Makine Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında Türkiye geneli ihracat kayıtları belirlendi. Buna göre 2009 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracat kayıt rakamı 5 milyar 607 milyon 888 bin dolarken, bu rakam 2010 yılı eş zaman diliminde yüzde 13,3 oranında artarak 6 milyar 355 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşerek 2010 yılını yükselişle kapattı.
Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle makine sektörünün tamamının ihracatı 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde 8 milyar 811 milyon 930 bin dolar olarak belirlendi. 2010 yılı içerisinde bu rakam aynı dönemde yüzde 13,6 oranında artış gösterdi ve 10 milyar 11 milyon 152 bin dolara yükseldi.
Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde, ihracatında en yüksek artışın endüstriyel yıkama ve kurutma makinelerinde yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 66,8 ile diğer endüstriyel yıkama ve kurutma makineleri, ikincisi yüzde 58,1 ile ambalaj makineleri aksam ve parçaları ve üçüncüsü ise yüzde 41 ile deri işleme ve imalat makineleri oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 36,3 ile kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ve yüzde 35,5 ile rulmanlar olarak gerçekleşti.
OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2010 yılı Ocak- Aralık döneminde yüzde 14,5 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinciliğini korudu. Daha sonra sırasıyla yüzde 11,7 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci ve yüzde 9,2 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve ABD olarak sıralandı. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 39,6 ile İran’a yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 396 milyon dolar seviyelerinde bulunuyor.
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise endüstriyel klimalar ve soğutucularda: İngiltere, Almanya, Irak; inşaat ve madencilik makinelerinde: Almanya, İran, Libya; takım tezgâhlarında: İran, Irak, Almanya; pompa ve kompresörlerde: Almanya, ABD, Rusya Fed; gıda sanayii makinelerinde: Almanya, Azerbaycan, Kazakistan; savunma sanayi için silah ve mühimmatta: Malezya, Suudi Arabistan, BAE; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde: İran, Hindistan, Özbekistan; hadde ve döküm makinelerinde: Rusya, İran, Almanya; tarım ve ormancılık makinelerinde: ABD, Irak, İtalya; vanalarda: Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda: İst. Deri Ser. Böl., İngiltere, Almanya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde: ABD, Japonya, Fransa; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda: Almanya, Fransa, KKTC; yük kaldırma, taşıma ve istif. makinelerinde: İran, Irak, Azerbaycan; ambalaj makinelerinde: İtalya, Irak, Mısır; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde: Rusya, İran, Almanya; rulmanlarda: Almanya, Fransa, İtalya; kağıt ve matbaacılık makinelerinde: İran, Almanya, Bulgaristan.
Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ambalaj makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 58,1 yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 66 milyon 34 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 58,1 oranında artarak 104 milyon 401 bin dolar oldu.
Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İtalya. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 20 milyon 935 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 986 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 14 milyon 374 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Mısır oldu. Mısır’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 667 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ihracat 9 milyon 688 bin dolara yükseldi. Ambalaj makineleri ihracatımızda dördüncü sırada İran yer alıyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 666 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 6 milyon 795 bin dolar ihracat gerçekleşti. Ambalaj makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu açıklandı. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 630 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 5 milyon 863 bin dolar ihracat gerçekleşti.
Ambalaj makineleri ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 558,8 değer artışı ile Nijerya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 263,2 ile Mısır ve sonrasında yüzde 259,7 oranında yükselişle Rusya Federasyonu takip ediyor.


Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde düşüş gösterdi. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 7,9 azaldı. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 278 milyon 787 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 7,9 oranında azalarak 259 milyon 765 bin dolar oldu.
Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Rusya Federasyonu. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 9 milyon 330 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 54 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 796 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Almanya oldu. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 6 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 254 bin dolara yükseldi. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Bulgaristan yer alıyor. Bulgaristan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 883 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 87 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Kazakistan olduğu açıklandı. Kazakistan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 3 milyon 709 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 2 milyon 586 bin dolar ihracat gerçekleşti.
Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 93,7 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 62,2 ile Almanya ve sonrasında yüzde 54,3 oranında yükselişle İran takip ediyor

Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 1,9 yükseliş kaydetti. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 376 milyon 587 bin dolar olan gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 1,9 oranında artarak 383 milyon 572 bin dolar oldu.
Gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 37 milyon 329 bin dolarlık gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Azerbaycan olduğu görülüyor. Azerbaycan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 19 milyon 18 bin dolarlık gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 26 milyon 177 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Kazakistan oldu. Kazakistan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 26 milyon 486 bin dolarlık gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 25 milyon 758 bin dolara yükseldi. Gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızda dördüncü sırada İran yer alıyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 19 milyon 41 bin dolarlık gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 25 milyon 149 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Irak olduğu açıklandı. Irak’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 22 milyon 793 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 22 milyon 247 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 49,4 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 37,6 ile Azerbaycan ve sonrasında yüzde 37,1 oranında yükselişle Rusya Federasyonu takip ediyor.
Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 29,1 yükseliş kaydetti. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 715 milyon 524 bin dolar olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 29,1 oranında artarak 923 milyon 508 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İngiltere. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 133 milyon 872 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 34 milyon 66 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 63 milyon 593 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 57 milyon 477 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 63 milyon 488 bin dolara yükseldi. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Fransa yer alıyor. Fransa’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 55 milyon 25 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 60 milyon 434 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İran olduğu açıklandı. İran’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 26 milyon 35 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 45 milyon 23 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 86,7 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 72,9 ile İran ve sonrasında yüzde 70,8 oranında yükselişle İtalya takip ediyor.


Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde gerileme kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 4,2 düşüş kaydetti. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 164 milyon 93 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 4,2 oranında azalarak 923 milyon 508 bin dolar oldu.  Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 14 milyon 413 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 7 milyon 319 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 11 milyon 987 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Azerbaycan oldu. Azerbaycan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 7 milyon 502 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 216 bin dolara yükseldi. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada ÇHC yer alıyor. ÇHC’ne 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 9 milyon 567 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 8 milyon 550 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise ABD olduğu açıklandı. ABD’ne 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 582 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 8 milyon 153 bin dolar ihracat gerçekleşti.
Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 171,4 değer artışı ile BAE yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 113,1 ile İran ve sonrasında yüzde 68,1 oranında yükselişle Türkmenistan takip ediyor.


Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan rulmanlar ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 35,5 yükseliş kaydetti. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 67 milyon 19 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 35,5 oranında artarak 90 milyon 812 bin dolar oldu. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere  2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 18 milyon 502 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 8 milyon 372 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 15 milyon 324 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Rulmanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 7 milyon 162 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde
8 milyon 599 bin dolara yükseldi. Rulmanlar ihracatımızda dördüncü sırada İngiltere yer alıyor. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 498 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 643 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış  gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise ABD olduğu açıklandı. ABD’ne 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 558 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 6 milyon 299 bin dolar ihracat gerçekleşti.
Rulmanlar ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 154,8 değer artışı ile Kanada yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 146,2 ile ABD ve sonrasında yüzde 83 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.

Makine ve Aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 22,1 yükseliş kaydetti. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 607 milyon 576 bin dolar olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 22,1 oranında artarak 741 milyon 784 bin dolar oldu.
İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Aralık döneminde 82 milyon 271 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 28 milyon 705 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 52 milyon 745 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Libya oldu. Libya’ya 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 46 milyon 744 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı
dönemine gelindiğinde 49 milyon 335 bin dolara yükseldi. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Cezayir yer alıyor. Cezayir’e 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 51 milyon 570 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 37 milyon 549 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İngiltere olduğu açıklandı. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 20 milyon 553 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 37 milyon 294 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızda değer bakımından ise ilk üç sırada yüzde 83,3 değer artışı ile İran yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 81,5 ile İngiltere ve sonrasında yüzde 29 oranında yükselişle Azerbaycan takip ediyor.