Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmı ş, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanı lıyor. Bu kullanılan gazları n taşınması ve depolanması için kazan ve basınçlı kaplar kullanılıyor. Endüstri tesislerinin ihtiyacı olan buharı karşılamak üzere kullanılan kazan ve basınçlı kapların imalatı ise, gelişen imalat sanayimizde önemli bir yere sahip. 2007 yılında Türkiye’nin, kazan ve bası nçlı kaplar ihracatı, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracat rakamları içerisinde yüzde 5’lik bir pay alıyor. 139 farklı ülkeye ihracatı- nı yaptığımız kazan ve basınçlı kaplar, Türk makine imalat sanayisinin uluslararası pazarlarlardaki umut vaat eden sektörleri arasında yer alıyor.

İHRACAT ARTIŞ HIZI İTHALATTAN FAZLA
Türkiye’nin son iki yıldaki kazan ve bası nçlı kaplar ihracatına bakıldığı zaman sektör ihracatının 2007 yılında yüzde 28,5 oranında artış göstererek 292 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Türkiye’nin son iki yıldaki sektör ihracatı, ürün bazında incelendiğinde ise, 140 milyon dolar ile birinci sırada diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları yer alıyor. Bu mal grubunu 39 milyon dolar ile ısı değiştiriciler (eşanjörler) izliyor. En fazla ihracat artışı ise, saatte 45 ton su buharı üreten su borulu kazanlarda kaydedilmiş durumda. 2007 yılı Türkiye’nin ülkeler itibarıyla kazan ve basınçlı kaplar ihracatı incelendiğ inde, 39,7 milyon dolar ile Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Türkiye’nin sektör ihracatında di- ğer önemli pazarları ise sırasıyla 26 milyon 400 bin dolarla İstanbul Deri Serbest Bölge, 23 milyon yüz bin dolar İngiltere, 22 milyon 4 yüz bin dolarla İtalya ve 19 milyon 500 bin dolarla İspanya olmuş. Diğer taraftan, Türkiye’nin sektör ihracatındaki ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı gerçek- leşen pazar İstanbul Deri Serbest Bölge olurken, onu Suriye takip etmiş. İhracatı nda düşüş yaşanan ülkeler sırası yla ise Almanya, İtalya ve Romanya olarak sıralanıyor. Ülkemiz kazan ve basınçlı kaplar ithalatı na bakıldığında ise 2006 yılında 498,4 milyon dolar olarak gerçekleşen kazan ve basınçlı kaplar ithalatı, 2007 yılında yüzde 7,7 artarak 536,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye’nin kazan ve basınçlı kaplar ithalatı nda ilk sırada yer alan diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları, 212,6 milyon dolar değerindeki ithalatı ile sektör ithalatının yüzde 40’ını teşkil ediyor. Sektör ihracatımızda ikinci sırada yer alan ısı değiştiriciler (eşanjörler), sektör ithalatında 75,3 milyon dolarlık en önemli ikinci kalem olmuş. Diğer taraftan, saatte 45 tondan fazla su buharı üreten su borulu kazanlar, ithalatında en fazla düşüş görülen kalem olarak dikkat çekiyor.

İHRACATIN GELİŞEN AKTORU
2007 yılında Türkiye’nin kazan ve bası nçlı kaplar ihracatı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 28,5 yükselmiş olup, sektör ithalatı ise sadece yüzde 7.7 artış göstermiş. Sektördeki dış ticaret açığı yaklaşık yüzde 9,7 azalış kaydetmiş. 2008 Ocak- Eylül döneminde sektör ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artış göstermiş olup, 284,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş. 2007 yı- lında 139 ülkeye kazan ve basınçlı kaplar ihracatı yapan Türkiye’nin, 2008 yılı Ocak-Eylül döneminde 115 ülkeye sektör ihracatı söz konusu. Kazan ve bası nçlı kaplar sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişim ve sahip oldu- ğu potansiyel göz önünde bulundurulduğ unda, sektörün mevcut dış ticaret açığına rağmen Türkiye’nin imalat sanayi içerisindeki payını gelecek yıllarda artırması bekleniyor.


