Denetimsiz imalatı önlemek, sektöre uluslararası standartlar getirmek amacıyla sektörün yüzde 65’ini temsil eden sekiz yerli vinç imalatçının kurduğu TEVİD ilk çalıştayını yaptı.


Sanayiye yerli vinç kullanımı çağrısının yapıldığı 1. TEVİD Çalıştayı’nda, vinç imalat sektörünün öncelikli desteklenmesi gereken sektörler arasına alınması talep edilirken özellikle yerli vinç alımında KDV istisnasının dışında alıcıların primle desteklenmesi çağırısı yapıldı.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Denetim ve Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Cömert, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Sorumlusu Abdullah İlgen’in konuşmalarıyla başlayan 1. TEVİD Çalıştayı’na sanayinin ilk 500 kuruluştan yaklaşık 250 temsilci katıldı.

“Yerli vinç imalatçılarının sesi olacağız”Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği Başkanı Ahmet Tekin Çelikbilek,sektörde standartlara uygun imalat yapmayan firmaların denetlenerek,imalat koşullarının iyileştirilmesi ya da men cezası ile karşı karşıya kalmalarını sağlayacak yasal yetki düzenlemeleri yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

TEVİD’e imalatdenetim yetkisinin verilmesinin sektörün standartlarını arttırması yönünde olumlu ilk adımı olacağını belirten Çelikbilek şunları söyledi: “Sektörde şimdiye kadar kalitesiz ithal ürünlerinTürk pazarına fazlasıyla girmesinin ve haksız rekabet şartlarının altında güçbirliğinden, örgütlenmeden uzak; denetimsiz imalat, bilinçsiz imalatçı ve bilinçsiz alıcılar yattığı kanaatindeyiz.

Bu amaçla yerli vinç imalatçılarının sesi olmak üzere bir araya geldik.”“Gereksiz lüks ithalat önlenebilir”Vinç sektörünün geçen yılı 2010’a göre daha başarılı bir yıl olarak geçirdiğini hatırlatan Çelikbilek; “Ülkede istikrar ve yatırım olduğu zaman sanayinin görünmeyen kahramanları vinç sektörünün de önü açılıyor” dedi.

larlık vinç ithalatı yapıldığının altını çizen Çelikbilek şöyle devam etti:“Bu siparişleri bizler alsaydık sektör adına 2012 daha iyi başlayacaktı.2012 yine kolay bir yıl değil. Yine de 2011’den daha iyi olacağını umuyorum.Vinç sektörü olarak 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin vinç ithalatı yerine yerli vinç kullanımıyla dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir katkısı olacağı kanaatindeyiz.”“Şimdi çözüm zamanı”Çelikbilek; “Dernek olarak 1,5 yıllık yolculuğumuzda sanayinin bel kemiği olan vinç imalat sektörünün sorunlarını tespit ettik.

Şimdi çözüm zamanı.Yerli vinç sektörünün desteklendiğinde sektörü dünya standartlarına taşıyacağımıza inanıyoruz. TEVİD çatısı altında sorunlarımızı birlik beraberlik içinde çözmek birincil hedefimiz. Yurtiçinde her türlü vinç, gezer köprülü ve portal vinç imalatçılarını derneğimiz çatısı altında buluşmaya çağırıyorum.Yerli imalatçılar olarak sorunlarımıza hep beraber çözüm geliştirelim.

Endüstrinin belkemiği sektörümüzünönünü uluslararası platformlara gelinbirlikte açalım” dedi.Platformun yeni üyesiTEVİD, Makine Sanayii Sektör Platformu’nun son üyesi oldu. Makine Sanayii Sektör Platformu’nun destekleriyle büyümesini hızlandıran dernek üyeleri, vinç imalatı konusunda sektörde artık daha kolay söz sahibi olacak.

Makine Sanayii Sektör Platformu Makine sanayinde dernekleri ve sektörel örgütleri bir araya getirmek, genel sorunları belirleyerek bunlar için müşterek çözümler aramak, sorunların halli yolunda güç birliği yapmak ve sektörü temsil edecek bir tepe organizasyonun altyapısını hazırlamak gayretlerinin iki yılı aşan bir geçmişi vardır.

İlk somut teşebbüs, 21 Aralık 2005 tarihinde Bursa’da, AKDER, ARÜSDER, İSKİD, MAKSİAD, MİB, POMSAD, TARMAK BİR, TİAD ve Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantı oldu.

Dayanışma, topyekün davranış geliştirme ve koşullar elverdiğinde federasyona dönüşebilecek bir örgütlenme sağlamak gayeleriyle alt sektörleri temsil eden bütün dernek ve birliklerin birlikte çalışacakları bir platformun oluşturulması amaçlandı. Derneklerin kısıtlı imkanları nedeniyle bir hayli zaman alan kuruluş çalışmaları, OAİB’in sürece destek olması ve verdiği katkılar sayesinde hız kazandı. 16 Şubat 2007 tarihinde, dernek başkanları düzeyinde yapılan ilk toplantıyı müteakiben,platformun çalışma ilkeleri ve kuruluş protokolü dokümante edilmiş ve imzaya açıldı. OAİB’in sektörel derneklere gerçekleştirdiği ziyaretleri de içeren yoğun bir temas trafiğinden sonra, protokole imza koyan 27 Dernek/Birlik/Oda/OSB, 5 Kasım 2007’de İstanbul’da biraraya geldi ve platformun kuruluşunu ilan etti.