Tekirdağ, Marmara Denizi’nin kuzeyinde, İstanbul ve Çanakkale illeri arasında yer alan, doğusunda İstanbul, kuzeyinde Kırklareli, batısında Edirne, güneyinde Marmara Denizi ile çevrili kentimizdir. Ergene Havzası’nın güney kesimindeki en büyük kent olan Tekirdağ, Güney Ergene yöresinden ve kuzeyden gelen yolların Marmara Denizi’ne ulaştıkları yerde, geniş bir körfezin kıyısında yer alıyor. 2000 yılı nüfus sayımına göre 623 bin 591 olan nüfus, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanına göre 2008 yılı sonu itibariyle 770 bin 772 oldu. 2000–2008 yılları dikkate alındığında yüzde 23,60’lık bir nüfus artışı yaşandı.Tekirdağ; verimli toprakları ile bölge sanayisine sağladığı ham madde katkısı, sahip olduğu 4 adet OSB ve Avrupa Serbest Bölgesi (ASB), ulaşım ve kaliteli iş gücü imkânları, hızla gelişen sınaî yatırımlarıyla bütün sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.Tekirdağ, bir bölgenin yatırım için tercih nedenleri olan; doğal kaynaklar açısından sahip olduğu yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi, pazar ve finans merkezi açısından bir dünya kenti olan İstanbul’a yakınlığı, ulaşım açısından halen faal olan hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan demir yolu, otoban ve duble yolları ile yatırımlar için cazip bir bölge olma özelliğini fazlasıyla taşıyor.

1200’DEN FAZLA SANAYİ KURULUŞU
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi ile Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yerleşen 1200’den fazla sanayi kuruluşu yer alıyor. Bu özellikleri ile Tekirdağ, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından ülkemizde 7. sırayı yakalamış bulunuyor.İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre Tekirdağ genel ihracatı, 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 12 büyüyerek 527,7 milyon dolardan 591,2 milyon dolara ulaştı. 2009 yılında ise küresel kriz nedeniyle yüzde 9,8 oranında gerileyerek 533,6 milyon dolar oldu.2009 yılında Türkiye ihracatının yüzde 0,55’ini gerçekleştiren Tekirdağ ili ülkemiz sanayi ve ihracatı açısından gelişmekte olan illerimiz arasında bulunuyor. İlin ihracatında 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde Almanya 158,6 milyon dolar ve yüzde 28,4 pay ile ilk sırada yer alıyor. İngiltere 38,3 milyon dolar ve yüzde 6,9 pay, Fransa 36,3 milyon dolar ve yüzde 6,5 pay, Romanya ise 30,5 milyon dolar ve yüzde 5,5 pay ile önde gelen ülkelerdir.

2009’DA MAKİNE İHRACATIYÜZDE 15 ARTTI
Tekirdağ, sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 559,4 milyon dolar olan genel ihracatta “sanayi” ihracatının 548 milyon dolar ve yüzde 98’lik oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. “Sanayi mamulleri” ihracatından aldığı yüzde 9 pay ile “Makine ve aksamları sektörü” 3. en çok ihracat edilen kalemi oluştururken, ilk sırayı yüzde 20,6 ile “Hazır giyim ve konfeksiyon”, ikinci sırayı yüzde 10 ile “Elektrik-elektronik ve bilişim” alıyor.TÜİK verilerine göre 84. fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe Tekirdağ’ın ihracatı 2008 yılında 39,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2009 yılında yüzde 6 oranında artarak 42 milyon dolar olarak kayda alındı. 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 47,8 milyon dolara ulaştı.Diğer taraftan, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında ise ilin 2009 yılı makine ihracatı yüzde 15 oranında artış gösterdi. “Pompalar ve kompresör” ile “Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri” ihracatında büyük artışlar meydana geldi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Tekirdağ 2009 yılı makine ihracatında yüzde 0,8’lik pay ile 13. önemli il konumunda olup, bu sektörde Tekirdağ’dan ihracat yapan firma sayısı 136’dır.

