Makine ihracatımızda gerileme surerken bazı mal gruplarında yukselişlerde kaydedilmeye devam ediyor. yuk kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri, hadde ve dokum makineleri ve savunma sanayii icin silah ve muhimmat ihracatımız temmuz...

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak- Temmuz dönemi ihracat kayıt rakamı 4 milyar 308 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 26 oranında azalarak 3 milyar 189 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğ i iştigal alanı itibariyle 2009 yılı- nın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,4 azalarak 4 milyar 904 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Temmuz döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 20,4 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 12,6 ile Hadde ve Döküm Makineleri, Kalıplar yüzde 4,4 ile Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makineleri olmuştur. 2009 yılı Ocak- Temmuz dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen mal grupları ise; Endüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri, İnşaat ve Madencilik Makineleri ve Rulmanlar olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde; yüzde 12,8 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 8,3 pay ile Takım Tezgâhları üçüncü sırada yer alıyor.

ORTA DOĞU PAZARLARINA İHRACATIMIZ ARTIYOR
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanı yor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 69 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 117 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2008 yı- lının Ocak-Temmuz döneminde Gürcistan’a yönelik makine ihracatımız 69 milyon 97 bin dolar iken 2009 yılının Ocak- Temmuz dönemine gelindiğinde ise bu değ er 117 milyon 3 bin dolara ulaşılmıştır. Makine ihracatımızın yükseliş kaydettiği önemli pazarlardan biri olan Irak’a yönelik olarak 2008 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 100 milyon 633 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değ er yüzde 50 oranında yükseliş kaydederek 151 milyon 405 bin dolar olmuş. Irak’ın ardından Suudi Arabistan’a yapılan makine ihracatı mız da yüzde 37 oranında yükseliş kaydetmiş durumda. Suudi Arabistan’a makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 70 milyon 73 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğ inde ise yüzde 37 artışla 95 milyon 812 bin dolarlık ihracat yapılmış.

GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ DUŞUŞ SURUYOR
Türkiye makine ihracatının gerileme kaydettiğ i önemli pazarların arasında ise Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 276 milyon 14 bin dolarlı k makine ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değ er yüzde 60 oranında azalarak 110 milyon 906 bin dolar olmuş. Makine ihracatı mızın gerileme gösterdiği bir di- ğ er ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yı- lının ilk 7 ayında 209 milyon 335 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılı- nın Ocak-Temmuz dönemiyle karşılaştı- rıldığ ında yüzde 37 oranında gerileme ile ihracat rakamı 131 milyon 187 bin dolara düşmüş. İtalya’da Avrupa pazarı nda ihracatımızın gerilediği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 189 milyon 449 bin dolar iken 2009 yılına gelindiğinde yüzde 40 değ er düşüşü yaşanarak ihracatı- mız 113 milyon 858 bin dolara inmiş. Fransa’da İtalya gibi değ er düşüş yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının ilk 7 ayında 173 milyon 211 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk 7 ayına gelindiğinde ise yüzde 41 oranında gerileme ile 102 milyon 908 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.

MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Almanya, Irak ve İran, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, İtalya ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Kazakistan ve Irak, Vanalarda; Almanya, Libya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Etiyopya, Mısır ve Hindistan Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve Fransa, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Suudi Arabistan, Almanya ve Rusya Federasyonu, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; İran, Kazakistan ve Rusya Federasyonu, Rulmanlarda; Almanya, İtalya ve Fransa, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmuştur

ENDUSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatı- mızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı mız 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerileme kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak- Temmuz dönemi ile karşılaştı- rıldığında değ er bazında yüzde 27,2 oranında gerileyen endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, miktar bazı nda ise yüzde 17,1 oranında gerileme gösterdi. Değ er olarak ise 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 561 milyon 541 bin dolar olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 27,2 oranında azalarak 408 milyon 893 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İngiltere. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 59 milyon 250 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarı- mızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2008 yılının Ocak Temmuz döneminde 37 milyon 159 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde ise bu değ er yüzde 4 oranında artış kaydederek 38 milyon 640 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük ihracat pazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde 32 milyon 568 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapıldı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde ilk on ülke içinde en fazla artış gösterdiği ülkenin ise Irak olduğu görülüyor. Fotoğraf altı: Rıza Aslan İzmak Muhasebe Sorumlusu   “Sac fiyatlarındaki artış büyük problem” Temmuz ayı ihracatımız 2 yüz 40 bin euro civarındaydı. Küresel kriz nedeniyle bir düşüş ve gerileme olduğunu söylemem mümkün. Sektör olarak yaşadığımız en büyük problem ise özellikle sac fiyatlarındaki artışlar. Bunların dışında benzinde son günlerde ardı ardına gelen zamlar da aslında sektörümüzü etkileyen sorunlardan bir kaçı olarak sıralanabilir. Küresel bir ekonomik sorun yaşandığı için firmaların tek başı- na bu gibi sorunları aşması zor gibi görünüyor. Bu nedenle hükümetlerin özellikle ihracat yapan firmalara destek olmasını bekliyoruz. Genel olarak sektöre bakıldığında ise yüzde 24,3’lük bir düşüş görülmekte. Bu sene Ocak-Temmuz ihracatı 952 milyon dolara ulaştı. Aynı rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 1 milyar 258 milyon dolardı.

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ
Gıda sanayii makineleri ihracatı Ocak-Temmuz 2008 ihracat döneminde bir önceki yı- la göre değ er bazında yüzde 3,3 oranında gerileme göstererek 220 milyon 475 bin dolar seviyesinden 213 milyon 261 bin dolar düzeyine geriledi. Gıda Sanayii makineleri ihracatı mız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Suriye’nin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 10 milyon 360 bin dolarlı k gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değ er yüzde 77,2 oranında yükseliş kaydederek 18 milyon 355 bin dolar düzeyini yakaladı. Gıda sanayii makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Kazakistan. Bu ülkeye 2008’in Ocak-Temmuz döneminde yapılan gıda sanayii makineleri ihracatı geçtiğ imiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 48,8 oranında artış göstererek 10 milyon 588 bin dolardan 15 milyon 753 bin dolar seviyesine ulaştı. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarının ise Irak oldu- ğ u görülüyor. Irak’a 2008 yılı- nın Ocak-Temmuz döneminde 12 milyon 423 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2009’un Ocak- Temmuz döneminde ise yüzde 9,7 oranında artışla 13 milyon 624 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gıda sanayii makineleri ihracatı mızın en fazla artış gösterdiği ülkelere baktığımızda ise yüzde 145,3 oranında değ er artışı ile Birleşik Arap Emirlikleri pazarı dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2008 yılı- nın Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 333 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğ inde ise bu değ er 8 milyon 175 bin dolar olmuş. Gıda sanayii makineleri ihracatımızdaki en büyük ikinci artışın olduğ u ülke ise Suriye. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz dönemi ile 2009 yılının aynı dönemi karşı laştırması yapıldığında yüzde 77,2 oranında değ er artışı yakaladığı görülüyor. Fotoğraf altı: Feridun Erserim Günmak Güney Değ irmen Makine Dış Ticaret Sorumlusu   “Daha çok iç piyasaya yöneldik” Suriye ve Amerika’ya yaklaşık 50 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik Ocak-Temmuz döneminde. Geçti imiz yıla göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun nedenlerinden biri de aslında kendi şirket politikamı z. Geçtiğimiz yıllarda daha çok dış piyasalara makine yaparken bu sene daha çok iç pazarda yer almayı tercih ettik. Gıda makineleri olarak daha çok uzun soluklu, anahtar teslimi projelerde çalışıyoruz ve bu projeler 11-12 ayımızı alıyor ço- ğ u zaman. Bu sene iç pazara odaklanmamızın en önemli sebeplerinden biri de bu durum aslında. En önemli ihracat yaptığı mız ülke olarak ise Suriye verilebilir. Daha çok bulgur ve mercimek üretimi yapan firmalarla çalışıyoruz ve irtibat kuruyoruz. Aslında bu konudaki en büyük problemimiz ise bulgur ve mercimek gibi besin değ eri yüksek ürünleri özellikle dış pazarlarda pek fazla bilinmemesi  

