Makine sektörü için yapılan eylem planı ve stratejinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Makine sektörü stratejik sektördür demek tek başına yeterli olmuyor. Gerçek hayatta bu eylem planın yansımalarını mutlaka görmeliyiz. Ancak o zaman ülkemizde önemli problemler arasında yer alan cari açığı kapatmak için makine sektörünün gerçek gücü ortaya çıkacaktır.

 

Türkiye’nin cari ve dış ticaret açığında iki büyük kalemi bulunuyor. Bunlardan biri petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji kalemi, diğeri ise yatırım mallarıdır. Makine sektöründe yaklaşık 14 milyar dolarlık açık veriyoruz. Biz makine sektörünü güçlendirirsek, eksi yerine artı değer haline getirip, üretim araçlarını Türkiye’de üretip, kendi ürettiğimiz teknolojiyle üretim yapan bir ülke haline gelirsek ülkemizde “cari açık” problemine karşı çok önemli bir çözüm üretmiş olacağız. Kendi petrolümüzü yapamayız; ancak kendi makinelerimizi üretip yurt içinde kullanabilir ve yurt dışına satabiliriz. Makine sektörü için strateji yapmak yeterli değil. İş sadece strateji üretmekte olsaydı, Türkiye’de bugün her şey çok daha farklı olurdu. Türkiye’de biliyorsunuz önce strateji yapılır, sonra kendi haline bırakılır. Bugüne kadar Devlet Planlama Teşkilatı planlarının sadece yüzde 5’i hayata geçirilebilmiş. Türkiye için önemi geç de olsa fark edilen makine sektörü için yapılan eylem planı ve stratejinin ise artık hayata geçirilmesini istiyoruz. Çünkü bizim büyük hedeflerimiz var. 2023 yılında 100 milyar dolar makine ihracatına ulaşmak için çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin de Almanya, Kore ve Japonya’daki gibi kendi ürettiği ürünleri tercih etmesi için reklam kampanyaları başta olmak üzere birçok faaliyet düzenledik. Yabancılar bizden iyi yapar algısını ülke içerisinde değiştirmeye çalıştık. Bu nokta da herkesin şapkasını önüne koyarak benim cari açıkta payım ne diye düşünmesini sağladık. İşte tüm bu çalışmalar Türkiye’nin cari açığının kapanması için verdiğimiz uğraşlardır. Biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Makine sektörü hak ettiği derecede stratejik bir sektör olarak değerlendirilip, somut adımlar atılırsa, sektörün gücünü herkes görecek ve kazanan ülkemiz olacaktır.