir sürede nice badireyi atlatarak en hızlı olmayı başarabilen işletmeler olması. Bu şirketlerin bir başka ortak özelliği ise "Tek hedeflerinin: Her koşulda büyüyebilmek" olması. Bu bağlamda temelleri 1953 yılında atılan Erkunt Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Tuna Armağan ile konuştuk.

URETİMİN YUZDE 80’İ İHRAC EDİLİYOR
Erkunt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tuna Arma- ğan, 1953 yılında kurulan firmanın önceleri farklı sektörlere parça üretirken, 1961 yılından sonra, Türkiye'de otomotiv sanayinin filizlenmesiyle bu sektöre parça üretmeye başladığını söylüyor. Önce döküm fabrikası olarak kurulan Erkunt’un, kuruluşunun 6. yılında, döktüğ ü parçaları işleyerek teslim etmek üzere gelişmiş işleme tezgahları almaya başladığını aktaran Armağan şöyle devam ediyor: “Bugün Makine Fabrikası olarak isimlendirilen ikinci fabrikanın fikri temelleri bu dönemde atılmıştır. Yani Erkunt, 1959 yılından beri sadece bir döküm fabrikası olmaktan çıkmış ve otomotiv kuruluşlarının doğrudan üretim hattına verebilecekleri yüksek kalitede döküm parçaları üreten bir şirket kimliğine bürünmüştür.” 1994 yılındaki krizden sonra ortaya konulan hedefler doğrultusunda, üretimde ihtisaslaşmaya gidildiğini ifade eden Armağan, “Daha çok, motor blokları, silindir kafaları, dişli kutuları gibi ihtisas gerektiren parçaların üretimine geçilmiştir” diyor. Üretimlerinin yüzde 80'ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini ve yüzde 65'inin işlenerek satıldığını belirten Armağan, “Erkunt Sanayi A.Ş. yıllardı r Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firması arasında yer almaktadır” diye konuşuyor.


AVRUPA’NIN EN BUYUĞU
Armağan, firmanın 105 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 51 bin metrekare kapalı fabrika alanları ve bin 100 çalışanı ile aynı çatı altında hem döküm ve hem de işleme yapabilme özelliği olan Avrupa'nın ve belki de dünyanın tek bağımsız kuruluşu olduğunu söylüyor. Sadece son 10 yılda, döküm ve işleme kapasitesinin yükseltilmesi ve kalitenin geliştirilmesi için 55 milyon dolar tutarı nda yatırım yapıldığını belirten Arma- ğan, “Erkunt'un büyümeye, kaliteye ve personelinin eğitimine yaptığı yatırımlar, yönetimindeki süreklilik, bugün ulaştığı başarının ve ilk 500 sanayi şirketi içinde yer almasının en önemli sebeplerinden bir kaçıdır” diye konuşuyor.

SADECE DOKUM FABRİKASI DEĞİL
Erkunt’un 50 yıl önce, sadece döküm fabrikası olmaktan çıkıp, yapacağı yeni makine yatırımları ile Türkiye ve dünyanı n gelişmiş otomotiv firmalarına stratejik iş ortağı olmaya karar verdiğini söyleyen Armağan, o günden beri adımlarını hep bu doğrultuda attığını aktararak şöyle devam ediyor: “Bu önemli özelliğinin yanı sıra, Erkunt'u farklı kılan, motor blokları, silindir kafaları ve çeşitli dişli kutuları gibi zor ve hassas parçaların üretiminde ihtisaslaşması, sıfır hataya yakın üretim yeteneğidir.” Armağan gri ve sfero pik döküm ve işleme yaptıklarını belirterek, “Şu anda üretimini yaptığımız ve uzmanlık konumuz olan blok ve kafalarda montaj yapmaya da başladık. Ayrıca transmisyon kutusu, karter, volan ve volan muhafazası, kampana, hidrolik kaldırıcı üretimi ve işlemesi de yapmaktayız” diyor.

CİN VE HİNDİSTAN’A DA İHRACAT YAPIYOR
Erkunt Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Tuna Armağan, ağırlıklı olarak ihracat yaptıkları ülkeleri şöyle sıralıyor: “İhracatın büyük kısmını İngiltere, Finlandiya, Almanya, İtalya, İsveç ve Avusturya'ya yapmaktayız. Ayrıca Hindistan, Çin ve ABD 'de yerleşik firmalara da ihracatımız vardır. Erkunt, Same Deutz-Fahr, Lombardini, Hurlimann, Valtra, CNH, Lindner ve Massey Ferguson, Perkins, Deutz, Lister Petter ve Sisu için de çok önemli bir üreticidir. Ayrıca, bu yıl Steyr Motors ile de çalışmaya başlayacağız.” Teknolojik açıdan da döküm ve işleme sektöründe dış pazarda rekabet edebilecek düzeyde olduklarını aktaran Arma- ğan, “Bu sektörde büyük firmalar arası nda yer almaktayız. Döküm, işleme ve montaj yapabilen nadir firmalar arasında yer almaktayız” diyor. Ürün kalitesini artırmak amacıyla firma bünyesinde gerekli tüm çağdaş metotları n uygulanmakta olduğunun altını çizen Armağan, kalite sistemleri, eğitimler, 6 Sigma vb. yöntemleri, tüm çalı- şanların katılımıyla uyguladıklarını ve bu sayede kalite bilincini sürekli geliştirdiklerini söylüyor.

