Türk makine sektörü, yurt dışı pazarlardaki etkin gücünü korumak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Türkiye’nin Makinecileri, Ekim ayı başında düzenlenen Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı’na katılarak Türk makine sektörünün tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, fuara katılan 29 Türk firması da İran pazarındaki bilinirlik ve tercih edilirliklerini artırdı.

Türk makine sektörü, yurt dışı pazarlardaki etkin gücünü korumak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Türkiye’nin Makinecileri, Ekim ayı başında düzenlenen Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı’na katılarak Türk makine sektörünün tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, fuara katılan 29 Türk firması da İran pazarındaki bilinirlik ve tercih edilirliklerini artırdı. Makine imalat sektörlerinin de büyük bölümünü oluşturan KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerini sağlamak, teknolojik yatırımların artmasıyla rekabet edebilirliklerini yükseltmek amacıyla KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilmeye devam ediliyor. KOSGEB’in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUSAŞ/TAİ ve SSM ile imzaladığı protokol kapsamında hayata geçirilen KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, işletmelerin yapacağı teknolojik ürün yatırımlarını 5 milyon TL’ye kadar destekleyecek.

“Gündem” bölümümüzde yer alan başlıklar bu şekilde ilerlerken, özel söyleşiler gerçekleştirdiğimiz firmalara bu sayımızda da yenilerini eklemeye devam ettik. “Sektörden” bölümümüzde ağırladığımız; progresif kesme kalıplarında kullanılabilecek bir hidrolik pres imal eden ve böylece ağır tonajlı mekanik preslerdeki yüksek fiyat dezavantajını ortadan kaldıran Afe Olgunlar, ayrıca hidrolik preslerin bakım ve kullanım kolaylığı avantajını da makine sektörünün kullanımına sunuyor.

“Üçüncü Kuşak” bölümümüzde konuk ettiğimiz Ergünler Makine Genel Müdürü Hüsnü Ergün ise, Türk makine sektöründe faaliyet gösteren köklü firmaların kuşak çatışmaları nedeniyle kurumsallaşmadığına dikkat çekerken, “Büyükler, küçüklerin fikirlerine saygı duyarken, küçükler de büyüklerin geçmiş tecrübelerini dikkate almalı” diyor.

2015 yılında Türkiye’nin 221. Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi’nin çalışmalarını Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Deniz Kaya’dan dinlerken, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayata dair tüm alanlardaki ilişkilerin tanıtımı ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 1988 yılında kurulan Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası’na (TİSTO), yabancı ticaret odaları bölümümüzde yer verdik.

Bu sayımızın kapak konusunda ise küresel ticarete yön veren en önemli ekonomik enstrümanlardan biri olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA); özellikle de Türkiye’nin bu konuda attığı adımları tüm detaylarıyla inceledik. Halen küresel ölçekte 250 STA imzalanmış durumda ve bu STA’lar küresel ticaretin yüzde 43’ünü oluşturuyor. Türkiye ise yürürlükte olan 21 STA anlaşmasıyla, dünyada STA imzalayan ülkeler arasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İhracatının yüzde 12’sini, ithalatının ise yüzde 9’unu 21 STA’sı üzerinden gerçekleştiren Türkiye, müzakereleri süren ve müzakerelerine başlanması için girişimlerde bulunulan STA’ların da yürürlüğe girmesiyle, küresel pazardaki güçlü konumunu daha da perçinlemiş olacak.

Sağlık, mutluluk ve barış içinde kalın...