Hidromek, 2005 yılından bu yana Ar- Ge faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından resmi lisansını alan Hidromek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi, ürün gamını genişletme ve kalitesini artırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 115 personelin görev aldığı merkez, 21 patent ve faydalı model başvurusundan olumlu sonuç aldı.

Hidromek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi Teknik Destek Yöneticisi Aykut Dilden, Merkezin yapısı, çalışmaları ve hedefleriyle ilgili sorularımıza yanıt verdi.

Hidromek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi ne zaman kuruldu? Firma bünyesinde Ar-Ge merkezi kurulmasının temel nedenleri nelerdir?

Kurumumuz bünyesindeki teknoloji ve Ar-Ge merkezimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5746 sayılı kanununa uygun olarak 4 Nisan 2014 tarihinde ülkemizin 157. Ar- Ge merkezi olarak kuruldu. Ancak Hidromek 2005 yılından bu yana Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Ürün gamımızı genişletme ve ürün kalitesini artırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Merkezin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretime yönelik geliştirilen projeler var mı? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik?

1400 metrekaresi ofis ve 960 metrekaresi atölye olarak ayrılan Hidromek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi bünyesinde üçü doktora, 14’ü yüksek lisans ve 60’ı lisans eğitimini tamamlamış 115 personel görev alıyor. Organizasyonel yapı, birim müdürlükleri ve yönetici kademelerinin altında dizayn edildi. Ar-Ge merkezi bünyesinde TÜBİTAK-TEYDEB destekli proje çalışmalarının yanı sıra öz kaynaklarımızı kullanılarak çok sayıda proje eş zamanlı olarak yürütülüyor. İmal edilebilirlik, imal edilme süresinin tasarımla iyileştirilmesi, kalıp aparat tasarımları ve ürün kalitesi ve teknolojisinin artırılmasına yönelik çalışmalar, üretime yönelik Ar-Ge faaliyetleri arasında sayılabilir. Hidromek Teknoloji ve Ar-Ge Merkezinin çalışma alanı; yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerde iyileştirme, ürünlerin rekabetçi yönünü artırma başlıkları altında toplanabilir.

Merkeziniz ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeydedir? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik destekleriyle ilgili neler paylaşmak istersiniz?

Hidromek 1997 yılında yaptığı ilk TEYDEB başvurusuyla TÜBİTAK desteklerinden faydalanmaya başladı. Kurumumuz bünyesinde TÜBİTAK destekli 16 TEYDEB proje çalışması yapıldı. Çalışmalarımız 1501 projeleri ile birlikte öncelikli alanlar çağrıları olan 1511 projeleri şeklinde devam ediyor. Halen süren ve başvurusu yapılmış olan projelerimiz bulunuyor. Ayrıca merkezimiz üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları çerçevesinde gerek Ankara merkezli ve gerekse ülkemizin diğer illerinde bulunan eğitim kurumlarıyla da işbirliği içindedir.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlendi mi?

Hidromek adına başvurusu yapılmış, ilan aşamasında veya tescil edilmiş 21 patent ve faydalı modelimiz mevcuttur. Ürün gamının gelişmesi ve yeni teknolojilerle birlikte tasarım çalışmalarındaki süreklilik nedeniyle patent başvuruları ilerleyen dönemde artarak devam edecektir.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmaları için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

Organize sanayi bölgesi içinde satın alınan bin dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan yeni üretim tesisiyle Hidromek, ürün yelpazesini ve Ar-Ge ile teknoloji yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Yeni kurulacak tesis içinde modern teknolojiyle donatılmış Ar-Ge ofisleri, prototip üretim tesisleriyle birlikte test alanlarının da hizmet sunması planlanıyor.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Türkiye’de firmaların daha fazla Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalıdır?

Gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve rekabetçi dünyada var olabilmek, firmaların Ar- Ge’ye verdikleri önem ve yaptıkları yatırımlarla doğru orantılıdır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürünler ve bu süreçte yapılan test ve analiz faaliyetleri kurumlara deneyim kazandırmakta, personelin tecrübesini arttırmakta ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Ar-Ge, rekabetçi dünyanın olmazsa olmazıdır ve hem müşterilerinizin, hem de rakiplerinizin gözünde itibarınızın, kalite ve güveninizin artmasında mutlak bir unsurdur. Proje destek ve teşvik unsurlarının artırılması, öncelikli alanlar ile ilgili hedef çağrıların yapılması ülkemiz sanayisindeki firmaların daha çok Ar-Ge’ye yönelmesine olanak sağlayacaktır.

Hidromek’in Ar-Ge faaliyetleri ile ulaşmak istediği hedefler nelerdir?

Bugün, iş makineleri sektöründe Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Hidromek, 1978 yılında Ankara’da 200 metrekarelik bir alanda kuruldu. O günlerde Hidromek, tarım traktörlerine kazıcı ve yükleyici ataşman üreterek, traktörleri kazıcı yükleyici iş makinelerine dönüştürüp Türkiye pazarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Hidromek; kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör ve motor greyder ürünlerini, toplam 120 bin metrekarelik açık ve 80 bin 400 metrekarelik kapalı alanda üçü Ankara, bir tanesi İzmir ve diğeri de Bangkok’ta olmak üzere robotlar ve modern CNC tezgahlarıyla donatılmış beş ayrı tesisinde üretiyor. 2013 yılında Hidromek küreselleşme vizyonunun bir parçası olarak Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Şirketinin greyder iş makineleri kolunu, Tayland‘da bulunan üretim tesisi ile beraber satın aldı. Bu satın almayla Hidromek mevcut ürün gamına greyder üretimini de ekledi. Hidromek aynı zamanda aks ve şanzıman üreticisi oldu. Hidromek, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve vizyonu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olan Turquality programının destek kapsamına giren, iş makineleri sektöründeki ilk firmadır. Firmamız, gelecek 10 yıllık stratejik büyüme planlarını oluşturdu ve dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ilerliyor. 2014 yılında Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 165’inciliğe yükselen firmamız, üç yıldır dünyanın en büyük ilk 50 makine üreticisinin bulunduğu “YellowTable” listesinde yer alıyor. Hidromek bu listeye girebilen ilk ve tek Türk iş makinesi üreticisidir.