DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NUN (WEF) KÜRESEL RİSKLER RAPORU’NA GÖRE, DÜNYADA GELECEK İKİ YILI EN FAZLA ETKİLEYECEK KÜRESEL RİSKLER, COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜMLER VE SALGININ EKONOMİK ETKİLERİ OLACAK. RAPORDA ELE ALINAN RİSKLERİN BEŞİNİ İSE “DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKENMESİ”, “EKSTREM HAVA OLAYLARI”, “İKLİM EYLEMİNDE YETERSİZLİK”, “İNSAN KAYNAKLI ÇEVRE ZARARI” VE “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYBI” OLMAK ÜZERE ÇEVREYLE İLGİLİ SORUNLAR OLUŞTURUYOR.

Dünya Ekonomik Forumu’nun kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere Marsh&McLennan ve Zürih Sigorta Grubu’nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2021 yayımlandı. Raporda, 841 küresel uzman ve karar alıcıdan, 2021’e ilişkin endişelerini olasılık ve etki açısından sıralamaları isteniyor. Katılımcılar, kısa vadeli (iki yıl) en büyük risklerin, Covid-19 gibi “salgın hastalıklar” ve salgının ekonomik etkisiyle “geçim krizi” olduğunu belirtirken, çevresel sorunların artış eğilimine devam etmesi dikkat çekiyor. Rapora göre, Covid-19’un insani ve ekonomik maliyeti şiddetini sürdürecek. Covid-19, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ederken, sosyal uyumu ve küresel iş birliğini de zayıflatıyor. “Salgın hastalıklar” ve “geçim krizinin” yanında “beklenmedik hava olayları”, “siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması”, “dijital dünyada eşitsizlik”, “ekonomide uzun süreli durgunluk”, “terörist saldırılar”, “gençlerde hayal kırıklığı”, “sosyal uyumun erozyona uğraması” ve “insan kaynaklı çevresel zarar” gibi başlıklar da gelecek iki yılda gerçekleşmesi en yüksek 10 risk arasında yer alıyor.

EN ÖNEMLİ KÜRESEL RİSK “VARLIK FİYATLARINDAKİ BALON”

En önemli orta vadeli küresel riskin “varlık fiyatlarındaki balon” olduğu belirtilen rapora göre, büyük bir ekonomide konut, yatırım fonları, pay senetleri ve diğer varlıkların fiyatları reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaşıyor. “Fiyat istikrarsızlığı”, “emtia şokları”, “borç krizi”, “devletlerin ilişkilerinde kırılma”, “devletler arası çatışma”, “siber güvenlikte başarısızlık” ve “teknik yönetişim başarısızlığı”, orta vadedeki (üç ila beş yıl) en yüksek riskler arasında yer alıyor. Uzun dönemde etkisi yüksek temel riskler ise “kitle imha silahları”, “devletlerin çöküşü”, “biyolojik çeşitlilik kaybı”, “doğal kaynak krizleri”, “sosyal güvenlikte çöküş”, “çok taraflılığın çöküşü”, “sanayide çöküş”, “iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık” ve “bilime karşı duruş” olarak sıralanıyor. Rapora göre, gençler son 10 yılda ikinci büyük küresel ekonomik krize şahit olurken, bu nesil; eğitimleri, ekonomik beklentileri ve ruh sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

ÇEVRESEL ZARAR VE AŞIRI HAVA OLAYLARI LİSTEDE ÜST SIRALARDA

Kısa vadeli risklerin (iki yıl) ilk ikisi “salgın hastalıklar” ve “geçim krizi” olarak belirlenirken, üçüncü sırasında ise “ekstrem hava olayları” yer alıyor. Raporda ele alınan riskler arasında çevreyle ilgili olanlar, “doğal kaynakların tükenmesi”, “ekstrem hava olayları”, “iklim eyleminde yetersizlik”, “insan kaynaklı çevre zararı” ve “biyolojik çeşitlilik kaybı” olmak sıralanıyor. Raporun tam metnine, aşağıdaki QR kodu mobil telefonunuz ya da tabletinize okutarak ulaşabilirsiniz.