Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre ise; 2010 yılı Ocak döneminde ihracat kayıt rakamı 400 milyon 715 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 36,4 oranında artarak 546 milyon 762 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı makine ve aksamları ihracatçıları birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı ocak döneminde 647 milyon 908 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 24,7 oranında artarak 807 milyon 792 bin dolara yükseldi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak dönemi ihracatında en fazla artışın motorlar aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 1264,2 ile motorlar aksam ve parçaları, ikincisi yüzde 77,1 ile ambalaj makineleri ksam ve parçaları ve üçüncüsü yüzde 73,6 ile endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 66,7 ile reaktörler ve kazanlar ile yüzde 66 ile savunma sanayi için silah ve mühimmat olarak gerçekleşti. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak döneminde yüzde 14 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci, yüzde 14 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci ve yüzde 8,6 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.
ALMANYA ZİRVEDE

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 155,9 ile Azerbaycan’a yönelik oldu. Anılan ülke ye ihracatımız 18,7 milyon dolardır. 2011 yılı Ocak döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, İran ve Ege Serbest Bölgesi; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, İtalya; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayi için silah ve mühimmatta Azerbaycan, ABD, BAE; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Etiyopya, Hindistan, İran; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, İspanya; tarım ve ormancılık makinelerinde Sudan, Güney Afrika Cum, Irak; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, Irak; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, İran, Fransa; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, İran, Almanya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde İran, Rusya, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, İran, Irak;kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Bulgaristan, Irak; rulmanlarda Almanya, Fransa, ABD ve kağıt matbaacılık makinelerinde ise Kazakistan, Almanya, Yunanistan’dır.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhları ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 37,9 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 32 milyon 616 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız, 011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 37,9 oranında artarak 44 milyon 994 bin dolar oldu.
Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 5 milyon 762 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ocak döneminde 3 milyon 169 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 797 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 27 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 373 bin dolara yükseldi. Takım tezgâhları ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 368 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 323 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbaycan olduğu açıklandı. Azerbaycan’a 2010 yılının Ocak döneminde 457 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 1 milyon 785 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 290,3 değer artışı ile yine Azerbaycan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 228,4 ile Rusya Federasyonu ve sonrasında yüzde 84,8 oranında yükselişle Mısır takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan türbin,  turbojet, hidrolik silindir aksamları e parçaları ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde düşüş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 41,1 azaldı. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 13 milyon 726 bin dolar olan türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımız, 2011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 41,1 oranında gerileyerek 8 milyon 90 bin dolar oldu. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise ABD. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 3 milyon 160 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Ocak döneminde 534 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 1 milyon 513 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2010 yılının Ocak döneminde 871 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 851 bin dolara düştü. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımızda dördüncü sırada Avusturya yer alıyor. Avusturya’ya 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 86 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 618 bin dolar ihracat gerçekleşti. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Çin olduğu açıklandı. Çin’e 2010 yılının Ocak döneminde ihracatımız söz konusu olmazken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 379 bin dolar ihracat gerçekleşti. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 183,2 değer artışı ile yine İran yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 159,7 ile Almanya ve sonrasında yüzde 113,8 oranında yükselişle Hollanda takip ediyor.Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan pompa ve kompresör ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 24,7 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 37 milyon 910 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız, 2011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 24,7 oranında artarak 47 milyon 273 bin dolar oldu. Pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 13 milyon 123 bin dolarlık pompa ve  kompresör ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci hracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2010 yılının Ocak döneminde 2 milyon 701 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 440 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Pompa ve kompresör ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2010 yılının Ocak döneminde 2 milyon 54 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 301 bin dolara yükseldi. Pompa ve kompresör ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 463 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 68 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu açıklandı. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 421 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 2 milyon 35 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızda değer bakımdan ise
ilk üç sırada yüzde 50,3 değer artışı ile ine Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 50,1 ile Azerbaycan ve sonrasında yüzde 44,2 oranında yükselişle İran (İslam Cumhuriyeti) takip ediyor.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları e parçaları ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 66,7 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 20 milyon 914 bin dolar olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız, 2011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 66,7 oranında artarak 34 milyon 856 bin dolar oldu. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 1 milyon 480 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Bulgaristan olduğu görülüyor. Bulgaristan’a 2010 yılının Ocak döneminde 153 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 450 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 398 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 401 bin dolara gerilediği görüldü. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızda dördüncü sırada Fildişi Sahili yer alıyor. Fildişi Sahili’ne 2010 yılında hiç ihracat gerçekleştirmezken 2011 yılında 389 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Fas olduğu açıklandı. Fas’a da aynı şekilde 2010 yılında hiç ihracat yapmazken 2011 yılında 354 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksamları ve parçaları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 3.771,9 değer artışı ile Mısır yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 1.225,9 ile Hindistan ve sonrasında yüzde 193,2 oranında yükselişle Bulgaristan takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 19,9 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 25 milyon 377 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız, 2011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 19,9 oranında artarak 30 milyon 430 bin dolar oldu. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Etiyopya. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 9 milyon 314 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grbu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Hindistan olduğu görülüyor. Hindistan’a 2010 yılının Ocak döneminde 949 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 986 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Ocak döneminde 5 milyon 755 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 24 bin dolara gerilediği görüldü. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Hong Kong yer alıyor. Hong Kong’a 2010 yılının Ocak döneminde 113 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 1 milyon 864 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İngiltere olduğu açıklandı. İngiltere’ye 2010 yılının Ocak döneminde 1 milyon 278 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 1 milyon 628 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.545,0 değer artışı ile Hong Kong yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 214,5 ile Hindistan ve sonrasında yüzde 137,8 oranında yükselişle Etiyopya takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız 2011 yılının Ocak döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ocak dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 11,3 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ocak döneminde 3 milyon 886 bin dolar olan kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız, 2011 yılının Ocak döneminde ise yüzde 11,3 oranında artarak 4 milyon 324 bin dolar oldu. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Kazakistan. Söz konusu yere 2011 yılının Ocak döneminde 395 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ocak döneminde 400 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 343 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Yunanistan oldu. Yunanistan’a 2010 yılında kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu değil iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 337 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızda dördüncü sırada İran yer alıyor. İran’a 2010 yılının Ocak döneminde 540 bin dolarlık kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 298 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın 2011 yılı Ocak döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise KKTC olduğu açıklandı. KKTC’ye 2010 yılının Ocak döneminde 5 bin dolarlık ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 284 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kâğıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 5.034,0 değer artışı ile yine KKTC yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 2.221,2 ile Kazakistan ve sonrasında yüzde 145,5 oranında yükselişle Mısır takip ediyor.