REAKTOR VE KAZANLAR
Ülkemiz reaktör ve kazanlar ihracatı 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 155 milyon 311 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 13,7 düzeyinde gerileyerek 134 milyon 83 bin dolar olarak kaydedildi. Reaktör ve kazanlar ihracatı mız en fazla olduğu yer ise İstanbul Deri Serbest Bölgesi oldu. Söz konusu bölgeden 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 49 milyon 131 bin dolarlık ihracat yapılmışken 2009 yılının aynı döneminde ihracatımız gerileyerek 41 milyon 65 bin olarak gerçekleşti. En fazla ihracat İstanbul Serbest Bölgesinden yapılırken, reaktör ve kazanlar ihracatı mızın en fazla yapıldığı ülke ise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 15 milyon dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 21,7’lik artışla 18 milyon 260 bin dolar seviyesine ulaşıldı. İngiltere’nin ardından ise en fazla reaktör ve kazanlar ihracatı yaptığımız ülkenin Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 8 milyon 708 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı kaydedilmişken 2009’un aynı dönemine gelindiğinde bu değ er yüzde 61 oranında artışla 14 milyon 17 bin oldu. Reaktör ve kazanlar ihracatımızdaki en büyük ihracat artışımız ise Macaristan pazarına oldu. Macaristan’a 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 235 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 321,5 oranında artış kaydedilerek 5 milyon 207 bin dolar seviyesi yakalandı. Macaristan’ın ardından ise Almanya’nın reaktör ve kazanlar ihracatımızın en fazla arttığı ikinci pazar olduğu görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 708 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız varken 2009 yılının eş döneminde ise yüzde 61 artışla bu mal grubundaki ihracatımız 14 milyon 17 bin dolar oldu. Fotoğraf altı: Ali Fatinoğlu Sanica Isı Genel Müdür Yardımcı   “Krizi yavaş yavaş atlatıyoruz” 1 milyon 200 TL’lik ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam fena değ il bizim açımızdan. Hatta ölü sezon için gayet iyi bir rakam olduğunu bile söyleyebilirim. Onun dışında yavaş yavaş krizi atlattık sanırım. Sektör olarak yaşadığımız sorunlara gelince ise en büyük sorunu hammadde fiyatlarında yaşıyoruz. Açıkçası onun dışında da başka bir sıkıntımız olmadığını söyleyebilirim. Elbette yaşanan kriz nedeniyle fiyatlarda bir oturmama durumu söz konusu ancak bu durumun da zamanla aşılacağını öngörüyoruz. Hammadde problemimize dönersek eğ er, ana üretici firma olan Ereğli Demir Çelik ise dünyadaki oynaklığa göre fiyat değiştiriyor. Tüm dünyada hareket çok fazla olduğu için bize de bunun yansımaları oluyor elbette. Genel olarak sektörümüze bakıldığında ise Ocak-Temmuz döneminde 125 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirilmiş. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 147 milyon dolar dolaylarındaymış. Bu da sektörün yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüş yaşadığını gösteriyor. .  

