Türkiye’deki ilk ve tek ofisini MEXT çatısı atında, bölgesel bir merkezi platform olarak konumlandıran Plug and Play, güçlü ekosistemini MESS üyeleri ve inovasyona açık tüm şirketlerin hizmetine sunuyor. Her biri yaklaşık 5 ay süren ve yılda iki kez düzenlenecek olan girişimcilik ve açık inovasyon programıyla beraber yerli girişimlerin küresele taşınmasının yanı sıra küresel girişimleri Türk sanayisiyle buluşturmak da hedefleniyor. Türkiye’den Plug and Play’in gelişmiş ağını kullanarak “unicorn” yani değerlemesi 1 milyar dolardan fazla olan girişimler çıkartmak da amaçlardan bir diğeri. Nesnelerin İnterneti, mobilite, enerji, lojistik ve malzeme odak alanlarında çalışacak olan platforma başvuracak girişimlerin ürününü çıkartmayı başarmış, iş modelini kanıtlamış, büyüme potansiyeline ve güçlü bir ekibe sahip, yenilikçi teknoloji girişimleri olması bekleniyor. Programla beraber girişimler ve üye şirketlerin iş birliği sağlanırken, üye şirketlerin girişim ürünlerini kendi üretim merkezlerinde pilot deneme çalışmalarını yürütmelerine fırsat yaratması da önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Yine, Plug and Play’in MEXT içerisindeki İstanbul platformunu bölgesel bir merkez platform olarak konumlandırmasıyla birlikte, üye şirketlerin kaynak ve efor sarf etmeden Plug and Play’in MEXT çatısı altındaki platformunda gelişmiş girişim ağına erişebilmeleri de sağlanacak. Bununla birlikte, Plug and Play İstanbul platformu kapsamında girişim ekosistemine dair etkinlikler de düzenlenecek ve yatırımcılar, mentörler, potansiyel iş ortakları ile üye ve üye dışı kurumlarla girişimler arasında tanışma ortamları yaratılacak. Böylece küresel iş ve müşteri geliştirme fırsatları sağlanmış olacak. Elbette Plug and Play İstanbul girişimcilik ve açık inovasyon programıyla beraber yerli ve milli girişimlerin küreselde görünürlüğü de arttırılmış olacak. Her bir program içerisinde 3 kez düzenlenecek olan “Focus Week” çalışmaları dâhilinde Plug and Play uzmanları tarafından verilecek eğitimler ise yerli girişimlere kendilerini geliştirme fırsatı tanıyacak. Plug and Play'in MEXT ofisi, İstanbul üzerinden Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan 12 ülkenin de hizmetinde olacak.