Sac, levha haline getirilmiş metal malzemedir. Metalin endüstriyel işlemlerden geçirilerek ince ve düz biçime getirilmiş haline genişletilmiş sac denir. Genellikle CNC tezgahlarında pres makineleriyle yüzeye doğrudan basınç uygulanarak veya iki büyük silindir arasından geçirilerek ezilmesi sonucunda elde edilir. Uygulama kalın levhaların silindirler arasından geçirilmesiyle, yani haddelemeyle gerçekleştirilir. Sıcak olarak yapılan ilk haddelemeden sonra, düzgün bir yüzey elde etmesi için, soğuk haddeleme yapılır. Değişik kalınlıklarda olan bu saclar, belirli standart ölçüler dahilinde veya şeritler halinde kesilir. Bu işlem iki tane merdane ile yapılır. Çeşitli tekerlekli vasıtaların kapakları, gemi gövdeleri ve pek çok teknolojik uygulama sahası yanında sacların en önemli kullanılma alanlarından biri de elektrik araçlarıdır. Elektrik motorlarının rotor, stator sargılarının ve transformatör sargılarının çekirdeğini silisyumlu sac demetleri teşkil eder. Silisli sacların en önemli özelliği, taşıdığı silisyum sayesinde manyetik kayıpları minimuma indirmesi ve neticede verimi artırmasıdır. Ayrıca demire katılan silis, demirin manyetik özelliklerinde zamanla meydana gelebilecek değişiklikleri azaltarak, demiri daha kararlı hale getirir. Haddeleme sırasında sac kristallerinin belirli bir doğrultuda yönelmesi sacın manyetik özellikler bakımından kalitesinin artmasına ve belirli bir manyetik devre için daha az saca ihtiyaç göstermesine sebep olur. Sac yapımında en sık kullanılan malzemeler; alüminyum, pirinç, bakır, çelik, nikel, titanyum ve kalaydır. Dekoratif amaçlı olarak altın, gümüş ve platin de kullanılmaktadır. Sac denilince akla sadece düz yapılar gelmemelidir. Üç boyutlu bir şekil sadece düz bir sacdan kesilip katlanarak yapılabilir. Bu şekilde sac bobini olarak taşınıp, yerinde kesilip katlanarak yapıldığında taşıma masrafı azalmaktadır. Metal işleme sanayisinin çok önemli bir girdisi olan sac levhalar, endüstriyel tasarım ve üretimde en yaygın kullanılan malzemelerin başında geliyor. Sağlamlık, dayanıklılık, hemen her türlü şekle girebilme özelliği ve estetik görünüm gibi avantajlar sağlayan sac, birçok sanayi kolunda gerek zaruri olarak kullanılan gerekse tercih edilen bir malzeme cinsidir. Sac malzemeyi işleyen ve şekil veren makineler, ekipmanlar ve prosesler, sac işleme teknolojilerinin bütününü oluşturuyor. Sac işleme teknolojilerini kullanan sanayi kolları genel olarak; makine, demir-çelik, metal eşya ve mobilya, inşaat, beyaz eşya, ısıtma-havalandırma cihazları, otomotiv ve diğer kara ulaşım araçları, havacılık, gemi inşaat, telekomünikasyon ekipmanları, elektronik ve elektrikli alet ile cihazlar, endüstriyel cihaz imalatıdır. Günümüzde, bilgisayar teknolojilerinin de desteğini alarak, sac işleme teknolojileri büyük gelişim gösterdi. Çok daha hassas, çok daha hızlı ve çok daha karmaşık formlarda sac işleme olanaklı hale geldi. Sac, endüstriyel üretim yapılan her alanda kullanılan bir malzemedir. Sağlam, dayanıklı, esnek ve estetik görünüme sahip olduğu için birçok sanayi kolunda tercih ediliyor. Sac, demir- çelikten, beyaz eşyaya, havacılıktan uçak ve gemi yapımına kadar aklımıza gelebilecek birçok sanayi alanında yaygın olarak kullanılıyor. Gelişen malzeme çeşitliliği ve teknolojiye bağlı olarak mobilya alanında da sac kullanımı yaygınlaştı. Günümüzde beyaz eşyaların dış aksamlarının yanı sıra, motorlarında da sac bulunuyor. Yaygın olarak kullanıldığı bir başka sektör ise ısıtma ve havalandırma cihazları sektörüdür. Isıtma sektöründe kaloriferler dökme ya da sac metalden yapılabilir. Havalandırma sistemleri ise genellikle sac metallerden oluşturulur. Her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarının yapımında birincil ham maddedir. Araçların motoru, iç ve dış aksamında bu ürünlerden yararlanılıyor. Şekillendirme amaçlı imal edilen sıcak ve soğuk haddelenmiş düz çelik saclar, mekanik ve hidrolik presler kullanılarak, çeşitli biçimlerdeki parçalara şekillendirilirler. Bükme, germe, derin çekme veya bu temel yöntemlerin çeşitli kombinasyonlarından ibaret olan sac şekillendirme işlemelerinin uygulanması sırasında, sac malzemede çatlama, yırtılma ve aşırı yerel bir incelme olmaması istenir. Bu nedenle sac malzemenin şekillendirme sırasında gerinim dağılımının tek biçim olması ve bu gerinimlerin her malzeme ve her yöntem için farklılaşan sınır değerleri aşmaması gerekir. Şekillendirilebilirlik kavramı, sac malzemenin plastik şekil değişimi sırasında, gerinimlerinin tek biçim olması ve sınır gerinim değerlerini aşmaması ile birlikte, yapısal bütünlüğünü koruma kabiliyeti olarak kullanılır. Ancak gerekli olan şekillendirilme kabiliyeti, parça şekline göre değişir. Çünkü bir uygulama için mükemmel şekillendirilebilirliğe sahip olan bir çelik sac, başka bir uygulamada şekillendirilebilme açısından zayıf kalabilir. Malzemenin şekillendirilebilirliği en iyi “şekillendirme sınır diyagramı” ile gösterilir. Bu eğri, hatalı ve emniyetli gerinim bölgeleriboşluğuni birbirinden ayırır. Şekillendirme sınır eğrisinin elde edilmesi, teorik olarak mümkünse de en iyi yöntem onun, şekillendirilme işlemine benzer, deneysel yollarla oluşturulmasıdır. Bunun için, Erichsen, Bulge, Swift ve çekme testi gibi deney yöntemlerinden faydalanılır.