TAKIM TEZGAHLARI
Makine üreten makineler olarak da bilinen takım tezgâhları sektörü 2009 yılının Ocak- Temmuz döneminde değ er bazında yüzde 45,1 oranında gerileme göstererek bir önceki yılın aynı döneminde 481 milyon dolar olan sektör ihracatı mız 2009 yılının Ocak- Temmuz döneminde 263 milyon 984 bin dolar seviyesine düştü. Takım tezgâhları ihracatı mızın en fazla olduğu ülkeler incelendiğinde ise Almanya’nı n birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 37 milyon 240 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Temmuz zaman diliminde ise yüzde 37,2 gerileme ile 23 milyon 398 bin dolarlık ihracat yapılmı ş. Takım tezgâhları ihracatı mızın en büyük ikinci pazarı ise Irak olmuştur. Irak’a 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon 405 bin dolarlı k takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılı- nın Ocak-Temmuz döneminde ise bu değ er yüzde 305 oranında artarak 21 milyon 889 bin dolara ulaştı. İran ise takım tezgâhları ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı konumunda. İran’a 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 18 milyon 881 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise bu değ er yüzde 9,3 oranında gerileyerek 17 milyon 54 bin dolar oldu. İran’ın ardından takım tezgâhları ihracatı mızın en fazla yapıldığı dördüncü pazarın ise Suudi Arabistan olduğ u görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 665 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise bu değ er yüzde 9,3 oranında artış göstererek 9 milyon 472 bin dolar oldu. Azerbaycan ise takım tezgahları ihracatımızın en büyük beşinci pazarı konumunda. Azerbaycan’a 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 9 milyon 376 bin dolarlık takım tezgahları ihracatı gerçekleştiren 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değ er yüzde 5,2 oranında gerileyerek 8 milyon 887 bin dolar oldu. Takı m tezgâhları ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke ise Irak. 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde Irak’a olan takım tezgâhları ihracatı- mız yüzde 305 oranında yükseldi. Takım tezgâhları sektöründe ikinci büyük ihracat artı şı yakaladığımız ülke ise Libya’ya oldu. Bu ülkeye 2008 Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 257 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı söz konusu iken yüzde 67,2 oranında artı şla ihracatımız 7 milyon 120 bin dolar olarak gerçekleşti.  

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ
Türkiye tarım ve ormancılık makineleri ihracatı 2008’in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 29,4 oranında gerileme göstererek, bu mal grubunda geçtiğimiz yıl 247 milyon 537 bin dolar olan ihracat düzeyi 174 milyon 739 bin dolara düştü. Tarım ve ormancılık makinelerinde en çok ihracat gerçekleştirdiğ imiz ülkenin ise ABD olduğ u görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 75 milyon 778 bin dolarlık tarım ve ormancı- lık makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değ er yüzde 33,8 oranında gerileme kaydederek 50 milyon 183 bin dolar olmuş. 2008 Ocak-Temmuz döneminde tarım ve ormancı lık makineleri ihracatı- mızda ikinci en büyük pazarı- nın ise Fas olduğu görülüyor. Fas’a gerçekleştirdiğimiz tarım ve ormancılık makineleri ihracatı mız 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 18 milyon 457 bin dolar iken yüzde 14,5 oranı nda artışla bu değ er 21 milyon 138 bin dolara yükseldi. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızdaki üçüncü en büyük pazarın ise Irak. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 2 milyon 397 bin dolar tarım ve ormancı lık makineleri ihracatı yapılmı şken 2009 yılının aynı döneminde yüzde 327,9’luk yükselişle 10 milyon 259 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapıldı. Meksika’da tarı m ve ormancılık makineleri ihracatımızın biraz gerileme gösterse de önemli pazarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Meksika’ya gerçekleştirdiğimiz tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2008 yılının Ocak- Temmuz döneminde 5 milyon 400 bin dolar iken yüzde 9 oranı nda gerileme ile bu uzak ülkeye 4 milyon 912 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapıldı. Bulgaristan ise tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülke konumunda. Bulgaristan’a 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 10 milyon 618 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapan fialarımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde yarı yarıya bir ihracat azalması olsa da 4 milyon 443 bin dolarlık tarım ve ormancı lık makineleri ihracatı yapmayı başardılar. Tarım ve ormancılık makinelerinde en fazla artışın olduğu ülke Irak ise yüzde 327,9 oranı nda yükselişle dikkat çekiyor.