“KALİTELİ HAMMADDE BULMAKTA ZORLANIYORUZ”
Endüstriyel enerji üretimi dizaynı, imalat ve montaj işleri yapan Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi komple buhar ve kızgın yağ kazan daireleri ve bu sistemlere ait tüm yardımcı ekipmanları anahtar teslimi olarak üretiyor 2007 yılında kapasitesinin yüzde 50’si yurtiçi yüzde 50’si yurtdışı müşterilerinden oluşan firma 2007 yılında Rusya, Bulgaristan ve Fransa’ya toplam kapasitesi 22 MW olan 4 adet komple tesis ihracatı yapmış ve 2008 yılında sadece Rusya’ya toplam 50 MW kurulu güç olan komple 5 tesis ihracatı ile toplam 5 milyon Euro’luk ihracat rakamına ulaşılmış. Türkiye kazanlar ve basınçlı kaplar ihracatı nda ilk 10 firma arasında yer alan Bersey Sınai ve Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nursel Erol, kazan ve basınçlı kaplar imalatının en temel sorunun uluslararası standartlara uygun, kaliteli malzemenin yeter miktarda bulunmayışı olduğunu söylüyor. Zorunlu olarak yarı mamullerin yurt dışından ithal edildiğinin altını çi- zen Erol, bunun sonucu olarak imalat sürelerinin uzadığını ve kur farkları nedeniyle maliyetlerin artığını belirtiyor. İhracatı etkileyen diğer faktörleri enerji, sigorta ve muhtasar vergilerinin yüksek olması olarak sıralayan Erol, banka teminat mektubu ve ihracat kredilerinin KOBİ’lere yeterli miktarda sağlanmaması nın da sektörün temel problemleri arasında yer aldığını söylüyor. Bu sorunlar dışında, son dönemde yaşadığı- mız bir diğer sorun gümrük mevzuatla rından doğan farklılıklar ve özellikle Rus gümrüklerinde Türk mallarının tam denetime tabi tutulmasıdır diyen Erol, bütün bu faktörlerin maliyetleri arttırdı- ğını ve rekabet güçlerini zayışattığını belirtiyor. Bersey firması küresel ısınmanı n önemli bir gündem maddesi oluşturduğu günümüzde kazanlar ve basınçlı kaplar imalatında enerji verimliliğ ine önem veren ürünler üretiyor. Sistemlerimizin daha verimli olması için yakılacak yakıt cinsleri, enerji değerleri, rutubet ve tane iriliği gibi faktörleri iyi inceleyip uygun çözümler üretiyoruz diyen Erol, kullanıcı insan faktörünü ve buna bağlı hataları azaltabilmek için daha yüksek ve komplike otomasyon seviyeleri tatbik etmek suretiyle hava kirlilik problemi olmayan, çevre yönetmeliklerine uygun, gaz ve partikül emisyon de- ğerleri yönünden limit değerlerin altında çalıştıklarının altını çiziyor.


