Günümüzde rekabetçi olmanın yoluteknoloji üretmekten geçmektedir.Dünyanın ihtiyaçlarına uygun yenibir teknoloji geliştirdiğinizde, diğer tüm ürünleri eskitmişsiniz demektir.Rakipleriniz sizi taklit ederken sizonların önüne geçerek piyasaya egemen olursunuz.

Küresel rakiplere karşı rekabetçi olmanın yolu yeni bir teknolojiler üreterek, farklılaşmaktan geçer. Bu nedenle Makine ve Aksamlarıİhracatçıları Birliği olarak teknoloji üretmenin önemini her platformda dile getirdik. Düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğiyle bu düşüncelerimizi somutlaştırmanın yöntemlerini aradık. Üniversite-Sanayii İşbirliği Toplantıları’na imza attık. Makine sektör dernekleri ile çalıştaylar düzenledik. Kendi teknolojisi ile üretim yapan birmakine sektörü yaratmanın adımlarını attık ve buna devam ediyoruz.

Çünkü bir ülkenin sanayi sektörlerinin tamamının rekabetçiliği, doğrudankendi makine imalatının gelişmişliğine bağlıdır.Teknoloji üreten bir makine sektörü hedefliyoruz derken, aslında gelişmiş ülkeler liginde yer alacak bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye dünyayı yönlendirecek ülkelerden biri olacak ise makine imalat sektörü de teknoloji üreten, yenilikçi bir yapıda olmak zorundadır.2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefini yakalayabilmemiz için birinci önceliğimiz bu olmalıdır. Bunu başardığımız takdirde dünyadaki ilk 10 makine ihracatçısı ülke arasında yer alacağız ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunarak, istihdamı artıracak ve de cariaçığa karşı büyük bir zafer kazanmış olacağız.

Bütün gelişmiş ülkeler tarafından stratejik ilan edilen makine sektörünün artık Türkiye’de de değerinin anlaşılması ve bilinirliğinin artması sayesinde günümüzde üzerine strateji planları çizilen birhale gelmiştir. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile MakineTanıtım Grubu olarak bu gelişimde öncü rol oynadığımız kanaatindeyim.İleri teknolojinin yakalanması noktasında da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirecek ve ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.