TURBİN, TURBOJET, HİDROLİK SİLİNDİR
Ülkemiz türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçtiğ imiz yılın eş zamanı na göre yüzde 6,1 oranında gerileme göstermiş durumda. Bu gerileme neticesinde 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 134 milyon 451 bin dolar olan türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 6,1 gerileme ile 126 milyon 250 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı yaptığı ülkenin ise ABD olduğu görülüyor. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 79 milyon 265 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde bu değ er yüzde 2,8 oranında gerileyerek 77 milyon 13 bin dolar oldu. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir mal grubu ihracatı- mızdaki ikinci en büyük pazar ise Avusturya oldu. Avusturya’ya 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 196 bin dolar türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımız varken 2009 yılının eş dönemi ne gelindiğinde 7 milyon 422 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Avusturya’nın ardından en fazla türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı yaptığımız üçüncü ülke ise Fransa oldu. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 13. milyon 482 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının Ocak-Temmuz eş zamanına gelindiğinde ise yüzde 56 gerileme ile 5 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımızda en fazla yükseliş ise Ege Serbest Bölgesinde yaşanmış. Ege Serbest Bölgesinden 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 219 bin dolarlı k türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı yapılmışken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 967 bin dolarlık ihracat değ erine ulaşılarak yüzde 23,2’lik yükseliş yaşanmı ş. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatındaki en fazla ihracat artışı- nın yaşandığı ülkelere bakıldığı nda ise İsviçre, Almanya ve Türkmenistan olarak sıralanıyor.  

VANALAR
Ülkemiz vana ihracatı 2009 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerileme göstermiş durumda. Söz konusu mal grubunda 2008 yılının Ocak- Temmuz dönemindeki ihracatı mız 193 milyon 153 bin dolar iken yüzde 26,5 oranı nda düşüş yaşanarak 142 milyon 14 bin dolar seviyesine geriledi. 2008 yılı Ocak-Temmuz döneminde en fazla vana ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke ise Almanya oldu. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 29 milyon 268 bin dolarlık vana ihracatı mız söz konusu iken 2009 yılının aynı döneminde ise yüzde 45,5 gerileme ile söz konusu mal grubundaki ihracatı mız 15 milyon 987 bin dolar olarak gerçekleşti. Vana ihracatımızın en büyük ikinci pazarı ise Libya oldu- ğ u görülüyor. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 10 milyon 65 bin dolarlık vana ihracatı yapılmı şken 2009 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise yüzde 0,2 oranında gerileme kaydedilerek 10 milyon 81 bin dolar seviyesine ulaşıldı. Libya ardından bu mal grubu içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğ imiz üçüncü pazar Irak oldu. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 280 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken yüzde 116,8 artışla 9 milyon 279 bin dolar düzeyine ulaşıldı. Vana ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülke İspanya olmuştur. İspanya’ya 2008 yılı- nın Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 927 bin dolarlık vana ihracatı yapılmışken, 2009 yılının aynı döneminde bu değ er yüzde 126,6 oranında artarak 4 milyon 366 bin dolar oldu. Vana ihracatımızda Irak’a yönelik yüzde 116,8 oranındaki artışın ardından üçüncü büyük ihracat artışı olan ülke ise İran. İran’a 2008 yılında Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 933 bin dolarlık vana ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise yüzde 55 artışla 6 milyon 98 bin dolarlı k ihracat gerçekleştirildi. Fotoğraf altı: Nuri Aytepe FAF Vana İhracat Bölge Sorumlusu   “İhracatımız geçen seneye oranla yüzde 50 düştü” Toplamda 326 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 50 oranında bir düşüş yaşadığı- mızı söyleyebilirim. Bunun nedeni de yaşanan genel ekonomik darlık ve kriz elbette. Yine ayrıca Uzak Doğu’dan gelen malların kolayca burada temsil edilebilmesi ve kaliteli üründen ziyade ucuz ürünlerin tercih edilmesi de sektörde yaşanan daralmayı açıklayan diğer faktörler olarak sıralanabilir. Bu duruma bir di- ğ er etken de yeterli teşvik olmaması nın yaşattığı sıkıntılar eklenebilir. Türkiye’de her ürün yüzde yüz Türkiye’de üretilmiyor. İthalatta yapılıyor ara mamuller için. Bu ara mamullerin ithalatı nda bazı kolaylıklar sağlanmalı. Özellikle vergi açısından bazı kolaylıklar sağlanabilir veya yarı zamanlı çalışma gibi kolaylıklarla işveren rahatlatılabilir. Genel olarak sektör ihracatından bahsetmek gerekirse, Ocak-Temmuz dönemi ihracatı 142 milyon dolar dolaylarındaydı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 193 milyon civarındaydı. Bu da sektörde yaşanan düşüşün yüzde yaklaşık olarak 26,5 olduğunu gösteriyor.