ALT GRUPLARIN SAYISI ARTIYOR
Çok farklı alt imalat gruplarının bir kompozisyonu olan makine sektörü Tekirdağ’da da farklı alt sektörlerin birleşmesinden oluşuyor. Özellikle tekstil, deri, tarım makineleri, beyaz eşya ve otomotiv yan sanayine yönelik alt sektörler ön plana çıkıyor.Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Yurdanur; “Malkara ile Hayrabolu ilçelerimizde tarım makineleri imalatı yapan KOBİ niteliğindeki firmalar arttı” dedi.Nitelikli iş gücüne en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden olan makine sektöründe konusunda tecrübe ve birikim sahibi teknik elemanların fazlalığı firmaların başarısını artıran etkenlerin başında geliyor. Tekirdağ, bu açıdan bakıldığında nitelikli elemanın en yoğun olarak bulunduğu İstanbul iline yakınlığı sebebiyle, şanslı illerden biridir. Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmaların nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşabildikleri söylenebilir.Sektör için gereken ham maddenin büyük kısmının yakın illerden tedarik edilmesi de Tekirdağ makine sanayine katkı sağlayan bir diğer önemli faktördür.Makine ve teçhizat yatırım malı olduğu için sektöre gelen talep ilin yatırım koşulları ile doğrudan ilgilidir. Özellikle imalat sanayinin yatırıma ağırlık vermesi makine sanayine olan iç talebin artmasına neden olması açısından önemlidir. Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren alt grupların sayısının artması, sektöre yönelik iç talebi de yükseltecek önemli faktörlerden biridir.

AB PAZARINA YAKINLIK AVANTAJ
AB gibi dünyada bu sektörde lider ve genel olarak alım gücü yüksek sanayileşmiş bir bölgeye olan coğrafi yakınlık, Tekirdağ için büyük avantaj oluşturuyor. Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmaların AB bölgesine yakınlığı bu ülkelere yapılan ihracatta nakliye maliyetlerinde yüksek oranda avantaj elde etmeyi de beraberinde getiriyor. Böylece ucuz ham madde ve iş gücü sebebi ile düşük fiyat sunabilen bu ülkelere karşı rekabet gücü elde ediliyor.Tekirdağ sınırlarında faaliyet gösteren Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin ilgili bölümleriyle ilişkiler arttırılıyor. Üniversitelerle firmaların iş birliği ve Ar-Ge’ye ayrılan payın artırılmasıyla Tekirdağ’ın makine ihracat rakamlarının yükseltilmesi hedefleniyor.Tekirdağ’daki firmaların hemen hepsi küçük ölçekli atölye niteliğinde faaliyete başlamış ve kısa zamanda başarılı çalışmalar yaparak orta ölçekli firma yapısına kavuştular.“TARIM MAKİNELERİ SANAYİ ÖNEMLİ”
Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Yurdanur, özellikle tarım makinelerine dayalı sanayinin gelişiminden bahsetti. Yurdanur: “Tekirdağ, verimli tarım alanlarının bulunduğu bir bölgedir. Buna paralel olarak 1980’li yıllardan sonra tarıma dayalı makine sanayi gelişme gösterdi ve Malkara ile Hayrabolu ilçelerimizde tarım makineleri imalatı yapan KOBİ niteliğindeki firmalar arttı. Çerkezköy OSB’nin kurulumu ile İstanbul’dan bazı makine imalatçısı firmalar bu bölgede tesisler kurdular. Tekirdağ açısından, tarım makineleri imalatı ve bunların yan sanayi imalatı bölgeye kazandırdıkları katmadeğer ve istihdam açısından çokönem arz ediyor.”

“KOBİLERİN KÜMELEŞMESİNİÖNEMSİYORUZ”
Tarım makineleri sektörünün sorunlarınada değinen Başkan Yurdanur,sorunların aşılması için kalifiye elemansıkıntısına dikkat çekti ve KOBİ’lerin kümelemeçalışması yapmasının öneminedeğindi. Başkan Yurdanur: “Tekirdağ’datarım makineleri sektörünün en önemlisorunlarından biri KOBİ niteliğinde firmalarolduklarından sermaye birikimleribulunmadığı için küçük çaplı atölyelerşeklinde çalışmaktalar, tesis kurmaktave ÇED raporu almakta zorlanmaktadırlar.Kalifiye eleman sıkıntısı çekmekteler.Enerji çok pahalı olduğundan düşükkapasite ile çalışmaktalar. KOBİ niteliğindekiküçük işletmelerin kümelemeçalışması yapılarak ortaklık kültürleriningeliştirilmesi gerekli. Bu başarılırsaihracat yapma ve dış pazarlara açılmaşansları doğacak.”

