Şakir Zümre, Türk sanayici vesiyaset adamı. Babası AhmetBey, annesi Hesna Hanım’dır.1885’de Varna’da doğdu. SilistreliAli Paşa hafitlerindendir. Varnaİlkokulu ve Varna Ortaokulu’nda ilk eğitimini aldı. Cenevre Lisesi’nde okudu.(1905) Cenevre Hukuk Fakültesi’nibitirdi. (1908) Bulgaristan Türkleri içinde Cenevre’de eğitim ve öğretim yapanilk Türkler’den biriydi. Bulgaristan’adöndüğünde Balçık’ta avukatlık veticaretle uğraştı. 1912 yılında Varna’da Zeliha Hanım ile evlendi.

Bu evliliğinden1913 yılında doğan Remziye isimlibir kızı vardır. Bulgaristan’da siyaseteatılarak seçimlerde aday oldu. Bulgaristan meclisi Sobranya’da Türk azınlığın Varna Mebusu olarak seçildi.1. Sobranya’da temsilcisi olduğu BulgaristanTürkleri’nin haklarını savunmak için çalıştı.

Osmanlı Devleti’ninSofya’da görevlendirdiği AtaşemiliterYarbay Mustafa Kemal Bey (Atatürk) ileyakın arkadaşlık kurdu. Bulgaristan’ınI. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletisafında savaşma kararı almasındaetkili oldu. Mondros Mütarekesi’ndensonra Bulgar hükümeti tarafından tutuklanarak hapsedildi. I. DünyaSavaşı’ndan önce Bulgaristan’ı Türkiye lehine savaşa sokmak suçuyla yargılandı.

Yedi ay süren hapis hayatındansonra Bulgaristan’da iktidarındeğişmesi üzerine yenidenözgürlüğüne kavuştu. Kurtuluş Savaşı sırasında Bulgaristan’da gizli faaliyetlerde bulundu. Anadolu’da ve Batı Trakya’da bulunan milli kuvvetlere silah ve cephane sağladı. Makedonya İhtilal Cemiyeti üyeleri ile müşterekolarak milli kuvvetlerin faaliyetlerinidestekledi. Batı Trakya’da Türk devleti kurulması için çalıştı. Mütarekesırasında İstanbul’da ticaret hayatına atıldı. Fabrika kurma düşüncesiyle İstanbul’da çeşitli girişimlerde bulundu.Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması üzerine Bulgaristan’dan ailesii le birlikte ayrılarak Türkiye’ye yerleşti.