TÜRK MAKİNE İHRACATÇILARI 4-7 EYLÜL TARİHLERİNDE BICES FUARI İÇİN ÇİN’İN BAŞKENTİ PEKİN’E GİDEREK ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ ASYALI ALICILARLA BULUŞTURACAK. PEKİN’İN TARİHSEL DOKUSU, ETNİK TATLARI VE ALIŞVERİŞ DURAKLARINI, MAKİNE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İÇİN ARAŞTIRDIK.

Çin’in başkenti ve Şanhay’dan sonra ülkenin ikinci büyük metropolü olan Pekin, 25 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü kenti olarak da dikkat çekiyor. Moğol İmparatoru ve aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanının kurucusu Kubilay Han’ın bu bölgeyi siyasal merkez edindiği 1272’den başlayarak, kısa aralıklar dışında Çin’in sürekli başkenti olan Pekin, halen Çin’in ulaşım merkezi olarak birçok demir yolu ve kara yolunun da merkezinde yer alıyor. Kent ayrıca ülkeye dışarıdan gelen uçuşların birçoğunun gerçekleştiği bir dağıtım merkezi olmasıyla da önemlidir. Diğer yandan Pekin, ülkenin siyaset, eğitim ve kültür merkezi olarak tanımlansa da, Şanhay ve Hong Kong, ekonomik alanda kentin önündedir. Kentteki ilk insan yerleşimlerine MÖ 250 binli yıllarda başlandıysa da ilk devlet kalıntıları MÖ 11’inci yüzyılda Ji Devletine aittir. MÖ 4’üncü yüzyılda, Savaşan Krallıklar Zamanında Ci adıyla Yenlerin başlıca kenti olan Pekin, Şu Huangdi zamanında MÖ 226’da yıkıldı ve Han Hanedanı döneminde Yen adıyla yeniden kuruldu. Kuzey Çin’in geri kalan bölümü gibi MS 4 ila 6’ncı yüzyıllar arasında bozkır halkları tarafından işgal edilen Pekin, Mujonglar, Sueiler ve Tanglar döneminde Kuzey Çin’in Moğollardan daha tehlikeli hale gelen Kuzeydoğu Halklarına karşı başlıca kalesiydi. Cengiz Han’ın Moğolları kenti 1215’te alarak yıktıktan sonra 1260’ta Kubilay Han bölgeye yerleşti ve kentin kuzeydoğusunda yeni bir kent kurdurdu. Çince Büyük Başkent anlamına gelen Tai du ya da Hanbalık (Han kenti) olarak bilinen bu kent, Marco Polo’nun büyük hanla görüştüğü ve anılarında Cambaluc adını verdiği kent olmasıyla da tarihsel bir önem taşıyor. Daha sonra, Ming Hanedanı (1368-1644) döneminde, “Kuzey Başkenti- Beijing” anlamına gelen bugünkü adını alan kent, 1420’de resmi başkent oldu. Dünyanın en eski başkentlerinden biri olarak sekiz yüzyıl boyunca Çin’in tarihinde belirleyici bir yer tutan Pekin, zengin Çin tarihine ait birçok eseri barındırmaya da devam ediyor.

Çin’in mimari mirasını en iyi yansıtan Pekin’in bazı kesimlerinin modernleştirilmiş olmasına karşın, geleneksel yerlerin korunması için yüzyıllardır büyük bir özen gösteriliyor. 1949’dan bu yana kentin görünümünde meydana gelen en büyük değişiklik, eski surların dışında kalan sokakların uzatılmasıdır. Pekin’deki tarihsel ve dinsel yapıların başında elbette ilk akla gelen Çin Seddi’dir. Ayrıca, Tiantan (Cennet Tapınağı), Cennet’in küre, Yer’in ise kare biçiminde olduğuna ilişkin kökleri çok eskiye uzanan inancı somutlaştıran olağandışı geometrik planıyla dikkat çekerken, kentin alâmetifarikalarından Yasak Şehir de mutlaka ziyaret edilmesi gereken mimari şaheserlerdendir.

