KADINLARIN BULUNDUĞU İŞ ORTAMLARININ DAHA DÜZENLİ, DİSİPLİNLİ VE KONTROLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN MVD İNAN MAKİNE MUHASEBE MÜDÜRÜ EBRU İNAN, “KADINLAR ÜSTLENDİKLERİ İŞLERİ EN KÜÇÜK AYRINTISINA KADAR TAKİP ETTİKLERİ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMEDE DE ÇOK DAHA BAŞARILILAR” DİYOR.

Kadınların geçmiş döneme kıyasla meslek seçimlerinde mühendislik branşlarını daha çok tercih ettiğini aktaran MVD İnan Makine Muhasebe Müdürü Ebru İnan, kadınlar kendilerine güvenip istekli oldukları takdirde yalnızca makine sektöründe değil her alanda kabul göreceklerine inandığını söylüyor. İnan ile makine sektöründe çalışmanın avantajlı ve dezavantajlı yanlarını konuştuk. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Konya’da 1974 yılında doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 2005 yılında bu yana aile firmamız MVD İnan Makina’da çalışıyorum. Geçen yıllar içerisinde muhasebe bölümünde çeşitli sorumluluklar aldım. Bugün itibarıyla muhasebe müdürlüğü görevini yürütüyorum. Kurumsal açıdan bölümümüzle ilgili tüm fatura, form ve raporların kontrol ve tanzimi ile süreçlerin işlemesini sağlıyorum.

Yoğun bir iş temposuna sahip olan makine sektöründeki başarınızı neye borçlusunuz?

Her sabah severek işe geliyorum. Yoğun tempoda ve dinamik biçimde çalışmaktan ve firmamıza faydalı olmaktan mutluluk oluyorum. Sanırım insanın başarılı olması için sevdiği işi yapması gerekiyor. Böylelikle başarı elde ettikçe mutlu oluyorsunuz.

Erkek egemen bir sektörde kadın yönetici olmanın zorluklarını yaşıyor musunuz?

Kurumsal yapıya sahip bir iş yerimiz var. Herkesin yetki ve sorumlulukları belli; her birimde herkes birbirine saygılı ve kadın-erkek ayrımı yok. Atölyede de diğer birimlerde de kadın olmaktan kaynaklı bir problem yaşamıyoruz. Diğer yandan kadınların olduğu iş yerlerinde çok daha iyi bir çalışma ortamı olduğuna inanıyorum. Bu durumun iş ortamında resmiyetin dengede kalmasına katkı sağladığını düşünüyorum. Firmanızda sizin gibi iyi bir konuma gelmiş başka kadın çalışanlar/yöneticiler var mı? Farklı birimlerde görev yapan birçok kadın çalışanlarımız mevcut. Firma sahibimizin kızı Deniz Hanım da, firma ortağı olmasının yanı sıra aynı zamanda finans ve idari işler müdürümüzdür.

İş ile ilgili yurt dışı seyahatleri gerçekleştiriyor musunuz? Yurt dışı gezilerinizde makine sektöründe yönetici pozisyonunda görev yapan bir kadın yönetici olarak nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Avrupa ve ABD’deki fuar katılımlarımızda ve müşteri ziyaretlerimizde eşimle birlikte bulunuyorum. Gayet olumlu tepkiler alıyorum. Türk makine sektörünü temsil eden bir kadın yönetici görmekten muhataplarımız da memnun oluyor. Ben de firmamızı hem de ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum.

Erkek egemen bir sektör olan makine imalat sektöründe, diğer sektörlere kıyasla sizce neden daha az sayıda kadın çalışan görev yapıyor?

Aslında artık sektörümüzde birçok kadın çalışan görev yapıyor. Sayıları her geçen gün de hızla artıyor. Bu durumu Konya’da da bizzat görüyor ve oldukça memnun oluyorum. Kadınlar meslek seçimlerinde hiç çekinmeden mühendislik branşlarını rahatlıkla tercih edebilir. Kendilerine güvenir ve istekli olurlarsa, her yerde kabul görürler diye düşünüyorum. Kadınlar daha çok alanda çalıştıkça, Kurtuluş Savaşı’nda erkeklere destek oldukları gibi, ekonomik savaşta da ailelerine ve ülkelerine katkıları artıracaktır.

Sektörünüzle alakalı olarak dünyada durum nasıl? Türkiye’de makine sektöründe daha mı az kadın çalışan/yönetici bulunuyor?

Sektörlere göre kadın çalışan veya yönetici oranı değişiklik gösterebilir. Makine mühendisi kadın oranının düşük olması, sektördeki kadın yönetici oranını da etkileyebilir ama kadınların yine de makine sektöründe yönetici olmayacağı anlamına gelmez. Makine sektörü özelinde dünyada çok fazla kadın yönetici mevcut, ülkemizde de kadınların sektöre yönelik ilgisi devamlı artıyor.

Diğer kadın çalışanlara ve yöneticilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Her sektörde ve kurumsal pozisyonda çalışabileceğimizi, her alanda da çok başarılı olabileceğimizi kesinlikle bilmeliyiz. Kadınların bulunduğu iş ortamlarının daha düzenli, disiplinli ve kontrollü olduğuna inanıyorum. Kadın ve erkelerin birlikte çalıştıkları ortamlarda herkes kendisine daha çok çeki düzen verdiğini gözlemliyorum. Diğer yandan kadınların üstlendikleri işleri en küçük ayrıntınsa değin daha düzenli takip ettiklerine inanıyorum. Bu sebeple de çözüm üretmede çok daha başarılılar.