Sac Şekillendirme Yöntemleri

Bükme: Sac şekillendirme yöntemleri arasında en çok karşılaşılan yöntemlerden biri bükmedir. Başlı başına uygulanan düz eksende bükme olabildiği gibi karmaşık şekillendirme işlemlerinde sacın belli bölgelerinde çeşitli profillere sahip eksenlerde de meydana gelebilir. Bükme esnasında bükülen sacın dış yüzeyi çekme, iç yüzeyi ise basma gerilmeleri etkisinde kalır. Çekme ve basmaya zorlanan kısımları ayıran çizgiye nötr eksen denilir. Bir eğme momentinin uygulanması ve bükme derecesinin artırılması ile başlangıçta kalınlık kesitinin tam ortasında kalan tarafsız eksen iç yüzeye doğru yaklaşır. Çekme gerilmelerine maruz kalan dış yüzeydeki lifler, basma gerilmelerinin etkisindeki iç yüzey liflerinden daha fazla gerinirler. Bu nedenle, hacim sabitliği yasasına göre sac kalınlığı bükme bölgesinde azalır. Germe: Teorik bir germe işlemi, sac malzemenin bir ıstampa ile iki eksenli çekme halinde şekillendirilmesidir. Istampa saca doğru ilerleyerek sac malzemenin gerilmek suretiyle şişirilerek şekillendirilmesi sağlanır. Malzemenin sıkıştırılan kısmı olan flanşın kalıp içine doğru akışı, yüksek basınç ve sürtünme kuvveti vasıtasıyla önlendiği gibi yeterli gelmediği durumlarda bir feder sistemi ile de frenlenebilir. Germe ile şekillendirmenin imalatta diğer şekillendirme işlemlerini içermeden tek başına kullanıldığı yerler özellikle büyük ebatlı ve düşük üretim adeti gerektiren uçak ve otomobil parçalarıdır. Bunun dışında bu yöntem genelde, karmaşık geometrili parçaların imalatında diğer şekillendirme yöntemleri ile birlikte meydana gelir. Örneğin bazı parçaların şekillendirilmesinde, flanşın bütün çevrede veya bir bölgede kalıp içersine akışına izin verilebilir. Bu durumda germe, derin çekme işlemi ile birlikte ortaya çıkar. Derin Çekme: Derin çekme, metal sac parçaların şekillendirilmesinde en önemli temel yöntemlerden birisidir. Paketleme, otomotiv ve diğer taşıtlar, beyaz eşya ve mutfak gereçleri gibi alanlarda yaygın bir şekilde karşımıza çıkar. Derin çekme, düz bir sacın, sac kalınlığında kasti bir değişim beklenmeden, bir tarafı açık oyuk bir yapıya, çekme-basma gerilme esaslı şekillendirilmesi işlemidir. Derin çekmenin uygulandığı temel teorik yöntemde dairesel metal sac, çembersel kalıp boşluğunun üst kısmında yer alır ve pot çemberi denilen bir üst kalıp ile belli bir kuvvetle sıkıştırılır. Düz silindirik ıstampa, sıkıştırılan sacı kalıp boşluğuna doğru iterek silindirik bir kap oluşturur. Tek aşama ile derin çekmenin çok zor olduğu ve istenen derinliğe ulaşılamayan kaplar için tekrar çekme yada kademeli çekme olarak adlandırılan yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde kap, aralarında gerektiği takdirde tavlama işlemini de bulunduran birden fazla derin çekme işleminden geçer. Bir sonraki kademede bir önceki kademeden daima daha küçük çaplı ıstampa kullanılarak kap boyu da arttırılmış olur. Yöntem, kabın kalıba yerleştirilme konumu bakımından, doğrudan veya ters derin çekme olarak ikiye ayrılır. İlk bakışta ters tekrar derin çekme, piyasada daha az yer tutar gibi zannedilse de bunun tersi doğrudur. Doğrudan tekrar derin çekmede sac malzeme, biri pot çemberi ve diğeri kalıp yuvarlatma yarıçaplarında bulunan iki aksi doğrultudaki geçiş bölgelerinden bükülür. Ters tekrar derin çekmede bu doğrultular aynıdır. Böylece daha az pekleşme, daha düşük ıstampa yükleri ve daha az cidar incelmesi elde edilir.

