Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün, sağladığı staj imkanları ve yeni uygulamaya koyduğu ‘Sektör Danışmalığı Projesi’ ile kendilerini sanayiyle ortak çalışma yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan mühendis adayları, bölümde sunulan eğitimden ve sahip oldukları teknik imkanlardan memnun olduklarını söylüyor.

ALİ KEMAL ÇETİNER
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4. SINIF ÖĞRENCİSİ

“MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ATILIM HAMLESİ UMUT VERİCİ”

Makine mühendisliğini çok geniş çalışma alanına sahip ve geçerliliğini yitirmeyecek bir meslek olmasıyla beraber; somut ve analitik düşünmeyi, araştırarak yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiğimden ve makinelere olan merakım nedeniyle seçtim. İyi bir mühendislik eğitimi vermesi, öğretim elemanlarının yüksek seviyesi ve diplomasının Avrupa’da geçerli olması nedeniyle de KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim almaktan mutluyum. Mühendislik eğitiminde teori ile uygulamaların birlikte sürdürülmesi çok önemlidir. Uygulamaya yönelik eğitimin ve bilgisayar destekli tasarım çalışmalarının bizlere ileride çok faydalı olacağını düşünüyorum. Son yıllarda yapılan değişikliklerle uygulamaya yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaya başladı. Türk makine sektörünün atılım hamlesi de oldukça umut verici. Ülkemizde özellikle Ar-Ge’ye yeteri kadar önem verilmediği kanısındayım. Türk makine sektörü Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verdiği takdirde daha iyi yerlere gelebilecek bir potansiyele sahip. Her mühendis adayı gibi mezuniyet sonrasına dair kaygılarım olmasına rağmen özveriyle çalışarak başarılı işler yapabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle yabancı dil eğitimi alıp endüstride Ar-Ge ve üretim alanlarında çalışmayı planlıyorum. Aynı zamanda lisansüstü çalışmalarla da akademik gelişimimi devam ettirmek istiyorum. Stajlarımı üretim alanında faaliyet gösteren firmalarda yaparak; uygulama, üretim, planlama süreci ve çizim gibi farklı alanlarda pratik bilgimi artırmaya çalıştım.”

 

SAFA ELDEK
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4. SINIF ÖĞRENCİSİ

“ALDIĞIM EĞİTİM BANA PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ KAZANDIRIYOR”

“Makine mühendisliği çok geniş bir iş alanına sahiptir. Birçoğumuz makine mühendisliği okurken geleceğe dair hangi alanda ne yapacağımıza karar veremeyiz. Hatta bir lise öğrencisi makine mühendisliğini araştırırken tam olarak neyi araştıracağını bilemez. “Hangi alana bakmalıyım, bu makine mühendisi ne iş yapar?” gibi sorularla çok karşılaştığımı biliyorum. Sonrasında anladım ki makine mühendisliği çok geniş bir yelpazeye hitap ediyormuş. Tabiri yerindeyse A’dan Z’ye kadar endüstrinin içinde iş imkanı bulabilen bir meslekmiş de haberimiz yokmuş. Durum böyleyken üniversitede eğitim beklentisinin farklı şekilleneceği aşikardır. Hepimizin aklında da “Böylesine geniş bir alana sahip mesleğin eğitimi nasıl olmalı?” sorusu vardır. Benim için ‘eğitim’, mühendislikte ‘uygulama’ kelimesi ile eş anlamlı nitelendirilmesi gereken bir sistem bütünüdür. Makine mühendisliğinde ne kadar teori görürseniz görün, o kumpası elinize birinci sınıfta almazsanız, emin olun teorinin de ne olduğunu anlamaz ve bunun farkında bile olmazsınız. Yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi ve ideallerinizi en baştan belirlemeniz ve bu yönde hareket etmeniz sizin için daha kazançlı olacaktır. Hayatının her döneminde öğrenmeye devam eden bir insan için mühendislik, bir ‘çile’ olmaktan çıkıp hayatının bütününe yön verebilecek bir meslektir. Alınan eğitimle uygulamanın aynı doğrultuda yürütülmesi insana birçok açıdan düşünebilme kabiliyeti, problemlere çözmeye yönelik bir yaklaşım ve bütünü görebilme gibi birçok özellik katabilir. Kısaca makine mühendisliği pişmanlık değil, bir hayat biçimidir.”