Diğer yandan, Çin’in ilk sanayi sonrası kentlerinden biri olan Pekin, hizmet sektörünün GSYİH içindeki yüksek payıyla en gelişmiş kentlerden biri olarak gösteriliyor. Fortune Global 500 listesindeki 41 şirkete ev sahipliği yapan Pekin’in, bu listede Tokyo’nun arkasından ikinci sırada bulunduğunu; ayrıca en büyük Çin şirketlerinden 100’den fazlasının Pekin’de yer aldığını da söyleyelim.

NEREDE GEZİLİR? ÇİN SEDDİ

Çin’in kuzeybatısında boylu boyunca uzanan Çin Seddi, “Dünyanın Ejderhası” olarak da anılıyor. Uzaydan görülebilen insan yapısı birkaç eserden biri olan Çin Seddi, 8822 kilometre boyunca uzanıyor ve duvarın kalıntıları Po Hay Körfezi kıyısından başlayarak ülkenin başkenti Pekin’in kuzeyinden geçip batıya doğru ilerliyor; Huang-Ho Nehrini ikiye bölüp güneybatı yönünde Gobi Çölüne kadar devam ediyor.

YASAK ŞEHİR

Çin hanedanlarından Çing ve Ming hanedanlıklarına ev sahipliği yapmış imparatorluk sarayı olan Yasak Şehir, Çin’in en iyi korunmuş tarihi alanlarından biridir. 72 hektarlık alanı ve 980 binasıyla dünya üzerindeki en büyük saray kompleksi olarak gösterilen Yasak Şehir, 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine alındı ve dünyanın en büyük antik ahşap koleksiyonu seçildi. Aynı zamanda yıllık ortalama 15 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olan Yasak Şehir’in adı ise İmparatorluk döneminde hiç kimsenin imparatorun izni olmadan saraya girip çıkamamasından kaynaklanıyor. 1406-1420 yılları arasında Ming Hanedanından İmparator Zhu Di tarafından yaptırılan Yasak Şehir’in inşaatında bir milyondan fazla işçinin çalıştığı söyleniyor. 1644’e kadar ülkeyi yöneten Ming Hanedanlığının merkezi olan Yasak Şehir, 1644’de çıkan isyanla Çing Hanedanı yönetime geçti ve 1912’de imparatorluk çökene kadar Çin İmparatorluğu buradan yönetildi.

CENNET TAPINAĞI

Pekin’in Chongwen bölgesinde, Yasak Şehir’in güneydoğusunda bulunan Cennet Tapınağı, Çin’in en görkemli yapılarından biridir. 267 hektarlık geniş bir araziye kurulan yapı, 1406-1420 yıllarında Pekin’in en görkemli yapılarının yapılmasını sağlayan İmparator Zhu Di döneminde yapılmış. Çin İmparatorlarının hasatların iyi olması için tanrılara dua edip adak adadığı tapınak olan Cennet Tapınağı, 1998 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine alındı. İmparatorluk döneminde, İmparatorların “Cennetin Çocukları” olduklarına inanıldığı için, yılda iki kez büyük bir seremoniyle tapınağa dua etmeye gelen İmparatorları ağırlayan yapının her bir noktasındaki renklerin ve süslemelerin sembolik anlamları var. Örneğin bütün binaların tavanında bulunan lacivert mermerler Cenneti temsil ediyor.

