IMF 2026 yılında, gelişmiş ülke-gelişmemiş ülke farkının giderek ortadan kalkacağı bir ekonomi ile tanışacağımızı vurguluyor.
Doğu batının yerini alıyor. Türkiye’de bu değişimde rolünü başarı ile oynuyor. Hem doğu hem batı ile sıkı ekonomik ilişkileri
olan ülkemiz, uzak pazarların buluştuğu merkezi bir konuma doğru ilerliyor.
Artık Türk sanayicisine AB ve ülke pazarı yetmiyor. Bugün Türkiye İran’dan Brezilya’ya kadar bütün pazarları zorlayacak
bir atılımın eşiğindedir. Buna hazır olmalıyız. Uzun, zorlu ama başarılarla örülü bu yolda doğunun ve batının merkez olarak
gördüğü bir ülkeye dönüşmeliyiz. Bu dönüşüm için potansiyele ve imkânlara sahibiz.
Bugün Yunanistan’dan, Suriye’ye, Rusya ve İran’a kadar tüm komşu ve yakın komşularımızın ekonomik kalkınma beklentilerinde
Türkiye’nin rolü giderek artıyor.
İran Türkiye üzerinden Batı ile buluşmayı ve buzları eritmeyi amaçlarken, Yunanistan krizden çıkmak için Türkiye’nin eline
bakmakta, Rusya sonsuz enerji olanaklarını ve gücünü yine Türkiye üzerinden Batı’ya ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Bu güncel verilerinde gösterdiği gibi Türkiye merkezli yeni bir bölgesel pazar kuruluyor. Biz makine sektörü temsilcileri olarak
bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getiriyoruz.