Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar, gayri safi milli hasıla hedefi ise 2 trilyon dolar. Makine sektörümüz de genel ihracattan yüzde 20 pay alarak 100 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Peki, biz kedimize neden hedefler belirledik? Çünkü Türkiye’nin dünya ekonomisinde bir üst lige çıkmasını istiyoruz. Dünyada her alanda öngörünün zorlaştığı bir dönemde, bu hedeflere ulaşmak için bazı şartların olgunlaşması, ilerlediğimiz yolun berraklaşması gerekiyor. Öncelikle, orta gelir tuzağı dediğimiz 10 bin dolar kişi başı gelir seviyesinin getirdiği refaha aldanmadan sanayi ve teknoloji üretiminin önemini içselleştirmiş bir nesil yetiştirmeliyiz. Yoksa teknolojiyi dışardan alıp üretim yapan bir yapının üstüne çıkamayız ve işgücüne dayalı uygun fiyata üretim yapan bir ülke statüsünden kurtulamayız. Oysaki katma değer üretecek yegane sektörlerden biri olan makine imalatı ülkemizin bir üst lige çıkması için önemli fırsatlar sunuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönelik çok ciddi destekleri var. Makine imalatçılarımızın bu konuları çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca kamunun da Türk makine sanayisini üst düzeyde desteklemesi gerekiyor. Şirketlerimizin ölçek ekonomisinden uzak olması da en az insan kaynağı kadar önemli bir sorundur. Almanya’nın yirmide biri kadar makine üretmemize karşın onların üç katı makine firmamız var. Firma sayısının bu denli fazla ve ölçeklerinin küçük olması teknoloji yatırımlarının oluşmasında engel teşkil ediyor. 2013 yılını14 milyar dolara yakın bir ihracat rakamı ile kapatacağımızı düşünürsek bu yıl yüzde 7 düzeyinde bir artış kaydetmiş olacağız. Türkiye’nin toplam ihracattaki artışı yüzde 3,5 iken makine sektörünün iki kat hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Ancak bu rakam bizim için yeterli değildir. 2023 hedeflerimize ulaşmak için yüzde 15-20 aralığında ihracat artışına ihtiyacımız var. Bu artışlara ulaşmak için ve böylelikle Türkiye’nin bir üst lige çıkması için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz.