Günümüzde, önemli firmalar ve pek çok kamu kuruluşu veya özel sektör kuruluşu İnternet'te bulunmakta ya da diğer bir deyişle bir siteye sahip olmaktadır. İnternetin kullanımı çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmaları n internette varlığı giderek daha fazla hissedilmektedir.

İNTERNET İHRACATÇILARA ŞU KONULARDA YARDIMCI OLABİLİR:

1-firmanın faaliyetlerini tanıtmak: İnternet, firmaların faaliyetlerini ayrıntılı olarak tanıtma ve müşterilerden doğrudan geri bildirim alma imkanı veren, potansiyel ticari ortaklarla temas kurmayı sağlayan ucuz bir yöntemdir.

2-Ürünü ya da hizmeti tanıtmak: İhracatçı, İnternette ürünü ya da hizmeti konusunda kolayca bilgi alınabilecek bir site oluşturabilir. Bazı ülkelerde internette bir siteye sahip olmak, güvenilirlik kazanmanın ve müşteri ile ilişkilerin devam ettirilmesinin temel unsurudur.

3-Yabancı pazarları araştırma: İnternet, farklı ülkeler, uluslararası pazarlar, uluslararası ticaret, ürünler, üretim metodları, yeni icatlar, istatistiki bilgi vb. konularda bilgi alınabilecek bir kaynaktır.

İnternet sürekli gelişen elektronik ticaret yöntemleri sayesinde, çok ucuz maliyetlerle uluslararası pazarlamada etkin ve ekonomik bir alternatif kanal haline gelmiştir. İnternet, firmaların tanıtım ve potansiyel müşterilerle ilişki kurabilmesinin yanı sıra, en yaygın biçimi ile on-line pazarlama/internet mağazacılığı gibi elektronik ticaret yöntemleri ile de küresel bir pazarda, 7 gün 24 saat pazarlama ve doğrudan satış olanakları sunmaktadır. Çok geniş ve görünüşte sınırsız bilgi alma olanakları sunan İnternet'in pazarlama odaklı kullanımı, bu konuda yeni olan küçük ve orta ölçekli firmalara zor görünebilir. Dolayısıyla İnternet'i daha etkin kullanabilmek için, nasıl çalıştığı hakkında bazı temel bilgileri öğrenmek önem kazanmaktadır. Temel bilgiler öğrenildikten kısa bir süre sonra, ihracatçı İnternet'ten bilgi almanın kolaylığını görecektir.

 

ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ BAZI GENEL TERİMLER

1- İş: Mevcut ve potansiyel müşterilere, rakiplere kıyasla daha üstün değer sunma amacıyla yeni bir iş sistemi yaratmak veya mevcut bir iş sürecini geliştirmek, dönüştürmek veya yeni bir icat için elektronik ağların ve bağlantı teknolojilerinin kullanımıdır.

2- Ticaret: Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir. Ticaret E-İş’in bir bölümüdür ve pazarlama ve satışla ilgili temel faaliyetlerin internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla yürütülmesidir.

3- Pazarlama: Web pazarlama, online pazarlama veya internet marketing ürün veya servislerin internet üzerinden pazarlanmasıdır. E-Pazarlama, pazarlamanın temel amaçlarına ulaşmak için pazarla iletişim, dağıtım ve operasyonel düzeydeki görevlerin internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ile firmalarda aşamalı olarak uygulandığı bir dizi programdan oluşur. Bu bağlamda yapılması gereken işler şunlardır:
          1. Pazar araştırması, strateji oluşturma
          2. E.maille müşteri bulma
          3. Web sitesi kurma, yaşatma
          4. Sitenin/firmanın reklamını yapmak
          5. On-line Pazar yerlerinde ve B2B Pazar yerlerinde bulunmak.

4- Pazaryeri (B2B E-Market Places): Katılımcı olan alıcı ve satıcıların fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi değişimine imkan veren kurumsal bilgi sistemlerdir. Çok sayıda alıcı ve satıcının ve başka katılımcıların ek hizmetlerle desteklenen dinamik ve merkezi bir pazar yeri sayesinde iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmaları nı sağlayan kurumlar arası bilgi sistemidir.

5- Arama Motorları (Search engines): Kullanıcıların, bir anahtar kelime (konuyu tanımlayan bir kelime ya da kelimeler) yazarak, belli bir konu hakkında bilgi bulmasına olanak tanıyan internet hizmetidir.

Genelde kullanı lan arama programları Google, Yahoo, Alta Vista, Excite ve Lycos'tur. Ayrıca, hedef pazar olan ülkelerdeki önemli arama motorlarının kullanımı da faydalı olacaktır. Internette sitesi olan firmaların arama motorlarından faydalanmada iki alternatiŞ vardır:

Doğal arama sonuçlarında iyi bir yer edinmek veya arama motorların sunduğu reklam imkanlarını kullanmak Şrmalar, ürünlerinin yurtdışına pazarlanmasında İnternetin ne kadar etkili olabileceğini yeni yeni keşfetmeye başlamışlardır. İnternet, ürün ve hizmetleri dünya genelinde pazarlamak için göreceli olarak ucuz bir yoldur. 2009 yılı itibarıyla dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 1.6 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu rakam 2001 yılı değerinin dört katından fazladır.

