Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) arasında, 25 Mayıs’ta bir iş birliği protokolü imzaladı. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı’nın bir araya geldiği programda, makine ve yazılım sektörleri arasındaki iş birliğinin genel çerçevesi çizildi.  Programa; Adnan Dalgakıran ve Gönül Kamalı’nın yanı sıra MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)  Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (ARGEMİP) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Durucasugil, YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven ve YASAD Kadın Komitesi Başkanı Arzu Er katıldı.

YENİ VE KRİTİK YAZILIM TEKNOLOJİLERİNİN ÜRÜNLERE EKLENMESİ HEDEFLENİYOR

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye makine sanayisi sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla yeni ve kritik yazılım teknolojilerinin ürünlere eklenmesi, makine sanayisi imalatçı firmalarının dijital dönüşümünün sağlanması ve makine ve yazılım sektörleri sinerjinin güçlendirilerek  yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda iki kurum arasında çeşitli kümelenme ve iş birliği faaliyetleri ile sektörler arası sürdürülebilir bir iş birliği amaçlanıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
MAKFED ve YASAD, makine sanayisi imalat sektöründe faaliyet gösteren MAKFED üyesi firmaların yenilikçi teknolojileri ürünlerine uyumlaştırarak rekabet gücü ve katma değeri yüksek makineler üretmelerine ve üretim teknolojilerinin dijitalleşmesine destek vermek üzere, özellikle yerli yazılım, Ar-Ge, ürün geliştirme ve benzeri konularda birlikte çalışmalarda bulunacak.