Makine kalıp ve hidrolik pres makineleri üreterek 1978 yılında sektördeki çalışmalarına başlayan Repkon, yurt dışı açılımını ise 1998 yılında Hannover Fuarı’na katılarak gerçekleştirdi. İlerleyen dönemlerde ürün çeşitliliğini artırma kararı alan firma, pres otomasyonu, üretim hatları ve birbirini takip eden silsilesi olan üniteler yaparak yoluna devam etti. Daha sonraki yıllarda ise firma sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda prese bağlı olarak jant üretim hatları ve yeni bir teknik olan Flow Forming (döner parçayı makaralarla şekillendirmekbir nevi akıtarak sıvama teknolojisi) sistemi ile üretime başladı.

Üretimine Şile’deki tesisinde devam eden Repkon, 11 Haziran 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edildi. Repkon’un Ar-Ge merkezi çatısı altında gerek sivil, gerekse savunma ve havacılık sanayi çalışmaları ile Türkiye için stratejik öneme sahip teknolojiler geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen İbrahim Külekçi, Ar- Ge merkezi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Repkon’un Ar-Ge merkezinden ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Metal şekillendirme sektöründe müşteriye özel, anahtar teslim üretim tesisleri ve küresel pazarlar için yüksek teknolojiye sahip metal şekillendirme makinaları tasarlayan ve bunların prototiplerini üreten, bir teknoloji firmasıyız. Kendine özgü tasarım ve know-how üretimi ile dünya çapında tanınan REPKON, kurulduğu 1978 yılından bu yana yenilikçi araştırmalarla dünya genelindeki kurum ve kuruluşlara teknolojik çözümler sunmaktadır. Bu doğrultudaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak 14 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da yapılan 4. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde “Ar-Ge Merkezi Belgemizi” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık’tan aldık. Faaliyette bulunduğumuz sektörlerdeki gelişmeleri ve müşteri taleplerini katıldığımız fuarlar, seminer ve sempozyumlarla yakından takip ederek, yenilikçi çözümler geliştirebileceğimiz konularda Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Örneğin savunma sanayinde kullanılan roket motor gövdelerinin daha az malzeme ve enerji kullanılarak daha hassas toleranslarla üretilmesi ile ilgili olarak Ar-Ge çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Bu doğrultuda kadromuza katılacak yeni ekip arkadaşlarımızın da çalışma alanlarımıza uygun deneyime ve eğitime sahip araştırma personeli olmasına özen gösteriyoruz.

Ar-Ge merkezinizde kaç kişilik bir ekip çalışıyor?

Ar-Ge merkezimizin 57 kişilik toplam kadrosu içinde 20’si araştırma personeli olmak üzere 40’a yakında Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Kadromuzda Ar-Ge konularımıza uygun olarak; Makina Mühendisleri, Uzay ve Havacılık Mühendisleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, Mekatronik Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri ve Metalürji Mühendisleri bulunuyor.

Ar-Ge faaliyetleriniz ile sektöre nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz?

Ar-Ge merkezimizde, dost ve müttefik ülkeler ile milli savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu metal şekillendirme makineleri ve talep edilen nitelikli parçaların üretilmesi amacıyla özel şekillendirme prosesleri ve prototip geliştirmekteyiz. Bu kapsamda Flow Forming dünyasında çığır açan yeni buluşumuzu “Free Flowform” adı altında ve diğer değerli patentlerimizle birlikte dünya genelinde koruma altına aldık. Geliştirmekte olduğumuz özel şekillendirme makineleri Savunma Sanayi için kritik öneme sahip stratejik teknolojiler içermektedir. Bu teknolojinin ülkemizde gerçekleştiriliyor olması hem yurt içi, hem de yurt dışı pazarlarda milli savunma sanayimizin rekabet gücünü artıracaktır.

 

Ar-Ge projeleriniz için üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütüyor musunuz?

Işık Üniversitesi ile Ar-Ge merkezimiz arasında 21 Ekim 2015 tarihinde; üniversitesanayi işbirliği hedefleri protokolünü imzaladık. Işık Üniversitesi ve Repkon arasında gerçekleşen işbirliği Ar-Ge ortaklıkları ve karşılıklı bilgi paylaşımının yanı sıra geleceğin Ar-Ge çalışanlarını yetiştirmek üzere eğitim programlarını kapsıyor. Işık Üniversitesi ile birlikte “Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik” alanlarında sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca eğitim, gelişim ve araştırma projeleri ile Repkon’un iş birimlerine değer katılması ve Işık Üniversitesi akademisyenleri rehberliğinde seçilen öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir Ar-Ge projemizde, Flow Forming teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olan Almanya’da Chemnitz Üniversitesi ile bir proje gerçekleştirdik. Ayrıca Glasgow Strathclyde Üniversitesi’nin Ar-Ge merkezi olan AFRC (Advance Forming Reasearch Centre) ve Atılım Üniversitesi MŞMM (Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi) ile çalışmaların başlatılmasıyla ilgili görüşmelere de devam ediyoruz. 2016 yılı itibarı ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile birlikte geliştirilecek proje çalışmalarımız sürmektedir.

Genel bir tablo çizmenizi istesek, Türkiye’nin Ar-Ge karnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılmalı?

Ar-Ge kanununda yapılan son değişiklerle kapsamın genişletilmesini çok değerli buluyoruz. Yüksek teknoloji üretimi konusunda bu yeni düzenlemelerle daha fazla kurum ve kuruluşun Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesi ile bu olumlu gelişimlerin yaygınlaşarak ivme kazanacağı kanaatindeyiz. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere özel sektörün mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi için ilgili Bakanlık ve resmi kurumlar tarafından yönlendirmesini faydalı buluyoruz. Diğer taraftan Mühendis ve teknisyen düzeyindeki elemanların eğitimlerinin sektöre doğrudan katkı sağlayacak şekilde uzmanlık seviyesine ulaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Repkon’un sektördeki iddiası nedir?

Flowform tezgahlarının üretilmesi konusunda dünya genelinde faaliyet gösteren çok az sayıdaki firmadan biriyiz. Geliştirmekte ve çeşitli patent başvuruları ile korumakta olduğumuz yeni makine konseptlerimiz ve proses çözümlerimiz ile rakiplerimizden ayrılırken pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Özellikle geliştirdiğimiz “Free Flowform” metodu ile daha önce bu teknoloji ile üretilmesi mümkün olmayan parça geometrilerine ve çok yüksek formlama hızlarına ulaşılabileceğini deneysel olarak ispatladık.

Hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Gerek savunma sanayimizin ve gerekse dost ve müttefikimiz olan ülkelerin ihtiyaç duyacağı ürün, proses ve teknolojileri Repkon firması olarak Ar-Ge merkezimizde geliştirmek ve ülkemizin yüksek teknoloji ve knowhow üreten ülkeler kategorisine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Son yıllarda ihracatımızda öne çıkan ülkeler hangileri?

Sahip olduğumuz ve dünya çapında korunan patentlerimizle faaliyet alanlarımıza uygun metal şekillendirme sektörüne yönelik çözümler üretiyoruz. Yurt içi firmalara çözümler üretmekle birlikte ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışan bir firmayız. Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaptık. Son yıllarda ihracatımızda öne çıkan ülkeler arasında Almanya, Amerika, Hollanda, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bangladeş, Tunus, Fas, Irak, Kenya, İtalya, Çin, Meksika bulunuyor.