Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları mal grubunda 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 482,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yüzde 4,5 artışın yaşandığı sektörün 2012 yılındaki ihracatı 461,4 seviyesindeydi. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla İtalya’ya ihracat ger çekleştirildi. İtalya’ya 2012 yılı Ocakekim döneminde 29,5 milyon dolarlık ürün gönderilirken bu rakam, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 145,1 artışla 72,4 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasındaki ABD’ye 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde ihraç edilen ürünlerin değeri 48,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki Irak’a 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 30,9 milyon dolar oldu. Listenin dördüncü sırasında bulunan Azerbaycan’a 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 17,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 26,5 artışla 22,3 milyon dolar seviyesine yükseldi. Beşinci sıradaki Fas’a 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 52,3 artışla 17,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2012 yılında bu rakam 11,6 milyon dolardı. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 145,1 ile İtalya ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 114,5 ile Güney Afrika bulunurken üçüncü sırada ise yüzde 52,3 ile Fas öne çıkıyor.