Makine ve Aksamları İhracatçılarıBirliği BaşkanıAdnan Dalgakıran,Başkan YardımcılarıKutlu Karavelioğlu ve Serol Acarkan,Yönetim Kurulu Üyesi MehmetŞanal ve Genel Sekreter Özkan Aydın4 Ağustos’ta Devlet Bakanı ZaferÇağlayan’ı makamlarında ziyaretettiler. Söz konusu ziyarette özelliklemakine sektörüne ilişkin ihracatstratejileri, sorunlar ve çözüm önerilerineilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.Devlet Bakanı Çağlayan ile yapılangörüşmede, ihtisas birliklerininkaynaklarının korunması, kullanılmışmakine ithalatında sektörel örgütleringörüş ve bilgilerinin dikkate alınmasınınsağlanması istendi. AyrıcaMakine Sanayii Sektör Platformu’nunfederasyona dönüştürülebilmesiiçin derneklerin desteklenmesi talepedildi.Aynı tarihte, Sanayi ve Ticaret BakanıNihat Ergün ile de makamında görüşüldü.Sanayi Bakanı Ergün’den isesektörün tepe örgütlenmesine destekolması, piyasa gözetiminde kurulacakfederasyona görev verilmesive istikrarlı bir kaynak temini sağlayacakmekanizmaların oluşturulmasıtalep edildi. İkinci el makineler konusuve yerli malına kamu alımlarındaöncelik sağlanması konularındada görüşüldü. KOBİ tarifinin gözdengeçirilmesi istendi. Dış Ticaret MüsteşarıYardımcısı Ziya Altunyaldız ilegörüşmenin ardından ise, Sanayi veTicaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğaziyaret edildi. Daha sonra EximbankGenel Müdürü Necati Yeniaras ile birarayagelen Orta Anadolu Makineve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanve üyeleri burada ise müşterilerinfinansmanı meselesinin en gereklidestek olduğuna ve alıcı kredilerininişlerlik kazanmasının gerekliliğinedeğindiler. Ayrıca bu desteklerin, gelişmekteolan ülkeler kadar, sanayileşmişülkelerdeki müşteriler için dekullanılabilir olmasının, 2023 yılı hedeflerineulaşabilmek için zaruri olduğukonuşuldu.