Sac İşleme Uygulamalarına Yönelik Makineler

Sac işleme uygulamalarında kullanılan teknolojiler; giyotin makaslar, abkant presler, oksijenle kesme makineleri, lazer kesim makineleri, çelik işleme presleri, kırma makineleri, yuvarlak bükme makineleri, otomatik zımba makineleri, çapak alma makineleri, zımba makineleri, doğrultma makineleri, profilleme makineleri, profil bükme makineleri olarak sıralanabilir. Son yıllarda teknolojik gelişim, ürün kalitesini artırmanın yanı sıra ürün çeşitliliğini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla üretim sürecinde makine ve teçhizata hakim, işlemleri profesyonel biçimde yapacak nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başladı. Çok ince sacların şeklini değiştirmek basit el aletleriyle mümkün iken, kalın olanlar için özel endüstriyel aletler kullanılmaktadır. Bu aletlerin bükmek ve delmek için uyguladığı kuvvet yüzlerce ton ağırlığa denk gelebilir. CNC yani bilgisayar kontrollü olan aygıtlar ise işlemi otomatik hale getirdiği için birim zaman başına daha fazla parça üretimini sağlarlar ve daha hassas işlem yapabilirler. Bükme işlemi yaklaşık 10 farklı yöntemle yapılabilmektedir. Yöntemlerden bazılarında üç değişik paralel çizgi boyunca kuvvet uygulanarak şekil verilirken, bazılarında açısal hareketle katlama işlemine benzer şekilde kuvvet uygulanır. Kesme işlemlerinde daha çok kuvvet daha kısa süre boyunca uygulanarak metalin bir kısmının kopması sağlanır. Blanking adlı kesimde kesilecek sac ilk önce belli bir şekilde boşluğu olan sert bir blok üzerine konulur, sonra kesme başlığı boşluk üzerine hızlıca ve büyük bir kuvvetle indirilir. Saca çarpan başlık sactan istenilen şekilde bir parçayı kopararak boşluğa atar. Böylece istenilen iki boyutlu parça elde edilmiş olur. Blanking daha çok zımba gibi çalışır. Başka bir kesme yönteminde (shear) ise kesilecek sac sert bir blok üzerine konulur ve sacın bir kısmı dışarıda bırakılır ve sabitlenir. Dışarıda kalan kısma yüksek basınçla kesici parça çarptırılarak boştaki sac parçasının kesimi yapılır. Delme işlemi ise kesmeye benzer yöntemler ile ama sacın iç kısımlarına uygulanarak yapılır. Delme için kullanılan CNC pres - punch makinesi, sabit frekansta olacak şekilde sac üzerine darbeler indirirken, sac bir palet üzerinde yatay hareket ettirilir böylece sac üzerinde eşit aralıklara delikler açılır. Dekoratif delikli sac için sabit aralıklar olmayabilir hatta değişik şekilde delikler de açılabilir, önemli olan delik açmak için kullanılan zımba başlığının şekli ve dayanıklılığıdır. Delik açma işlemi tek bir CNC tezgah üzerinde dakikada binlerce kez yapılabilir. İşlem hızı deliğin şekline, büyüklüğüne, CNC delme makinesinin delme başlığı sayısına ve malzemenin dayanıklılığına bağlı olabilir.

Dünya Sac İşleme Makineleri İhracatı 13 Milyar Dolar

Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2012 yılında 13,5 milyar dolar olan dünya geneli sac işleme makineleri ihracatı, 2013 yılında yüzde 3,9 azalarak 13 milyar dolar seviyesine geriledi. İhracat listesinin ilk sırasında bulunan Almanya, 2013 yılında 2,3 milyar dolarlık sac işleme makineleri ihraç etti. 2012 yılında bu rakam 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. Almanya’nın sac işleme makineleri ihracatı yüzde 6,3 azaldı. Listenin ikinci sırasındaki İtalya 2012 yılında 1,8 milyar dolar değerinde sac işleme makineleri ihraç ederken, 2013 yılında bu rakam yüzde 4,6 azalarak 1,7 milyar dolar olarak kayda geçti. En fazla sac işleme makineleri ihraç eden ilk 10 ülke listesinin üçüncü sırasındaki Japonya 2013 yılında 1,7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2012 yılında Japonya’nın sac işleme makineleri ihracatı 2 milyar dolar seviyesindeydi. Japonya’nın sac işleme makineleri ihracatı 2013 yılında yüzde 14,4 azaldı. Türkiye, dünya geneli sac işleme makineleri ihracatı listesinin 11. sırasında yer alıyor. 2012 yılında 318 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ihraç eden Türkiye, 2013 yılında yüzde 1,4 artışla 323 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla sac işleme makineleri ihraç eden ilk 10 ülke listesinde, 2012 yılına göre ihracatını en fazla artıran ülke ise yüzde 17,5 ile İspanya oldu. İspanya 2012 yılında 381 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ihraç ederken bu rakam 2013 yılında 448 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. BM İstatistik Bölümü verilerine göre, dünya ölçeğinde sac işleme makineleri ithalatı 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 azaldı. 2012 yılında 13,9 milyar dolarlık sac işleme makineleri ithal edilirken 2013 yılında bu rakam 12,9 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Çin, 2013 yılında 2,1 milyar dolar rakamıyla en fazla sac işleme makineleri ithal eden ilk 10 ülke listesinin ilk sırasında yer aldı. Çin’in 2012 yılı sac işleme makineleri ithalatı 2,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Söz konusu ülkenin 2013 yılında ithalatı yüzde 15,1 azaldı. Listenin ikinci sırasında ise ABD bulunuyor. 2012 yılında ABD 1 milyar dolar değerinde sac işleme makineleri ithal ederken bu rakam 2013 yılında, yüzde 5,6 artarak 1,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Tayland, dünya geneli sac işleme makineleri ithalatı listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. 2013 yılında Tayland’ın sac işleme makineleri ithalatı yüzde 17,1 azalarak 814 milyon dolar oldu. 2012 yılında bu rakam 982 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye, 2013 yılında dünya geneli sac işleme makineleri ithalatı listesinin 10. sırasında yer aldı. Türkiye’nin, 2013 yılında sac işleme makineleri ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 12,2 azaldı. 2012 yılında 358 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ithal edilirken, 2013 yılında bu rakam 314 milyon dolar olarak kayda geçti. En fazla sac işleme makineleri ithal eden ilk 10 ülke listesinde, 2013 yılında bir önceki yıla oranla ithalatını en fazla artıran ülke ise yüzde 25,5 ile Brezilya oldu. Brezilya 2012 yılında 484 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ithal ederken, 2013 yılında bu rakam 608 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Sac İşleme Makinelerinde İhracat Fazlası Veriyor