56 YILDIR YATIRIMA DEVAM Armağan firma olarak çevre ile ilgili hassasiyetlerini ise şöyle anlatıyor: “Üretimimiz esnasında gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen faaliyetlerin, çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini, çevre mevzuatları, ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi doğrultusunda değerlendirerek kontrol altında tutmaktayız.” 56 yıldan beri yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Armağan, “Elde kalıplama tekniği ile üretim hayatına başlayan Erkunt, bugün 3 otomatik kalıplama hattı ve yaklaşık 100 adet nümerik kontrollü işleme tezgahı ile üretim yapmaktadı r” diyor. 27 Haziran 2008 tarihinde, işleme kapasitelerinin arttırılması için, Ankara Organize Sanayi Bölgesi genişleme sahası içinde ikinci işleme tesislerinin temelinin atıldığını aktaran Amağan, tesisisin yıl sonunda bitirilmesi ve 2009'dan itibaren üretime geçmesinin planlandığını ancak içinde bulunduğumuz ekonomik krizin bu planı erteleme mecburiyeti doğurdu- ğunu söylüyor.

2009 KAYIP YIL, HEDEF 2010
Armağan 2008 ihracat rakamlarını ve 2009'den beklentilerini ise şöyle açıklı- yor: “2008 yılında 20 bin 145 ton ve 43 milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştirdik. 2009 yılının ise kayıp bir yıl olacağı belli olmuştur. Hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı 2010 yılına yönelik yapıyoruz. Maalesef içinde bulundu- ğumuz şartlar çok vahimdir. Bu krizden Türkiye'nin tek başına sıyrılması mümkün değildir. Türkiye'nin tekrar çalışabilir olması, ABD ve Avrupa'nın toparlanmasına bağlıdır.”

MODEL ATOLYESİNDEN FABRİKAYA
1953 yılında model atölyesi olarak kurulan Erkunt, 1955’te 11 yeni ortağın katılımı ile "Erkunt Kolektif Şirketi Y.Mühendis Mümin Erkunt ve Ortakları" unvanı ile döküm fabrikası haline geldi. Bu dönemde ağırlıklı olarak NATO standartlarında atık su boruları üretimi yapan firma, tecrübesi, başarısı ve artan talepler nedeniyle, sermaye ve kapasitesi artışını zorunlu kılmış ve 1961 yılında, anonim şirket statüsünde yeniden yapılandırılır. İlerleyen yıllarda Erkunt, gelişen tüm teknolojileri kullanarak, otomotiv, tarım ve motor sanayi için üretim yapmaya başlar.

DUNYA SINIŞ ŞİRKET
Bugün, iki döküm ve işleme fabrikası ile gri ve sfero pik üretiminde Türkiye'de lider, dünyada tanınan, 60 bin ton kapasiteli bir kurum haline gelen firma, üretimde verimlilik, kalite ve AR-GE faaliyetlerine önem veren, yatı- rımlarını ve proses geliştirme aşamaları nı 6 Sigma Metodolojisine uygun olarak düzenleyen, Avrupa'nın en büyük döküm fabrikalarından biridir. Erkunt Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Tuna Armağan, firma olarak misyonları- nı şöyle açıklıyor: “Döküm teknolojisine dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü parça, işlenmiş parça ve ara ürünü sektörün değişen ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde sunarak, sektörün teknik ve çevre standartlarını belirleyecek, sosyal sorumlulukları nın bilincinde kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarının tatminini sürekli sağlamaktır.” İleri teknoloji gerektiren ürün segmentinde ihtiyaç duyulacak ham, işlenmiş döküm parça ve komponentleri yüksek karlılıkta üreten dünya sınıfı bir şirket olmanın vizyonları olduğunu aktaran Armağan şöyle devam ediyor: “Döküm teknolojisine dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü parça, işlenmiş parça ve ara ürünü sektörün değişen ihtiyaçlarını tam karşı layacak şekilde sunmayı, kalite seviyesini müşteri ve pazar gereksinimlerinin üstüne çıkarmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı, sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle doğal kaynak ve girdilerimizi verimli kullanarak "çevre dostu temiz üretim" yapmayı, faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm çevresel etki ve tehlikeleri, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemeyi, ulusal ve uluslararası yasal gereklere uymayı, sürekli iyileştirme prensibi ile amaç ve hedefler koyarak "Entegre Yönetim Sistemi" kapsamında tüm süreçlerimizin performansı nı ölçüp periyodik olarak gözden geçirmeyi, sosyal sorumluluk anlayı şımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek işbirliğ i ve geri bildirime dayalı "sürekli gelişime" açık bir kurum kültürü oluşturmaktı r.”  


Tuna Armağan Erkunt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erkunt'u farklı kılan, motor blokları, silindir kafaları ve çeşitli dişli kutuları gibi zor ve hassas parçaların üretiminde ihtisaslaşması, sıfır hataya yakın üretim yeteneğidir.     Kutu: “ 2008 yılında 20 bin 145 ton ve 43 milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştirdik. 2009 yılının ise kayıp bir yıl olacağı belli olmuştur. Hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı 2010 yılına yönelik yapıyoruz.”