Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamı nda belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracat kayıt rakamı 5 milyar 488 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 26 oranında azalarak 4 milyar 60 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 azalarak 6 milyar 342 milyon dolar olarak kaydedildi.

Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Eylül döneminde, ihracatı nda en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 3 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 3 ile Hadde ve Döküm Makineleri, Kalıplar olmuş. 2009 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 49,4 ile “Diğer Endüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri”, yüzde 47,3 ile “Büro Makineleri”, yüzde 45,8 ile “İnşaat ve Madencilik Makineleri”, yüzde 43,8 ile “Takım Tezgahları” ve yüzde 37,6 ile de “Rulmanlar” olmuş. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde; yüzde 13 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 10,9 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 8,2 pay ile Takım Tezgâhları ile Pompalar ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.

BİRİNCİ GÜRCİSTAN İKİNCİ IRAK

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 57 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 126 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Gürcistan’ın ardından makine ihracatımızın yükseliş kaydettiği önemli pazarlardan biri olan Irak’a yönelik olarak 2008 yılının Ocak-Eylül ayları arasında 129 milyon 665 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 44 oranında yükseliş kaydederek 186 milyon 653 bin dolar olmuş. Irak pazarı da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi makine ihracatımızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. Irak’a yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde 85 milyon 256 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 53 artışla 130 milyon 438 bin dolarlık ihracat yapılmış.

RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Türkiye makine ihracatının en fazla gerileme kaydettiği pazarın Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Eylül döneminde 352 milyon 804 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 57 oranında azalarak 150 milyon 881 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın gerileme gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yılının ilk 10 ayında 265 milyon 475 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının Ocak-Eylül dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 32 oranında gerileme ile ihracat rakamı 180 milyon 714 bin dolara düşmüş. İtalya’da Avrupa pazarında ihracatı mızın gerilediği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatı mız 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 234 milyon 865 bin dolar iken 2009 yılına gelindiğinde yüzde 40 değer düşüşü yaşanarak ihracatımız 141 milyon 289 bin dolara inmiş. Fransa’da İtalya gibi değer düşüşü yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının ilk 10 ayında 213 milyon 673 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk 10 ayına gelindiğinde ise yüzde 39 oranında gerileme ile 130 milyon 698 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.

MAL GRUPLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhları nda; Irak, Almanya ve İran, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, Romanya ve İtalya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Kazakistan ve Almanya, Vanalarda; Almanya, Libya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Etiyopya, Hindistan ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve Fransa, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Suudi Arabistan, Rusya ve Almanya, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, İran ve Kazakistan Rulmanlarda; Almanya, İtalya ve Fransa, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak ve Suriye olmuş.

 

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR

Türkiye endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde gerileme gösterdi. 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 171 milyon 22 bin dolar olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde yüzde 20,7 oranında gerileme göstererek 135 milyon 642 bin dolar oldu. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 28 milyon 909 bin dolarlı k endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiinde ise bu değer yüzde 35 oranında düşerek 18 milyon 793 bin dolara indi. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar mal grubunda ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Fransa. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 15 milyon 986 bin dolar olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 30,6 gerileyerek 11 milyon 98 bin dolar oldu. Bu mal grubundaki üçüncü en büyük ihracat pazarımız ise Mısır olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 506 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 16 değer düşüşüyle 7 milyon 146 bin dolar seviyesine indi. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızdaki en hızlı artışların yaşandığı ülkeler ise Türkmenistan, Urun ve Irak olarak sıralanıyor. Irak’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 843 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 107,1 oranında yüksek bir artış yaşanarak 5 milyon 887 bin dolar değerine ulaşılmış. Türkmenistan’da bu mal grubu için ihracat artış oranımızın en hızlı olduğu ülke konumunda. Türkmenistan’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 947 bin dolar endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 5 milyon 167 bin dolarlık ihracat yapılmış. 2008 yılı Ocak-Eylül döneminde en hızlı ihracat artışının yaşandığı bir diğer ülke ise Ürdün olmuş. Bu ülkeye yapılan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 306 bin dolar iken 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde ise 4 milyon 337 bin dolar değerine ulaşmış.


ENDÜSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ

Ülkemiz Ocak-Eylül 2009 dönemi Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 oranında değer kaybı yaşayarak 683 milyon 273 bin dolardan 528 milyon 265 bin dolara düştüğü görülüyor.

Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İngiltere’nin ilk sırada yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 94 milyon 586 bin dolarlı k endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmış. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Irak. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 45 milyon 685 bin dolarlı k endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde bu değer küçük bir artışla 45 milyon 706 bin dolar olmuş. Bu mal grubu içerisindeki en fazla ihracat yaptığımız üçüncü ülkenin ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 39 milyon 353 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı varken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 3,7 oranında yükselişle 40 milyon 797 bin dolar değeri yakalanmış. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın Ocak-Eylül 2009 dönemi içerisinde en fazla ihracat artışı yaşanan ülke ise İran olmuş. İran’a bu mal grubunda yapılan ihracatımız yüzde 37,7 oranında artış kaydederek 12 milyon 995 bin dolardan 17 milyon 897 bin dolar olmuş.

 

Rıza Aslan
İzmak Muhasebe Sorumlusu

Almanya’ya ihracat yapıyoruz”

Genel olarak önceki seneye göre daha düşük. Piyasadaki durgunlukla da ilgili bu durum biraz. Ekonomik kriz hemen hemen bütün sektörleri etkisi altına almış durumda. İhracat yaptığımız en önemli ülkelerden biri gelişmiş sanayisiyle de öne çıkan Almanya. Sektörde yaşadığımı en önemli sorunlardan biri olarak ise iç piyasada yaşanan dengesizlikleri verebilirim. Yine ayrıca enflasyon ve fiyat artışları da sektörü olumsuz etkiliyor. Bütün bu sorunlardan sıyrılabilmek için devletin üreticilere kredi vermesi gerekiyor. Aynı zamanda KDV indirimleri de üreticileri bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Soğutucular olarak ÖTV’nin indirilmesinden yanayız. Piyasa daralmış durumda şu anda buzdolabı satamıyoruz hiç kimseye. Genel olarak sektöre baktığımızda ise 2009 Ocak-Eylül ihracatı nın 1 milyar 228 milyon 192 bin olduğu görülüyor. 20082in aynı döneminde ise bu rakam 1 milyar 555 milyon 470 bin dolardı. Sektörde yüzde 21’lik bir düşüş yaşandı.

 

GIDA SANAYİİMAKİNELERİ

Türkiye gıda sanayii makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde azalış gösterdi. 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 292 milyon 15 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatısöz konusu iken 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde ise yüzde 6,9 oranında gerileyerek 271 milyon 827 bin dolar seviyesi düşmüş. Gıda sanayi makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkenin Suriye olduğu görülüyor. Suriye’ye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 13 milyon 116 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 63,3 oranında artışla 21 milyon 420 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Gıda sanayii makinelerindeki en büyük ikinci pazarımız ise Kazakistan.

Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 16 milyon 511 bin dolarlık gıda sanayi makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde ise yüzde 26,2 artışla 20 milyon 838 bin dolar ihracat kaydedilmiş. Gıda sanayii makinelerinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülke ise Almanya olmuş. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 18 milyon 674 bin dolar gıda sanayii makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının eş zaman diliminde bu değer yüzde 5,7 oranında gerileme göstererek ihracatımız 17 milyon 601 bin dolar olmuş. Gıda sanayi makineleri ihracatımızın en fazla ihracat artışı olan pazarları incelendiğinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başı çektiği görülüyor. BAE’ye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 5 milyon 114 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 66,6 yükselişle 8 milyon 521 bin dolarlık ihracat yapılmış.

 

 

Okçul Barlık
Uğur Makina Genel Müdür
“10 milyon euro ihracat hedefimiz var”

Firma olarak ihracatımızın nispeten düştüğünü söyleyebilirim. Uğur Makine olarak 2 milyon 643 bin 974 euro dolar olarak da 2 milyon 363 bin 472 dolar ihracat gerçekleştirdik. Bereketli Uğur Makineleri ise 1 milyon 544 bin 984 dolar, 796 bin 274 euro ihracat gerçekleştirdi. Bir diğer Şrmamız olan Barcan Dış Ticaret 2 milyon 886 bin euro ihracat gerçekleştirdi. En az 10 milyon euro ihracat yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. 2 ay içinde ulaştırılacak yüklemelerimiz de mevcut. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ise Nijarya, Mısır, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkeler geliyor. Krizden müşterilerimiz etkilendiği için biz de etkilendik. Genel olarak sektör ihracatına baktığımız zaman ise 271 milyon 827 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 292 milyon 15 bin dolardı. Bu da aslında genel olarak sektörün yüzde 6,9’luk bir daralma yaşandığını gösteriyor.

 

REAKTÖR VE KAZANLAR

Ülkemiz reaktör ve kazanlar ihracatı 2008 yılının Ocak-Eylü döneminde gerileme gösterdi. 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 201 milyon 641 bin dolar olan reaktör ve kazanlar ihracatımız 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 6,2 oranında gerileme göstererek 189 milyon 75 bin dolar olmuş.