“KDV KOLAYLIĞI GETİRİLMELİ”
Tekirdağ Sanayi ve Ticaret OdasıBaşkanı Mustafa Yurdanur, ihracattauygulanan yüksek KDV oranlarınınbir an evvel aşağı seviyeye çekilmesigerektiğini söyledi. Başkan Yurdanurgetirilecek KDV kolaylığı sayesindeistenilen ihracat rakamlarına ulaşmayolunda büyük aşama kaydedileceğinisözlerine ekledi. Başkan Yurdanur: “İhracatyapacak firmalara KDV kolaylığıgetirilmeli. Oda olarak firmaların dışpazar paylarının arttırılması için Balkanülkelerinde ve tarıma dayalı sanayiningeliştiği ülkelerde düzenlenen fuarakatılıyor ve iş adamları toplantılarınagötürüyoruz.

ABİGEM İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ
Tekirdağ sanayisinin gelişmesi içinsürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleriiçerisinde olduklarını söyleyenBaşkan Mustafa Yurdanur, Odabünyesinde KOSGEB, ABİGEM gibikuruluşlarca çalışmalar yürütüldüğünükaydetti.“KOBİ niteliğindeki firmaların kümelemeçalışması için Odamız bünyesindekurulu bulunan Avrupa Birliği İş GeliştirmeMerkezi (ABİGEM) tarafındançalışmalar yapılıyor. Firmalara Ar-Geve inovasyon konularında bilgilendirmeseminerleri, KOSGEB destekleri veAB destekleri hakkında bilgilendirmetoplantıları düzenliyoruz.

”LOJİSTİK KONUMUYLA DEĞERLİ
Tekirdağ, sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2010 yılının Ocak-Kasımdöneminde toplam 559,4 milyon dolar olan genel ihracatta “sanayi”ihracatının 548 milyon dolar ve yüzde 98’lik oran ile en büyük paya sahipolduğu görülüyor. Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmaların AB bölgesineyakınlığı bu ülkelere yapılan ihracatta nakliye maliyetlerinde yüksek orandaavantaj elde etmeyi de beraberinde getiriyor. Böylece ucuz ham madde veiş gücü sebebi ile düşük fiyat sunabilen bu ülkelere karşı rekabet gücü eldeediliyor. Tekirdağ, bir bölgenin yatırım için tercih nedenleri olan; doğal kaynaklaraçısından sahip olduğu yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi,pazar ve finans merkezi açısından bir dünya kenti olan İstanbul’a yakınlığı,ulaşım açısından halen faal olan hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerineve Avrupa’ya bağlayan demir yolu, otoban ve duble yolları ile yatırımlariçin cazip bir bölge olma özelliğini fazlasıyla taşıyor.

Fethi Özkök - Canlar Makine Yurtiçi Satış Sorumlusu
“İHRACATIMIZI YÜZDE 60 SEVİYESİNE ÇIKARMAYIHEDEFLİYORUZ”
Tekstil boyama ve finisajmakineleri, halat tipikumaş boyama makinesi,bobin boyama makinesi,levent boyama makinesi,top kumaş açma makinesi,santrifüj kumaşsıkma makinesi, dik tersçevirme makinesi, balonsıkma makinesi, flarlıkesme ve sıkma makinesi,egalize ve serbestkurutma makinesi, ramöz(en fiske ve kurutma)makineleri üretiyoruz.Ürünlerimiz içerisinde enfazla ilgiyi TECH-soft-H model kumaş boyama makinesigörüyor. Makinemiz, piyasadaki tüm kumaşları yüzde80–85 gibi bir oranda sorunsuz boyayabilme kabiliyetinesahiptir. Tek modelde bu kadar çeşit kumaş boyayabilenbaşka bir makine şu an piyasada bulunmuyor.Canlar Makine olarak ihracat yaptığımız başlıca ülkelerarasında Hindistan, Pakistan, Bengaldeş, Suriye, Mısır,İran, Özbekistan, Türkmenistan, Filipinler, Sri Lanka, Peru,Ekvador ve Endonezya’yı sayabiliriz. Toplam üretimimizinyüzde 55’i yurt içi, yüzde 45’i ise yurt dışına pazarındatüketiliyor.Toplam satışımızı yüzde 20 arttırarak; ihracatımızı yüzde60 seviyesine taşımak istiyoruz. Ayrıca ramöz üretimimiziaylık 2 makine/ay kapasitesine taşıyarak boya makinelerindeelde etmiş olduğumuz yüksek pazar payınaramöz makinelerinde de ulaşmak da bir diğer hedefimiz.Türkiye’de son 8–10 yılda ortalama 8–9 kumaş ve bobinboyahanesi kuruluyor. Firma olarak biz bunların 4–5 tanesininyıllık makine donanımlarının tümünü karşılıyoruz.Son iki yılda kurulan yeni tesis sayısı 2-3’ü aşmadı amabu yıl eski sayılara tekrar ulaşacağımızı umuyoruz. Bununyanında yurt dışı yeni tesis yatırımlarının ihtiyaçlarınıkarşılama oranımızı arttırabileceğimizi umuyoruz.Tekirdağ’ın pazarın içinde olması satış ve servis açısındanbüyük avantaj. Özellikle şehir veya ülke dışındantesis görmeye gelen misafirlerimizi bir gün içinde enaz 6–7 boyahane gezdirebiliyoruz. Gelen misafirler kısasürede istedikleri bilgiye ulaşmış oluyorlar ve buradanmutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Tedarikçi ve lojistik firmalarınİstanbul ve Gebze bölgesinde olması ise dezavantajıoluşturuyor.