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin sac işleme makineleri ihracatı 2014 yılında, bir öncemilki yıla oranla yüzde 2,9 azalarak 313 milyon dolar oldu. 2013 yılında bu rakam 323 milyon dolardı. Türkiye 2014 yılında en fazla ABD’ye sac işleme makineleri ihracatı gerçekleştirdi. 2013 yılında ABD’ye 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 35,6 artarak 23 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında ise Rusya bulunuyor. Türkiye’nin Rusya’ya yönelik sac işleme makineleri ihracatı 2014 yılında 22 milyon dolar oldu. 2013 yılında bu rakam 35 milyon dolardı. Rusya’ya yönelik sac işleme makineleri ihracatı yüzde 37,1 azaldı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Almanya’ya 2013 yılında 22 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ihraç edilirken bu rakam 2014 yılında 21 milyon dolar olarak kayda geçti. Almanya’ya yönelik sac işleme makineleri ihracatı yüzde 7,9 azaldı. Türkiye’nin 2014 yılında sac işleme makineleri ihracatını yüzde 91,3 ile en fazla artırdığı ülke ise İran oldu. Türkiye 2014 yılında en fazla diğer rulo haline getirme, kavislendirme, katlama makineleri kaleminde ihracat gerçekleştirdi. 2013 yılında söz konusu mal grubunda 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 1 artarak 88 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Listenin ikinci sırasında yer alan sayısal kontrollü kavisleme, katlama, düzeltme/yassılaştırma tezgahları ürün grubunda 2014 yılında gerçekleştirilen ihracatın değeri 71 milyon dolar olarak kaydedildi. 2013 yılında bu rakam 67 milyon dolardı. Sayısal kontrollü kavisleme, katlama, düzeltme/yassılaştırma tezgahları ürün grubundaki ihracat yüzde 5,9 arttı. Listenin üçüncü sırasındaki makas tipi kesme makineleri (presler dahil)- diğer kalemindeki ihracat 2013 yılında 68 milki yon dolar seviyesindeyken, 2014 yılında bu rakam yüzde 9,4 azalarak 61 milyon dolar oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin sac işleme makineleri ithalatı 2013 yılında 314 milyon dolarken bu rakam, 2014 yılında yüzde 6,7 azalarak 293 milyon dolara geriledi. Türkiye 2014 yılında 78 milyon dolarla en fazla İtalya’dan sac işleme makineleri ithal etti. 2013 yılında söz konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın değeri 87 milyon dolardı. Türkiye’nin 2014 yılında İtalya’dan gerçekleştirdiği ithalat yüzde 10,3 azaldı. Listenin ikinci sırasında bulunan Almanya’dan 2013 yılında 54 milyon dolarlık sac işleme makineleri ithal edilirken bu rakam, 2014 yılında yüzde 0,1 artarak 55 milyon dolar olarak kaydedildi. Üçüncü sırada bulunan Çin’den 2014 yılında 32 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ithal edildi. 2013 yılında Türkiye’nin söz konusu ülkeden gerçekleştirdiği sac işleme makineleri ithalatı aynı seviyedeydi. Türkiye’nin 2014 yılında sac işleme makineleri ithalatını en fazla artırdığı ülke yüzde 224 ile Çek Cumhuriyeti oldu. Çek Cumhuriyeti’nden 2013 yılında 2 milyon dolar değerinde sac işleme makineleri ithal edilirken 2014 yılında bu rakam 7 milyon dolar değerine yükseldi. Türkiye 2014 yılında en fazla sayısal kontrollü kavisleme, katlama, düzeltme/ yassılaştırma tezgahları kaleminde ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu ürün grubunda 2013 yılında 50 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2014 yılında, yüzde 15,9 artarak 58 milyon dolar oldu. Listenin ikinci sırasında bulunan hidrolik presler kaleminde 2014 yılında 42 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. 2013 yılında bu rakam 23 milyon dolardı. Hidrolik presler ürün grubundaki ithalat yüzde 84,6 arttı. Listenin üçüncü sırasındaki metal karbürleri, metalleri işlemeye mahsus diğer pres makineleri kaleminde 2013 yılında 64 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2014 yılında yüzde 34,6 artarak 42 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Türkiye’nin yüzde 84,6 ile ihracat oranını en fazla artırdığı kalem de hidrolik presler oldu.