Reaktör ve kazanlar ihracatımızın en fazla yapıldığı yerin ise İstanbul Deri Serbest Bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 61 milyon 882 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılmış durumda. Reaktör ve kazanlar ihracatı mız ülkeler bazında incelendiğinde ise ikinci sırada İngiltere’nin yer aldığı görülüyor.

İngiltere’ye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 19 milyon 40 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 45,5 oranında yükselişle 27 milyon 685 bin dolar olmuş. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın ülkeler bazındaki üçüncü en büyük pazarı ise Almanya.

Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyon 280 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı döneminde yüzde 35 oranında artış kaydedilerek 16 milyon 686 bin dolar seviyesi yakalanmış. Reaktör ve kazanlar ihracatımızdaki dördüncü en büyük pazar ise İspanya. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde 13 milyon 214 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

Reaktör ve kazanlar ihracatımızın artış hızı baz alınarak yapılan değerlendirmede ise en büyük ihracat artışının Cezayir’e yönelik olduğu görülüyor. Cezayir’e 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 406 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı söz konusu iken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise 4 milyon 525 bin dolar seviyesinin yakalandığı görülüyor. Macaristan ise reaktör ve kazanlar ihracatı mızın en hızlı artış gösterdiği ikinci ülke konumunda. Macaristan’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 822 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 5 milyon 535 bin dolar seviyesi yakalanmış.TAKIM TEZGÂHLARI

Türkiye geneli takım tezgâhları ihracatı 2009 yılı Ocak-Eylül dönemi içerisinde incelendiğinde bu mal grubunda geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 43,8 oranında bir gerileme yaşandığı görülüyor. 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 593 milyon 715 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatı mız 2009 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde 333 milyon 933 bin dolar olmuş.

Ülkemiz takım tezgâhları ihracatımız en fazla gerçekleştirildiği ülke ise Irak. 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde Irak’a 6 milyon 942 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapıldığı kaydedilmiş. Bu mal grubu içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 47 milyon 402 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapan Türkiye, 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 44,3’lük düşüşle 26 milyon 396 bin dolarlık ihracat yapmış. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise İran olmuş. İran’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 23 milyon 619 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 3,4 oranı nda artış yaşandığı ve 24 milyon 426 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapıldığı görülüyor. Bu mal grubu içerisindeki dördüncü en büyük pazarımız ise Rusya Federasyonu olarak kaydedilmiş. Rusya Federasyonu’na 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 44 milyon 971 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 72,8 oranında azalışla 12 milyon 242 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş.

 

Tunç Bozacılar
Murat Makine Muhasebe Sorumlusu
“Krizin etkilerini atlatıyoruz”

Eylül ayı içinde 1 milyon 222 bin TL’lik ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam genel olarak sektörle karşılaştırıldığında gayet normal aslında. Krizin başladığı ilk 9 ay da oldukça etkilendik ancak zamanla bu etkilerin yok olduğunu ve ihracatın normale döndüğünü söylemem mümkün. Krizin başladığı dönemde bir talep yetersizliği mevcuttu bu da işlerimizi düşürüyordu ancak şu anda genel olarak pazarda bir açılma olduğu söylenebilir. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ise Türki cumhuriyetler, Kafkas ve Balkan ülkeleri geliyor. 2009 yılı takım tezgahları sektörü Ocak-Eylül ihracat rakamlarına göz gezdirdiğimizde 333 milyon 933 bin dolarlık ihracat yapıldığını görürüz. 2008 yılı takım tezgahları sektöründe ise bu rakam 593 milyon 715 bin dolar civarında. Bu da aslında genel olarak sektörde yüzde 43,8 gibi büyük bir daralmanın olduğunu gösteriyor.TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılık makineleri 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatında düşüş yaşanan mal grupları arasında yer alıyor. 2008 yılının Ocak-Eylül dönemi Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın 308 milyon 642 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değerin yüzde 30,1 oranında gerileyerek 215 milyon 817 bin dolar olduğu görülüyor.

Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazınd incelendiğinde ise ABD il sırada yer alıyor. ABD’ye 2008 yılının Ocak-Eylül dönemi içerisinde 94 milyon 572 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 43,1 oranında gerileyerek 53 milyon 838 bin dolar değerine düştüğü görülüyor. Tarım ve ormancılık makineleri mal grubu için Ocak-Eylül döneminde ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise Fas. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 19 milyon 807 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılmış. Tarım ve ormancılık makinelerindeki en büyük üçüncü pazarımız ise Irak olmuş. Irak’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 580 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı mız söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 13 milyon 252 bin dolar seviyesi yakalanmış. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde, bu mal grubu için en fazla ihracat artışı yaşanan pazarın ise Irak’ın ardından Fas olduğu görülüyor. Fas’a olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatı mız 2008 Ocak-Eylül dönemi 2009 yılının eş zaman dilimi ile karşılaştırıldığında yüzde 35.9 yükseliş kaydedilmiş.