Abdullah AkkuşHattat Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
“100 HP ÜSTÜ İMALAT YAPARAK İHRAÇ EDEN TEK FİRMAYIZ”Hattat Tarım tesislerinde“A” serisi VALTRAtraktörler, 74, 88 ve 98HP güçlerinde ve “A”serisi Hattat traktörler;50 – 102 HP arası ürüngamı ile kabinli/klimalıveya koruma çatılı, 2WDya da 4 WD seçenekleriile üretiliyor. Bu traktörlerüzerinde kullanılanşanzıman/diferansiyel/arka aks/hidrolik kaldırıcıkomple ünitesi, hidrolikpompa, hidrolik valfler,hidrolik fren merkez silindirive diğer tüm hidrolik donanımlar, kardeş şirketimizHema Endüstri AŞ tarafından temin ediliyor. Ürünlerimizimalat kalitesi olarak ISO 9001 sertifikalı dünya standartlarındaüretilmekte olup, Türkiye’de bugün için 100 hpüstü imalat yaparak ihraç eden tek firma konumundabulunuyoruz. Ek olarak, özel sipariş opsiyonlarına olanakveren esnek imalat opsiyonları da mevcuttur. Yeniçıkartmış olduğumuz Hattat A, Hattat Bahçe ve HattatCompact serisi traktör ile yurt içi pazarına yeni bir solukgetirmeyi hedefliyoruz.Şu anda Polonya, İrlanda, Romanya, Bulgaristan, Şili,İran, Irak ve çeşitli Afrika ülkeleriyle ihracat bağlantılarımızdevam etmekle birlikte olup pazar arayışlarımızı dasürdürüyoruz.Kısa vadede satış teşkilatımızı güçlendirerek pazardayüzde 15 pay almak istiyoruz. Bu yıl iç pazara HattatTarım olarak 2 bin 300 adet traktör satışı gerçekleştirdik.Önümüzdeki yıl aynı oranda tekrar edeceği düşünülenyurt içi traktör pazarına 6 bin adet traktör üretmeyiamaçlıyoruz.Çerkezköy’ün Tekirdağ’ın ilçesi olması bağlamında Avrupakıtasında bulunması, Tekirdağ limanına yakın, kara vedeniz ticaret yollarının bir kavşağı olması, yakın tarihteÇorlu havalimanının da faaliyete geçmesi ve bu gibistratejik konum avantajları nedeniyle Tekirdağ ili içindeüretim yapan firmalara ihracata yönelik artılar sunuyor.Eksileri olarak ise hızla gelişmekte olan bir il olmasınedeniyle, alt yapı ve sosyal hizmetlerinin de gelişmeyeihtiyaç duyması söylenebilir.Üretim kapasitesi 15 bin olan Hattat Tarım, modernboyahanesi ve nitelikli iş gücü ile sektörde ciddi bir pazarpayı hedefliyoruz.

