Ahmet Yılmaz MTG Almanya Danışmanı

Ihracatçı birlikleri bünyesinde kurulan sektörel tanıtım grupları Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, Ar-Ge, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalarını düzenleyerek sürdürüyor. Makine Tanıtım Grubu yurt içinde hala unutulmayan “Tıkır Tıkır” kampanyası ile oldukça dikkat çekti ve ülke içinde algıyı pozitif anlamda etkiledi. O güne dek sektörün kendisinin bile farkına varmadığı sektörel etki ortaya çıktı. Sonrasında benzer olguyu yurt dışında da gerçekleştirmek için kolları sıvayan MTG, hedef ülke olarak Almanya’yı seçti ve bu ülkede faaliyetlere başladı. Peki öncelik neden Almanya’ya verildi? Çünkü Türkiye’nin en fazla makine ve parça ihracatı yaptığı ülke Almanya’dır. Ayrıca, ithalatımızda da Almanların payı oldukça yüksektir. İki ülke arasındaki rakamlarını bir kenara bırakırsak odak ülke olarak seçilmesinde etkileyen veya bu ülkeyi ilginç kılan özelliği, Almanya’nın makine sektöründe teknolojik ve ticari açıdan dünya lideri olmasıdır. Küresel anlamda gelişmiş ve trendlere yön veren bir ülkede Türkiye makine sektörünün tanıtımını yapmak, algıyı pozitif yönetmek gibi zorlu bir görevi başarmak ilklere imza atan MTG Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve yönetimi için kolay bazıları için ise neticede “tereciye tere satmak” gibi zor bir görev ve sorumluluktu.

Rekabetçi Makineler Üretiyor , Esnek Çözümler Sunuyoruz

Türkiye’nin Almanya ile makine ticaret dengesi maalesef negatif, yani aldığımız kadar satamıyoruz. Ancak makine sektörü ihraca- Ahmet Yılmaz MTG Almanya Danışmanı tımızda Almanya yüzde 16’lık pay ile ilk sırada. Bu ülkeye ihracatımız da her yıl artış gösteriyor. Bazı sektörlerin aksine bu alanda Almanya’ya yönelik sürdürülebilirlik yakalanmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda mevcut pazarda daha fazla artışa şahit olacağız. Çünkü Türkiye’nin kaliteli, fiyat açısından rekabetçi makineler ürettiğimiz ve esnek çözümler sunduğumuz muhataplarımız tarafından kabul ediliyor. Bugüne kadar Türkiye’den makine, teçhizat almaya “soğuk” bakan orta ölçekli Alman işletmelerinin artan ilgisi ile karşılaşmaktayız. Almanya’da yayınlanan tüm sektörel dergilerdeki varlığımızın bir geri dönüşü olarak daha sık makine ve işbirliği talepleri ile karşılaşıyoruz. Ayrıca Almanya’nın makine teknolojileri konusunda lider kümeleri ve birlikler ile de işbirliği sözleşmeleri imzalandık. Bu potansiyelleri üyelerimize sunmak istiyoruz.

Neler, Nasıl Yapıldı?

Henüz bazı işlerin başındayız. Daha çok tamamlamamız gereken ev ödevlerimiz var ama başlangıç için çok iyi bir konumdayız. Almanya pazarı gerek işletmeleri, gerekse bu işletmeleri temsil eden kurum ve kuruluşların (Almanya’nın ve Avrupa’nın en güçlü lobi kuruluşu Alman Makine ve Aksamları Birliği VDMA’dır) çok temkinli davranan, ince eleyip sık dokuyan bir yapıları söz konusudur. Bu ülkeye geçici kampanyalar yapılmak için gelinmez! Geldiğinizde buralı olmak zorundasınız, aksi takdirde gereken ilgiyi göremez ve ortauzun vadeli ilişkiler kuramazsınız. Başlangıçta sadece sektörel fuarlarda mevcudiyet göstererek -bu hala önemlidir- Türkiye makine sektöründeki gelişmeleri anlatmaya, algıyı pozitife çevirmeye çalışırken, artık taleplerin yoğunlaştığı değişik sempozyumların aranan sektör temsilcisi konumuna gelindi. Bunda 2014 yılında başlatılan ve 2015 yılında daha da artırılarak genişletilen sektörel dergilerdeki reklam ve editoryal yazıların etkisi de çok büyüktür. MTG başta Almanya olmak üzere yurt dışında tüm aktivitelerini “Turkish Machinery‘ adı ve logosu altında yapmaktadır. Bu isim ve logo, belki pek çoğunuza abartılı gibi gelecek ama Almanya’da Turkish Airlines’den sonra en fazla tanınan logodur.