“SEKTORUN EN ONEMLİ SORUNU DENETİM EKSİKLİĞİ”
Endüstriyel ve konut tipi kazanlar ve basınçlı kaplar üreten Erensan Grubu, 1966 yılında Makine Yüksek Mühendisi Mesut Eren tarafından kurulmuş. Erensan’ı n ürün gamında; Sıcak Su Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Buhar Kazanları, Buhar Jeneratörü, Kızgın Yağ Kazanı, Klor Tankları, Konteynır Kazanlar ve Brülörler yer alıyor. Merkezi sistem üreticilerinin en köklü ve büyük kuruluşlarından biri olan   Erensan, 42 yılı aşkın geçmişi, 2 fabrikası, 300’e yakın çalışanı ve sektöre getirdiğ i yenilikleri ile sektörün önemli firmaları arasında. Üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden Erensan firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Eren, sektörün en önemli probleminin denetim eksikliği olduğunu söylüyor. Özellikle CE işaretlemesindeki bilgi eksikliğ i ve denetimsizlik sektörümüzü tehdit etmektedir diyen Eren, CE bir zorunluluk olmasına rağmen halen CE’siz üretim yapan imalathaneler bulunduğunu ve kanunlara göre CE belgesi olmayan bir ürünün üretiminin ve kullanımı- nın suç olduğunun hatırlanarak daha derin denetimlere geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Erensan, AR&GE yatırımlarına ciddi kaynaklar ayıran bir firma. Erensan Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin tek ısı laboratuarı olan ISILAB bunun bir göstergesi. ISILAB’ın da katkısı ile yeni ürün geliştirme çalışmaları büyük bir ivme kazanmış. Bu çalışmaların sonucunda üretilen; Türkiye’nin ilk yerli üretim kendinden yoğuşmalı kazanı olan TR C Serisi Sıcak Su kazanları enerji verimliliğ inde gelinen önemli bir nokta olarak gösteriliyor. Doğalgaz tüketimini azaltan yüksek tek- nolojisi ile çevre ve cüzdan dostu Türkiye’nin İlk Kendinden Yoğuşmalı kazanı olan TR-C Serisi yoğuşmalı kazanlar; konutlarda, iş merkezlerinde, hastanelerde, okullarda, otellerde, endüstriyel ve resmi tüm yapılarda yakıt tasarrufu ve yüksek verimlilik sağlıyor. Böylelikle az yakıt tüketimi ile doğa da korunmuş oluyor.


“REKABET GUCUMUZU ARTTIRMALIYIZ”
Kazanlar ve basınçlı kaplar imalatımızın ve ihracatımızın önemli firmalarından bir olan Baymak Uluslararası Pazarlama Müdürü Ayfer Özdemir, ihracatta yaşanan en büyük sorunların üretim alanında karşılarına çıktığını söylüyor. Son dönemde oldukça artan enerji ve hammadde fiyatları ile Türk malı yurt dışında rekabet edemez duruma gelmiştir diyen Özdemir, bunun yanı sıra dış pazarları n sürekli değişim içinde olması ve işletmelerin bu değişimleri yeterince takip ve analiz edememesi başarılarını olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak sıralıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin dış pazarlarda uzun yıllardır yaşadığı en büyük so runlardan biri de Türk malı imajıdır diyen Özdemir, kalitesiz ve ucuz Türk malı imajının değiştirilmesi yönünde tüm üreticilerin sağduyulu olması ve kalite standartlarını yükseltmesi zorunlu bir uygulama olması gerektiğini sözlerine ekliyor.

DUNYA KAZAN VE BASINCLI KAPLAR İHRACATI 25 MİLYAR DOLAR
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre 2007 yılında toplam kazan ve basınçlı kaplar ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artış göstererek 25 milyar dolar değerini aşmış. Dünya kazan ve basınçlı kaplar ihracatı nda ilk sırada Almanya yer alıyor. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip ediyor. Türkiye, 2007 yılında, kazan ve basınçlı kaplar ihraç eden ülkeler arasında 22. sırada yer alıyor. Kazan ve basınçlı kap lar ihracatı yapan ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 100 ile Çin’de gözlenmiş. Söz konusu ülkenin dünya kazan ve bası nçlı kaplar içerisindeki payı yüzde 6,1 düzeyinde. 2007 yılında dünya kazan ve basınçlı kaplar ithalatı, bir önceki seneye kıyasla yaklaşık yüzde 16,5 oranında artarak 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. 2 milyar dolar ithalatı ile ABD, dünya genelinde kazan ve basınçlı kaplar sektör ithalatı yapan ülkeler arasında lider konumunda yer alıyor. ABD’yi Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin takip ediyor. Türkiye, 2007 yılında, kazan ve basınçlı kaplar ithalatı ile dünya sektör ithalatında 13. ülke konumunda yer alıyor.    

Bersey Yonetim Kurulu Başkanları Uzeyir Yılmaz ve Nursel Erol Kazan ve basınçlı kaplar imalatının en temel sorunu uluslararası standartlara uygun, kaliteli malzemenin yeter miktarda bulunmayışı.     Ayhan Eren Erensan Yönetim Kurulu Üyesi Sektörün en önemli problemi denetim eksikliği. Özellikle CE işaretlemesindeki bilgi eksikliği ve denetimsizlik sektörümüzü tehdit ediyor.  