Gamze Öztürk - M.T. Mekanik Satış-Pazarlama Mühendis
i“ŞEHRİMİZ, TRAKYA HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR İSTİHDAMYARATIYOR”Metal işleme ve makineüretimi konusunda yüksekteknolojiye yatırımyapan Mekanik TeknolojiAŞ, makine üreticilerinedünya çapında rekabetimkanı sağlayan üstdüzey üretim imkanlarıile hizmet veriyor.Mekanik Teknoloji AŞ,grup şirketiyle arasındakibu özel stratejinin avantajlarınıtüm dünyadakimakine üreticilerine desağlamak amacındadır.Müşterilerimiz, Ar-Ge’sinikendi bünyelerinde geliştiriyor ve üretim için, 10 milyonEuro yatırımla oluşturduğumuz yüksek teknolojimizdenve mühendis ağırlıklı üretim ekibimizden yararlanabiliyorlar.Sunduğumuz hizmetler sonucunda, müşteriönerilerine süratli tepki verebiliyor, araştırma, geliştirmeve pazarlama faaliyetlerine odaklanabiliyorlar. Üretim vestok sorunlarından tamamen arındıkları için pazarlama,müşterimizin asli işi haline geliyor.Avrupa ülkeleri başta Almanya, İsviçre, İtalya, Avusturyave Fransa gibi başlıca Avrupa ülkelerinin yanı sıra, ABDde ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor.Tekirdağ’ın, Trakya bölgesinde hatta ülke genelindesanayinin gelişmesinde büyük katkıda bulunduğu birgerçektir. Trakya halkı için önemli bir istihdam yaratıyor.Ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olanÇorlu, başta tekstil ve deri sanayi olmak üzere, gıda,kimya ve makine sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık800 sanayi işletmesine ev sahipliği yapıyor. Çorlu gereklojistik olarak gerekte stratejik olarak önemli bir konumdadır.Ülkemizin 7. büyük sanayi bölgesi olan Tekirdağ,hem demografik hareketler açısından önemli bir çekimmerkezi haline geldi; hem de Anadolu ve Balkanlar’danönemli oranda göç alan bir bölge konumuna ulaştı.Demir çelik sektörüne yönelik makine ve tesis imalatındabizimle teknoloji iş birliği yapacak ciddi bir partnerarayışımız var. Bu partner sayesinde Ar-Ge, proje, tasarımdepartmanlarımızı kurmak ve makine imalat sektöründebüyümek istiyoruz.2011 yılında makine imalat sektörünün daha hareketliolacağı kanaatindeyiz. Yapmış olduğumuz yatırımlarınmeyvelerini önümüzdeki seneler içinde toplamayı umutediyoruz.

İbrahim Tezcanlı- Kurt Mühendislik MakineTicaret ve Finans Direktörü“AVRUPA’YA YAKINLIK BÜYÜK AVANTAJ”Firmamız 1963 yılında,Hasan Basri Kurt tarafındantarım makineleriüreten bir atölye olarakkuruldu. 1993 yılındanitibaren kurumsallaşarak,kurulduğu günden buyana kalite ve dürüstlükilkesinden ödün vermeyenbir firma sıfatıyla,yerli ve yabancı çiftçimizinihtiyaçları doğrultusunda,üretim ve ticarethayatına devam ediyor.Bu amaçla, 21. yüzyıl teknolojisineuygun olan, işbaşarısı yüksek ve verimi en iyi yönde etkileyecek ekimve toprak işleme makinelerinin üretimini gerçekleştiriyoruz.Üretimini yaptığımız makinelere örnek verirsekpnömatik hassas ekim makinesi, 4–6–8 sıralı gübreli,gübresiz, cansuyu sistemli modelleri kapsıyor.Üretimini yaptığımız bir diğer makine olan üniversal ekimmakinesi, gübreli, gübresiz, izsiz ya da kollu/spiralli/pistonlu/elektrikli iz bırakma sistemli modelleri imal ediyor.Balta ayaklı modeller; 20-23-28-32 sıralı gübreli ve gübresizmodelleri, Çift diskli modeller ise 23 – 27 – 31 sıralıgübresiz modellerin üretimini yapıyor.Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Litvanya, Libya, Mısır,Azerbaycan, ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor.Üretimin yüzde 60’ı ihraç edildiğinden, kalan yüzde 40’lıkkısmın büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi’ne, çok küçükbir kısmı da Anadolu’ya satılıyor. Kapasite arttırımımızsonrası Anadolu’da da satışlarımızı yükseltmeyi hedefliyoruz.Tekirdağ’ın makine sektörü açısından sağladığıen önemli avantaj, lojistik konumundan kaynaklanıyor.Avrupa’ya komşu olduğu için nitelikli iş gücüne kolayerişim ve büyük pazarlara ulaşmada kolaylık sağlıyor.Arap ülkelerine coğrafi bakımdan uzak olması ise dezavantajolarak görebileceğimiz bir durum yaratıyor.2010 yılı ikinci yarısı ekonomide görülen ivmelenmenin2011’de de devam etmesini bekliyoruz. Organize SanayiBölgesi’nde aldığımız yeni fabrika arazisinde, 2011’deinşaata başlanmasını planlıyoruz. Üretim kapasitemiziarttırmak, yeni pazarlara ve artan talebe cevap verebilmeküzere teknoloji yatırımlarımıza artan bir hızla devamediyoruz.