TİANANMEN MEYDANI

Tiananmen Meydanı, dünyanın en büyük meydanı ve Pekin’in merkezi olarak kabul ediliyor. En çok 1989 olayları nedeniyle bilinen meydan, günümüzde de turistik bir alan olarak oldukça kalabalık olsa da halen Çin güvenlik güçleri tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor. Tiananmen Kapısı, meydanı Yasak Şehir’e bağlarken, Çin Ulusal Müzesi de bu meydanda yer alıyor. 1651’de inşa edilen ve zamanla genişletilerek günümüzdeki boyutlarına ulaşan meydan, inşa edildiği tarihten bu yana Afyon Savaşları, 4 Mayıs Hareketi, 1976 ve 1989 Olayları gibi Çin tarihini derinden etkileyen olaylara tanıklık etmesiyle tarihsel bir önem taşıyor. Meydanın çevresindeki önemli binalar ise Çin Tarihi Müzesi, Çin Devrimi Müzesi ve Yasak Şehir olarak sayılabilir. Ayrıca Halk Binası, Halk Kahramanları Anıtı ve Tiananmen Kulesi de meydanın dikkat çeken eserleridir.

YAZLIK SARAY

Yazlık Saray, İmparator ve ailesinin yazın konakladığı yerdi. Çevresinde doğal bir manzara, Çin mimarisiyle yapılmış ahşap evler bulunan yapı, 1998 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine eklenmiş. Temelleri 12’nci yüzyılda atılan kompleks, İmparator Qianlong tarafından 1750 yılında annesinin 60’ıncı doğum günü için baştan yaratılmış. Afyon Savaşları döneminde, 1860 yılında, İngiliz ve Fransız birlikleri bu sarayı da işgal etmiş ve Yuanming Yuan olarak bilinen eski sarayı yıkmış. 19’uncu yüzyılda ise Çin donanması için ayrılan bütçe sarayın yenilenmesi için kullanılmış.

Saray kompleksi Kunming Gölü ve Ömür Tepesi de dâhil olmak üzere bahçeler ve binalardan oluşan geniş bir kompleksten oluşuyor. Yaşam Tepesi denizden 60 metre yükseklikte bulunuyor ve binaların çoğu da bu tepenin göle bakan yamaçlarına inşa edilmiş. Kunming Gölü ise yaklaşık 2 kilometrekaredir ve insan eliyle yapılmıştır. Neşe Malikânesi, Ömür Tepesi ve Shizhang Pavilyonu arasında bulunan Uzun Koridor dekorasyonuyla dikkat çekerken, ünlü Çinli ressamların resimleri, Çin mitolojisinden esinlenen resimler, Çin’in Dört Büyük Klasik Romanı tasviri gibi eserler de bu koridor üzerinde bulunuyor.

MİNG MEZARLIKLARI

Ming Mezarlıkları, Ming Hanedanının 13 imparatoruna ait gösterişli bir mezarlıktır.

Hanedanın üçüncü imparatoru Zhu Di’nin mezarı da burada bulunur. Pekin’in kuzeybatısında, şehrin biraz dışında, Tianshou Dağı’nın eteklerinde bulunan bölge, Çin’in mezarlık mimarisini ve kültürünü yansıtmasıyla 2003’te UNESCO Dünya Mirasları Listesine alındı. 120 kilometrekarelik geniş bir alanı oluşturan bu mezar kompleksi Çin’in en çok turist çeken noktalarından biri olmaya devam ediyor. Her bir imparatorun mezarı birbirinden ayrı ve her ne kadar benzeseler de kendine özgü özelliklere sahiptir. Cennet ve insanın birliği felsefesine dayanarak yapılan bu mezarlar Çin kültürünü en güzel yansıtan örnekler olarak gösterilirken, komplekse 7 kilometre uzunluğunda Ruh Yolu adı verilen bir yolu geçerek varılıyor.

Komplekste, İmparator Zhu Di, İmparator Zhu Yijun ve İmparator Zhu Zaihou’a ait mezarlar ziyarete açık. İmparator Zhu Di’nin mezarı olan Changling Mezarı bunların arasında en eskisi, en büyüğü ve en iyi korunmuş olanıyken, İmparator Zhu Yijun’a ait olan Dingling Mezarı altında bir yeraltı sarayı keşfedilmiş ve burada değerli bir hazine de bulunmuş.