Almanya’da sektörel ve resmi kurum-kuruluşlar ile irtibat genişletilerek devam ediyor. Bir yandan güçlü, ses getiren lobi çalışmaları organize edilirken diğer yandan bu çalışmaların altyapısını doldurmak için sektörel dernekler ve birebir de işletmeler arasında ilişkileri üst seviyeye taşınmaya çalışılıyor. Bu alanda başarı tek tek firmalarımızın ve onların temsilcisi sektörel derneklerimizin performansları ile ilintili olacaktır. Türkiye makine sektörüne önemli girdiler sağlamak üzere;

• Daha çok ticari faaliyetleri artırmak için işletme bazında veya satın alma kurumları nezdindeki faaliyetleri artırmaya başlıyoruz. Alman Satınalma Birliği (BME) ile Mart 2015’te İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz (b2b) ikili görüşmeleri sıklaştıracağız.

• Küresel rekabet ve teknoloji alanında eksiklikleri gidermeye ve aynı zamanda işbirliklerini, ortaklıları ve teknolojik transferleri gerçekleştirmek için hali hazırda iki kurumla olan işbirliğimizi geliştirmek ve bunlara yenilerini eklemek arzusundayız.

Almanya’daki iki önemli kurumun olanaklarından tüm işletmelerimizin nasiplenmesi için herkesi daha proaktif olmaya davet ediyoruz. Bu kurumlar;

• OWL Maschinenbau (http://www.owl-maschinenbau.de/) 300’ye yakın işletmeninin, Ar-Ge enstitüsü ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen bu platform Almanya’nın ve Avrupa’nın endüstri elektronik ve akıllı teknik sistemler alanında lider Cluster’lerine ev sahipliği yapmaktadır. Endüstri 4.0 alanında uygulamalara yönelik çalışmaları dikkat çeken bu makine platformunu takip etmenizi, üyelerini incelemenizi tavsiye ederiz. Bu yönde üreticilerimizden gelecek tavsiye, önerilerle OWL Maschinenbau ile MTG arasındaki işbirliğini geliştirebilir, karşılıklı fayda sağlayıcı modeller formüle edebiliriz.

• VEMASinnovativ (http://www.vemas-sachsen.de/index.php/ vemasinnovativ-start.html) Almanya’nın önde gelen uygulamalı araştırma enstitüsü olan Fraunhofer IWU himayesindeki bu İnovasyon Birliği de teknoloji transferleri, üretimin optimizasyonu, yeni teknik çözümler alanında lider bir kurum olup 200’e yakın işletmenin üyesi olduğu ve işbirliğine açık bir partnerimizdir. VEMAS ile geçen yıl Konya’da gerçekleşen faaliyetleri yine Türkiye’de değişik bölgelerde ve Almanya’da ilerletmek arzusundayız. Bu kurumun üyesi işletmeler ile işbirliği gerçekleştirebileceğiniz gibi bunun da ötesinde üreticilerimizin tavsiye ve önerileri var ise bunlar doğrultusunda işbirliğimizi pekiştirmek istiyoruz.

Kısaca tanıtımdan fazlasını yapmaya çalışan MTG’nin Almanya’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve işbirliği için sanayicilerimizin de gayretlerini bekleyen olanaklardan bahsetmeye çalıştım. Almanya ihracat potansiyeli açısından son derece önemli bir ülke olması yanında dünya makine pazarına da açılan bir kapıdır. Yeter ki buna uygun işletme stratejileri ve pratikleri geliştirebilelim.