“Sektörümüzün Finansal Sorunlarına Çözüm Bulunmalı”

M. Selçuk Baydar

EAE Makina Genel Müdürü

“Sac birçok sanayi kolunda gerek zaruri olarak kullanılan, gerekse tercih edilen bir malzeme cinsidir. Dolayısıyla hemen hemen her sektörün ihtiyacını karşılayan bir alt segment olduğundan birçok sektöre hitap eden bir yapıya sahiptir. ‘Rulo sacdan ürüne’ sloganıyla esnek üretim hatları oluşturabilecek sistemler kurabilmeyi hedefleyen bir organizasyon oluşturduk. Bu bağlamda komple fabrikalar yapabilir ve donatabilir hale geldik. Standart modeller dışında müşterilerin ihtiyacına uygun olarak tasarlanıp geliştirilen sac işleme hatlarını da üretim programımıza dahil ettik. Ürün yelpazemizde kompakt rulo sac besleme hatları, motorlu ve motorsuz açıcılar, bant doğrultucular, servo kontrollü sac sürücüler, sarıcılar, rulo sac doğrultuculu sürücüler, boy kesme hatları, sürekli esnek üretim hatları, roll form makineleri, rulo işleme ve perforasyon hatları sıralanabilir. Bu ürünlerden oluşan tam otomatik boy kesme, perforasyon, kenetleme hatları, pres yük monitörleri kalıplar ve kalıp teknolojileri de bulunuyor. Ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Makine üreticilerinin yaşadığı sorunlar, sac işleme makineleri sektöründe de fazlasıyla yaşanıyor. Haksız rekabet unsurları ve finansal sıkıntılar sektöre balta vuran önemli konular arasındadır. Bunun yanı sıra ikinci el makinelerle beraber Uzakdoğu menşeli makineler de rekabet açısından zorlayıcı faktörler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra nihai ürün yapan üretim hatlarında müşteri bilincinin yeterince oluşmaması, şartnamelerdeki eksiklikler ile beraber döviz kurları da bu sektördeki üretici firmalar açısından başlıca sorun oluşturan konular arasında yer alıyor. Finans konusu aşılamadığı zaman firmalar ödeme sıkıntılarını aşmak için maliyet değerlerine bakmaksızın satış yapabiliyorlar. Bu da rakibi olduğu kadar firmayı da zor durumda bırakıyor.”