VE BASINCLI KAPLAR TİCARETİ
>> Türkiye’nin kazan ve basınçlı kaplar ihracatı 2007 yılında yüzde 28,5 oranında artış göstererek 292 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.
>> Türkiye’nin son iki yıldaki sektör ihracatı, ürün bazında incelendiğinde ise, 140 milyon dolar ile birinci sırada diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları yer alıyor.
>> 2007 yılı Türkiye’nin ülkeler itibarıyla kazan ve basınçlı kaplar ihracatı incelendiğinde, 39,7 milyon dolar ile Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor.
>> Ülkemiz kazan ve basınçlı kaplar ithalatı 2006 yılında 498,4 milyon dolar olarak 2007 yılında yüzde 7,7 artarak 536,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.
>> Türkiye’nin kazan ve basınçlı kaplar ithalatında ilk sırada yer alan diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları, 212,6 milyon dolar değerindeki ithalatı ile sektör ithalatının yüzde 40’ını teşkil ediyor.
>> Sektör ihracatımızda ikinci sırada yer alan ısı değiştiriciler (eşanjörler), sektör ithalatında 75,3 milyon dolarlık en önemli ikinci kalem olmuş.  

SPOT: “ 2007 yılında Türkiye’nin kazan ve basınçlı kaplar ihracatı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 28,5 yükselmiş olup, sektör ithalatı ise sadece yüzde 7.7 artış göstermiş. Sektördeki dış ticaret açığı yaklaşık yüzde 9,7 azalış kaydetmiş. 2008 Ocak-Eylül döneminde sektör ihracatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artış göstermiş olup, 284,3 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş.”  

SPOT “ Dünya kazan ve basınçlı kaplar ihracatında ilk sırada Almanya yer alıyor. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip ediyor. Türkiye, 2007 yılında, kazan ve basınçlı kaplar ihraç eden ülkeler arasında 22. sırada yer alıyor. Kazan ve basınçlı kaplar ihracatı yapan ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 100 ile Çin’de gözlenmiş. Söz konusu ülkenin dünya kazan ve basınçlı kaplar içerisindeki payı yüzde 6,1 düzeyinde.”


Ayfer Ozdemir Baymak Uluslararası Pazarlama Müdürü Küresel kriz ile birlikte Avrupa başta olmak üzere pazar daralmaları etkisini göstermeye başlamış olup, bundan kurtulmanın yolu pazar ve ürün çeşitliliğini arttırmak olacaktır. Baymak bugün Yeni Zelanda’dan, Arjantin’e, Çin’den Kanada’ya kadar 40’ın üzerinde ülkeye yaptığı ihracatını 2010 yılına kadar 70’in üzerine çıkarmayı hedeşemektedir.

RAKAMLARLA DUNYA KAZAN VE BASINCLI KAPLAR TİCARETİ
>> Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre 2007 yılında toplam kazan ve basınçlı kaplar ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artış göstererek 25 milyar dolar değerini aşmış.
>> Dünya kazan ve basınçlı kaplar ihracatında ilk sırada Almanya yer alıyor. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip ediyor. Türkiye, 2007 yılında, kazan ve basınçlı kaplar ihraç eden ülkeler arasında 22. sırada yer alıyor.
>> Kazan ve basınçlı kaplar ihracatı yapan ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 100 ile Çin’de gözlenmiş. Söz konusu ülkenin dünya kazan ve basınçlı kaplar içerisindeki payı yüzde 6,1 düzeyinde.
>> 2007 yılında dünya kazan ve basınçlı kaplar ithalatı, bir önceki seneye kıyasla yaklaşık yüzde 16,5 oranında artarak 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.
>> 2 milyar dolar ithalatı ile ABD, dünya genelinde kazan ve basınçlı kaplar sektör ithalatı yapan ülkeler arasında lider konumunda yer alıyor. ABD’yi Almanya, İngiltere, Fransa ve Çin takip ediyor.
>> Türkiye, 2007 yılında, kazan ve basınçlı kaplar ithalatı ile dünya sektör ithalatında 13. ülke konumunda yer alıyor.