 

ÜRÜNLERİ YURTDIŞINA TANITMAK İÇİN İYİ BİR WEB SAYFASI NASIL HAZIRLANIR?

1- En önemlisi, az sayıda grafik ve fotoğraf kullanarak siteye giriş kolaylaştırılmalıdır.

2- Site, ziyaretçilerin Web sayfalarında neler istediği dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

3- Geri bildirim alabilecek yöntemlere yer verilmelidir.

4- Endüstriyel eğilimleri tartışmak, soruları cevaplandırmak vs. için tartışma grupları oluşturulmalıdır.

5- İş bulma ilanlarına yer verilmelidir.

6- firmanın iş felsefesi belirtilmelidir.

7- İş ortaklığına ilişkin fırsatlar ilan edilmelidir.

8- İlgilenenlerin isimlerini ve elektronik posta adreslerini kaydedebilecekleri bir adres listesi oluşturulmalıdır.

9- Site adı olarak firma ismi kullanılmalı ya da site adı işle/sektörle ilgili olmalıdır.

10- İş ilişkilerinden memnun kalmış olan müşterilerin yorumları için bir bölüm ayrılmalıdır.

11- En çok sorulan sorular için bir bölüm ayrılmalıdır.

12- E-posta mesajları en kısa sürede cevaplandırılmalıdır.

13- Firmanın sahip olduğu her türlü kalite ve standartlara ilişkin bilgi verilmelidir.

14- Ziyaretçilerin daha fazla bilgi bulabilmesi için, benzer firma ve kuruluşlar ile bağlantı kurulmalıdır.

15- Ürün ya da hizmet hakkında eğitici bilgi verilmelidir.

16- Sitede, bir sipariş formuna yer verilmelidir.

17- İlgili sanayi dalındaki gelişmeler hakkında son haberler verilmelidir.

18- Ziyaretçinin bilgiye ulaşma süresini kısaltmak için, tercihen şematize edilmiş resimler veya küçük resimler kullanılmalıdır.


İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne her hafta periyodik olarak yurt dışı Ticaret Müşavirliklerinden veya doğrudan yurt dışı firmalardan gelen ithal talepleri, ihraç teklifleri ve işbirliği teklifleri “Dış Talepler Bülteni”nde yayınlanmaktadır. http://www.dtm.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm internet adresinden ulaşılabilen Dış Talepler Bülteni’nden, herhangi bir ihracatçı birliğine üye firmalar, “üye sicil numarası” ve vergi numarası ile giriş yaparak faydalanabilmektedir Ülkeler nezdindeki Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşeliklerimizin web sayfalarındaki (http://www.musavirlikler.gov.tr) “Ülke Firma listesi” bağlantısından ilgili ülkenin firma kaynakları listelerine ya da ülke firmalarının yer aldığı E-Ticaret sitelerine ulaşılabilir. Ülke firmalarının kayıtlı olduğu bölgesel E-Ticaret siteleri, sarı sayfalar (Yellowpages) ve uluslararası ETicaret siteleri aracılığıyla ulaşılan muhtemel alıcılarla, İngilizce yazışma örneklerinden de yararlanılarak, tanıtılması amaçlanan ürünler ya da alım satım talepleriyle ilgili yapılacak yazışmalar, iş bağlantılarının yapılmasında olumlu sonuçlar verebilecektir. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisince, ihracatçılarımıza ticari bilgi ve rehberlik hizmetlerimiz kapsamında, dış taleplere ulaşma ve ihracatçılarımızın pazar araştırmalarına, yeni pazarlar bulmalarına katkı sağlamak amacıyla, KOMPASS web sayfasına gerçekleştirilen abonelikle, ilgilenilen pazarlarla ilgili olarak üyelerimizce talep edilmesi halinde o ülkede yerleşik ithalatçı, dağıtıcı, imalatçı firma adresleri (firma ismi, telefon, faks ve web sitesi) Kompass ve diğer kaynaklardan derlenerek ulaştırılmaktadır. İnternet üzerinden dış taleplere ve firma kaynaklarına ulaşma yöntemleri ve ticari yazışma örnekleri ile ilgili bilgi almak için, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisi ile irtibata geçebilirsiniz (www.oaib.gov.tr).

 

KUTU:

ÖRNEK E - TİCARET WEB SİTELERİ

İnternet, aynı zamanda iş fırsatlarından haberdar olmak için mükemmel bir buluşma yeridir. Günümüzde Web üzerinden ticaret fırsatlarını yayınlayan sayısız site bulunmaktadır. Firmalar, bu sitelerdeki bilgiyi izleyerek, ürünlerini satma yada aradıkları ürünleri satın alma olanağını bulabilirler. Aşağıda bunlarla ilgili bazı sitelerin adresleri verilmektedir.

http://Şta.worldbid.com/
http://www.buyusa.gov/matchmaking
http://www.usgtn.net
http://www.igeme.gov.tr
http://www.worldtradeaa.com
http://www.eceurope.com
http://www.intracen.org
http://www.kobiline.com
http://www.imex.com
http://www.europages.com
http://www.kompass.com
http://www.alibaba.com