MERVE GEÇGEL
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4. SINIF ÖĞRENCİSİ

“AMACIM, UZMANLAŞTIĞIM ALANDA BAŞARILI BİR MÜHENDİS OLMAK”

“Makine mühendisliğini tercih etmemdeki en önemli sebep çocukluğumdan beri mühendis olmak istememdi. Makinelere olan ilgi ve merakım makine mühendisliğine adım atmama vesile oldu. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, İngilizce hazırlık eğitiminin ardından yüzde 30 İngilizce eğitimi sayesinde bizlere büyük bir avantaj sağladı. Türkiye’de her geçen gün gelişen sanayi ile birlikte üniversite- sanayi işbirliğini en yüksek seviyeye taşımayı amaçlayan okulumuz bizlere önemli iş imkanları da sağlıyor. Ayrıca bölümümüz sağladığı staj imkanları ve yeni uygulamaya koyduğu ‘Sektör Danışmalığı Projesi’ ile de bizleri sanayiyle ortak çalışma yapmaya yönlendiriyor. Yaz stajlarındaki yoğun çalışmalarımız da öğrendiklerimizi pratik olarak uygulayabilme şansı veriyor. Asıl hedefim analiz ve modelleme olmasına karşın, öncelikli olarak amacım, analiz ve modellemenin önemi hakkında Türk iş adamlarını ve firma sahiplerini bilgilendirmek. Bu sayede inanıyorum ki gelecek neslin mühendisleri daha az maliyet ve zaman kullanarak en az hatayla yeni tasarımlar yapabilecek. Üniversitede aldığım çizim, modelleme, tasarım ve analiz konusundaki yoğun dersler sayesinde mühendisliğin tam olarak amacına ulaşmayı hedefliyorum. Mezuniyetimin ardından yüksek lisans ve doktoramı da tamamlayıp üretim ve Ar-Ge bölümlerinde çalışmak istiyorum. Uzmanlaştığım alanda başarılı bir mühendis olmak en büyük hedefim.”

ABDULLAH ÖZKAN
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4. SINIF ÖĞRENCİSİ

“MÜHENDİSLİK, PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÜRETME SANATIDIR”

“Küçük yaşlardan beri mekaniğe ilgi duyuyorum. Bu ilgi beni endüstri meslek lisesinde makine alanını seçmeye yönlendirdi. Daha sonra da üniversitede makine mühendisliği bölümünü seçtim. Mühendislik; hayatı anlama, problemlere çözüm üretme ve bunları dünyanın hizmetine sunabilme sanatıdır. Fizik, mekanik ve enerji olgularını anlayıp inceleyebilmek, matematiksel olarak çözüm yolları türetmek mühendisin işidir. Bu çözüm yollarını geliştirebilmek için mühendislik lisans eğitimi boyunca ayrıntılı teorik hesaplamalar ve bu hesaplamaların daha hızlı, daha tutarlı ve anlaşılabilir olması için çeşitli modelleme, analiz yazılımları da öğretiliyor. Pratik olarak ise mühendis, yapıları, makineleri sürekli gözlem altında tutmalıdır. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans eğitimim boyunca deneysel birçok faaliyette bulundum. Bu tecrübeler teorik bilgilerle birleştiği zaman mühendisliğin gerçek anlamda temelini anlamış oldum. Mühendislik, üretim ile tüketim arasında bir köprüdür. Makine mühendisleri sadece mekanik yapıların verimliliğini artırmakla mükellef değildir, bunun yanı sıra çalıştıkları işletmelerde üretimin de verimliliğini artırmak için çalışmalar yaparlar. Yaptığım proje ve stajlar sonucunda edindiğim tecrübeler ile eğitimini aldığım temel teorik bilgiler doğrultusunda mühendislikte hızla ilerleyerek başarılı olacağım kanısındayım.”