İbrahim Müteferrika’nın matbaada bastığı ilk kitabın sahibi İsmail bin Hammad el Cevheri, 1002 yılında uçuş denemesi yapmak için kendi imal ettiği tahta kanatları iki koluna bağlayarak Nişabur’da bir...