ALIŞVERİŞ

Çin porselenleri, çayları, incileri, halıları, ipek kıyafetleri ve masa süsleri dünya çapında ünlü. Bu ürünler genel olarak Pekin’in pek çok noktasında bulunabilir. Ayrıca pazarlar, alışveriş merkezleri ve dükkanlar genellikle sabah 9’dan akşam 9’a kadar açıktır ve bu saatler mevsime, tatillere bağlı olarak da değişebilir. Wangfujing Alışveriş Bölgesi, bilinen en meşhur bölgedir ve trafiğe kapalı bu alanda yerel eşyalardan ahşap oymalara, antikalardan heykellere pek çok hediyelik eşya seçeneği bulunabilir. Bayanlar Caddesinde ise özel moda evleri, Pan Jia Yuan ve Hon Qiao isimli pazarlarda ipek, inci ve mercan satan dükkânlar oldukça yoğundur. Yiyecek ve içecek için de Pekin’de pek çok seçenek mevcut: Çin’in meşhur çayları için Xuanwu Bölgesindeki Çay Caddesini ziyaret edebilir, Liubiju Caddesi üzerinde de çeşitli yöresel yiyecekler satan dükkânlar bulabilirsiniz.

NEREDE KALINIR?

Pekin, ülkenin kültür, eğitim ve turizm merkezidir. Ayrıca kökleri çok eskilere dayanan bir tarihe sahip olması nedeniyle yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen kentte, 6 bin 500’den fazla otel yer alıyor ve her bütçeye uygun konaklama seçeneği bulunabiliyor. Pekin’de Chaoyang, Dongcheng ve Xicheng bölgeleri konaklamak için en ideal bölgelerdir ve bu bölgeler şehrin tam kalbinde bulunur. Özellikle Xicheng ve Dongcheng bölgeleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi en turistik bölgelere yakın konaklama tesislerine ev sahipliği yaparken, Pekin’in en ünlü alışveriş caddesi olan Wangfujing’in bulunduğu Dongchen ile Uluslararası Havalimanına en yakın konumdaki Chaogyang semti de her bütçeye hitap eden pek çok otele ev sahipliği yapıyor.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Pekin’de tabelalar Çince olduğu için bir rehber eşliğinde ya da çevirim içi sözlük bulundurarak gezmeniz yararınıza olacaktır. Kentte birçok ulaşım seçeneği bulunuyor. Taksiler pahalı değildir fakat şehir büyük olduğundan metro ile ulaşım en uygun seçenek olarak değerlendirilebilir. Ancak toplu taşıma araçlarının oldukça kalabalık olacağını da söylemeliyiz. Pekin metrosu her gün 10 milyondan fazla insan taşıyor. Birinci, ikinci, onuncu gibi sayı numaralarına sahip düzensiz hatlara sahip olan metro ağı, bir çok hat ve aktarma istasyonlarıyla en ideal seçenek gibi görünse de yoğun kalabalık sizi şaşırtabilir. Yine şehir içi ulaşımın ucuz olduğu Pekin’de otobüsler de sıklıkla tercih ediliyor. Geniş bir otobüs ağına sahip olan şehirde otobüs güzergâhları numaralarla belirlenmiş durumda.

DAMAK TADI

Renk, şekil, koku, tat, beslenme değeri ve duyu olarak altı temel öğeyi esas alan Çin mutfağının ana besin maddesini pirinç oluşturuyor. Kırmızı et, balık, tavuk, yumurta ve sebzeler de yoğun olarak tüketilirken, baharat ve soslar da Çin mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pekin’in en popüler yemeği ördek kızartmasıyken, krep, karabiber, erik sosu gibi tatlarla sunulan ördek kızartmasını hemen hemen her restoranda bulmak mümkün. Noodle çeşitleri, fasulye suyu, sıcak pilav ve Aiwowo da kente özgü diğer tatlar olarak sıralanabilir. Yine, lahana ile yapılan Shandong tavuğu ve kuzu etiyle yapılan Moğol güvecini de denenebilir. Sadece Pekin değil tüm Çin’de en çok tüketilen içecek ise kuşkusuz
bitki çayları ve özellikle yeşil
çaydır.