 

Selami İleri
Tarmakbir Genel Sekreteri
“Hurda traktör projesi faaliyete geçmeli”
Ocak-Eylül 2009 döneminde 215 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren tarım makineleri sektörü önceki yıl aynı dönemde 308 milyon 642 bin dolarlık ihracat yapmıştı. Rakamlardan da görüldüğü gibi diğer sektörlerde olduğu gibi tarım makineleri sektöründe de bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşün diğer sektörlere göre daha az olduğunu söyleyebilirim.

Kriz ortamı göze alındığında bu rakamlar çok kötü rakamlar değil. Görece olarak da tarım makineleri ihracatında dünya genelinde 29. sırada yer alıyoruz. Ancak Türkiye’nin potansiyeli anlamında düşünürsek bu rakamın çok düşük olduğunu da eklemeliyim.

İtalya, Almanya gibi dünya ihracatında ilk 3 sırada yer alan ülkelerde bile hala önemli bir devlet desteği var ve teşvik ediliyorlar.

Biz ise bu desteği alamıyoruz. Öncelikli sorunlarımız arasında ise KDV oranlarını gösterebilirim. Sektörümüzde genel olarak KDV oranı yüzde 8 ancak hammadde girdilerinde yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyoruz. Bir diğer önemli sorun ise yaklaşık bir senedir gündeme getirmeye çalıştığımız hurda traktör projesinin faaliyete geçmemiş olması. Ülkemizdeki makinelerin çoğu 35 yaş ve üzeri. Bu da özellikle yakıt anlamında önemli bir israfa neden oluyor. Bu makine parkının çeşitli rakamlarla örneğin yıllık 10 bin adet yenilenmesi gerekiyor ancak destek alamıyoruz. Projemizin yakıt tasarrufuyla önemli bir geri dönüşümü var ve yaklaşık yüzde 30’luk bir yakıt tasarrufu sağlıyor.


VANA

Türkiye’nin Ocak-Eylül 2008 yılı vana ihracatı 255 milyon 38 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 27,1 oranında düşüşle 185 milyon 860 bin dolar düzeyine gerilemiş.

Vana ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den yapılan 37 milyon 451 bin dolarlık vana ihracatı 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 45 oranında gerileyerek 20 milyon 596 bin dolar seviyesine düşmüş. Vana ihracatı mızın en büyük ikinci pazarı ise Libya olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 12 milyon 335 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 9,3 oranı nda artış kaydedilmiş ve 13 milyon 480 bin dolar değerine ulaşılmış. Vana ihracatı mızın üçüncü en büyük üçüncü pazarı ise Irak. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 6 milyon 381 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 84 oranında yükselişle 11 milyon 743 bin dolar seviyesi yakalanmış. Türkiye’nin vana ihracatı ülkeler bazında en fazla ihracat artış oranına göre değerlendirildiğinde ise Türkmenistan’ın yüzde 105,1 oranında yükselişle birinci sırada yer aldığı görülüyor. Türkmenistan’a 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 965 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş döneminde bu değer 6 milyon 81 bin dolara ulaşmış

 

İlknur Çetin
Vis Vana Genel Koordinatörü
“Krizden etkilenmedim herkesten fazla iş yaptım”

Geçtiğimiz yılla karşılaştığımızda bu sene daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Krizden etkilenmedim herkesten daha fazla iş yaptım. Hatta kredi bile kullanmadım. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Bulgaristan ve Arap ülkeleri geliyor. Sektörün üreticiyi ezdiğini söyleyebilirim. Sektörün en önemli sorunlarından biri bu. Çok ağır şartlarda eleman çalıştırıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda hiçbir zaman devletin bir yardımını görmedik. Vergimizi ödüyoruz ve SSK’lı çalıştırıyoruz. Genel olarak sektör rakamları ise pek iç açıcı değil. Örneğin 2009 Ocak-Eylül dönemi vana sektörü ihracatı 185 milyon 860 bin dolar. Bu rakam 2008 Ocak-Eylül döneminde 255 milyon 38 bin
dolardı. Bu da sektörde yaşanan yüzde 27,1’lik daralmayı açığa çıkarıyor.