Değerli okurlarımız,

Türkiye’de ve dünyada salgınla mücadele kesintisiz olarak sürüyor. Bu kapsamda önemli başarımlar elde edilirken, salgın öncesi döneme dönme yolundaki kararlılık da giderek güçleniyor. Salgının çıkış noktası Asya’da ve kısmen Avrupa’nın kimi ülkelerinde okullar açılmaya başlanırken, üretim tesislerinde de kontrollü tam zamanlı çalışmaya geri dönülüyor.

Ancak salgının ekonomik etkileri, tüm dünyada şiddetle sürüyor. Özellikle makine imalat sektörlerinde Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da önemli bir kayıpla karşı karşıya bulunulurken, yeniden üretime başlayan Çin’de ise talep azlığı kaynaklı sorunlar sürüyor. Sektördeki bu olumsuzluğun hızlı telafisi ise ne yazık ki mümkün görülmüyor. Bunun

en önemli nedeni ise tedarik zincirlerinin salgın sürecinde durma noktasına gelmesi ve ülkelerin, şirketlerin tedarik süreçlerindeki sorunları aşmalarının tek başlarına mümkün olmaması. Çünkü ülkelerin tedarik süreçleri dünyanın geri kalanıyla tamamen iç içe geçmiş durumda ve bir ülkede sınırlar açık olsa bile diğerinde sınırların ve gümrüklerin kapalı olması, ticaret üzerinde net olarak olumsuz etkilere neden oluyor.

Türk makine sektöründe de tedarik zincirleri ve salgın kapsamındaki sınırlamalar nedeniyle önemli oranda kayıplar yaşanmaya devam ediliyor. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatta yaşanan düşüşe yönelik açıklamasında, “Her 10 firmadan dokuzu, gelecek üç aydan sonrası için elinde iş olmadığını söylüyor” derken, yine de kamu

ve altyapı hizmetlerinin aksaksız sürebilmesi için açık kalması gereken makine sektörünün, yüksek maliyetlere katlanarak verimsiz çalışmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Biz de Moment Expo olarak, aynı kararlılıkla çalışmaya ve sektörün nabzını tutarken, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi kamu ve iş dünyasına aktarmaya devam ediyoruz. Moment Expo’nun 12’nci yaşını tamamladığı bu sayısının “Gündem” sayfalarında, Mayıs
ayı başında kamuoyuna açıklanan “Makine Sektörüne Koronavirüs Etkileri ve Tedbirleri Değerlendirme Anketi”nin ikinci faz sonuçlarını incelerken, “Bilgi Hattı” sayfalarımızda
ise Ticaret Bakanlığının ihracat desteklerinin yanı sıra teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan Kredi Garanti Fonu’nun birbirinden farklı altı finansman erişim destek paketini Moment Expo okurları için derledik.

“Kapak” konumuzda ise bir önceki sayımızda incelediğimiz “Türkiye Makine Sektörü Dış Pazar Stratejisi” raporuyla birlikte değerlendirilmesi gereken ve Nisan ayında kamuoyu ile paylaşılan “İhracat Potansiyeli Analizi”ni detaylarıyla ele aldık.

MAİB Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz, “Dünya Kapandı, Makineler Çalışmaya Devam Ediyor” başlıklı makalesinde tedarik zincirlerindeki sorunların küresel ticareti nasıl etkilediği ve ne gibi değişimlere zemin hazırladığını konu edinirken, TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri ise “Tarım Makineleri Sektörüne Güncel Bakış” başlıklı makalesinde salgın nedeniyle üretim ve uluslararası mal ticaretindeki kesintilerin tarım makineleri sanayisine olan etkilerini ele aldı. Yine, MAİB Danışmanlarından Alper Karakurt ise “İmalat Sanayisinin ‘Mücbir Sebep’ İle İmtihanı” başlıklı makalesinde, makine sektörünün, mücbir sebep kapsamındaki diğer imalat sanayi sektörlerine göre katma değerli üretimde nasıl farklılaştığı ve öne çıktığını detaylıca analiz ediyor.

Son olarak, Moment Expo’nun aktüel içeriklerine bu sayımızda yeni sayfalar eklediğimiz de söylemek istiyorum. “Genç Moment” sayfalarında okur kitlemizi daha da genişletmek üzere, gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik içerikler sunmayı hedefliyoruz.

EDİTÖRDEN

Sağlıklı günler ve keyifli okumalar