“Ar-Ge’ye Önem Vermeliyiz”

Baran Akbay

Akbaysa Genel Müdürü

“Makinelerimizle ağırlıklı olarak rüzgar kulesi, inşaat, enerji, petro kimya, otomotiv, denizcilik, havacılık, savunma sanayi gibi küresel ekonomiye yön veren alanlardan müşterilerimize yüksek kaliteli üretim ve uygulama çözümleri sunuyoruz. Yassı ürünler olarak bilinen sac veya platina ürünleri ile yapı çeliği diye anılan kutu profil, boru, NPI, NPU, HEA, HEB, köşebent tipi ürünlerin istenilen çapa veya radyüse bükümünü sağlayan makineler imal ediyoruz. Ürün yelpazemizde; 4 valsli hidrolik silindirik kıvırma makineleri, 3 valsli mekanik silindir kıvırma makineleri, profil kıvırma makineleri ve hidrolik C pres imalatlarımız bulunuyor. Ar-Ge çalışmalarına önem vererek sanayinin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Rekabet ortamında standart özelliğe sahip makinelerin üretimi yanında, spesifik özelliklere sahip, know-how’ın gerektiği farklı makine imalatları da yapmaktayız. Bunlardan biri de, TÜBİTAK ile projelendirdiğimiz, Türkiye’nin en büyük silindir kıvırma makinesidir. Bilim ve teknolojideki yenilikleri, uluslararası standartlarda ürettiğimiz makinelere entegre eden firmamız, dünyanın tercih edilen markası olmak yolunda ilerliyor. Ülkemizde sac işleme makineleri imalat sektörü son yıllarda çok ciddi bir grafik ile yükseliyor. Ancak, sektörümüz dünyada ve Avrupa’da da çok hızlı ilerliyor. Dünyada ciddi bir rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet ortamında Türk firmaları ancak kaliteli üretim yaparak kendi farklılıklarını ortaya koyabilir. Türk makine imalatçılarının rekabet ortamına aktif olarak dahil olmasının en temel sebepleri arasında; genç, dinamik, öğrenmeye açık, Ar-Ge yapılarımızla birlikte, hem hatasız hem iş gücünü düşürmeyen çalışmalar yaparak, projeciliğin ne olduğunu keşfetmemiz sayılabilir. Makine üreticilerinin son yıllarda kendilerini geliştirerek iç ve dış pazarda satış yapması, ülkemize ekonomik kazanç yanında farklı açılardan da çok sayıda yarar sağladı.”

KAYNAKLAR

• Granzow, W.G., (Armco Inc.), (1990), “Sheet Formability of Steels”, Metals Handbook – Vol.1 (Properties and Selection: Iron, Steels and High Performance Alloy), American Society for Metals, Metals Park, Ohio. • Kalpakjian, S. ve Schmid, S.R., (2001), “Manufacturing Engineering and Technology”, Practice Hall Inc., New Jersey. • Kumar, D.R., (2002), “Formability Analysis of Extra Deep Drawing Steel”, Journal of Materials Processing Technology, 130 (131): 31-41. • Newby, J.R., (1978), “Formability of Steel Sheets”, Metals Handbook – Vol.1 (Properties and Selection: Iron and Steels), American Society for Metals, Metals Park, Ohio. • Taylor, B., (General Motors Corporation), (1988), “Formability Testing of Sheet Metals”, Metals Handbook – Vol.14 (Forming and Forging), American Society for Metals, Metals Park, Ohio. • Yurci, M.E., (2003), “Talaşsız Şekil Verme”, Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.