Değerli makine ihracatçısı arkadaşlarım.

Uzun süredir hep birlikte sıkça duyduğumuz ve kullandığımız

bir kelime haline gelen “kriz” bana eski bir sözü hatırları. O da

şuydu “Çözümünü de beraberinde getirmeyen hiçbir sorun

yoktur”. Paradoks gibi görünmekle birlikte aslında üzerinde

uzun uzun düşünülmesi gereken bir cümle.

Kriz adını verdiğimiz durumlar bizi normal olarak alıştığımız

rutin işlerden ayırarak farklı düşünmeye zorlar ve günlük iş

temposu içinde otomatik olarak yaptığımız işleri yeniden üzerinde

düşünerek farklı bir biçimde yapmanın yollarını aramamı

zı sağlar. Çünkü artık “normal “ olarak kabul edilen sistemler

çalışmamaktadır. O zaman yapmamız gereken, mevcut durumu

analiz etmek ve içinde bulunulan çerçeveyi ortaya koymaktır.

Yeni çerçeve bizde alışkanlık haline gelmiş eylemlerin yerine

neyi koyabileceğimizi gösterecektir. Bu ise daha önce hiç üzerinde

düşünmediğimiz konulara odaklanmamızı sağlayacaktır.

Biz makine ihracatçıları da bunu fırsat bilip uzun süredir gerçekleştirmek

istediğimiz hedeflerimiz için harekete geçmeliyiz.

Bunun için öncelikle iş süreçlerimizi gözden geçirmek en öncelikli

işimiz olmalıdır. Çünkü üretim sistemimizi yönlendiren

bizim iş süreçlerimizdir. Süreç inovasyonu yapmak işimizi ve

ürünlerimizi de farklı hale getirecektir. Bunu hem kendi firmaları

mız ve hem de sektörümüz için yapmalıyız.

İkinci olarak maliyetlerimizi gözden geçirerek ve ihtiyaç duyduğ

umuz hizmet ve girdileri daha uygun şartlarla nasıl sağlayabileceğ

imiz bizim için önemlidir. Böyle zamanlarda ortak satı

n alma sistemimiz olan OSO’yu kullanmak hepimiz için avantaj

sağlayacaktır.

Üçüncü olarak ise en değerli kaynağımız olan beşeri sermayeye

yatırım, olmazsa olmazların başında gelmektedir. Böyle zamanlarda

personelin ücretlerini bile ödemekte güçlük çektiğinizi

biliyorum. Unutmamak gerekir ki bu fırtına da bir gün bitecek.

İşte o zaman ekibi hazır ve hızlı olan küreklere daha hızlı

asılabilecektir.

O zamana kadar ayakta kalabilmek dileğiyle hepinizi saygı ve

sevgi ile selamlarım.