İtü’yü kazandıktan sonra mkek’e yaptığı burs başvurusu kabul edilen dr. akın çakmakcı, mecburi stajlardan olan ikinci grup stajını 1957 yılı yazında mkek’nin kırıkkale fabrikalarında yapar. dr. çakmakcı, 1960’da montaj mühendisi olarak...

Dr. Akın Çakmakcı ilkokul öğretmeni Ahmet ve ev hanımı Adviye Çakmakcı’nın ilk çocukları olarak 5 Ağustos 1937’de Bolu’da dünyaya gelir. İlk ve ortaokulları babasının çalıştığı yerlerdeki okullarda üstün başarı ile tamamladı ktan sonra Devlet Parasız Yatılı Sınavlarını kazanarak 1951 yılı Eylül ayında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nin 4 - K sınıfında lise öğrenimine başlar. 1955 yılı Haziran döneminde bu lisenin başarılı mezunlarından biri olur. Daha sonra İTÜ sınavlarına girer ve İTÜ Makine Fakültesi’nin Genel Makine Bölümünü ilk sıralarda kazanır. Bu arada Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) yaptığı burs başvurusu da kabul edilir. Mecburi stajlardan olan ikinci grup stajını 1957 yılı yazında MKEK’nin Kırıkkale Fabrikalarında yaparken, MKEK’li olmanın gereklerini kısa zamanda öğrenir. Daha sonraki yıllarda iki stajını da Kırıkkale tesislerinde yaparken yanında bir grup arkadaşı nı da götürebilecek kadar deneyimli bir MKEK’li olmuştur. 17 Temmuz 1960 günü mezun olur. Artık bir Makine Yüksek Mühendisi olarak ülkesine hizmete hazırdır. 26 Ağustos 1960’da Kırıkkale Fabrikaları nın modernizasyonunda montaj mühendisi olarak MKEK’deki ilk görevine başlar. Bir süre sonra askerlik görevi için kurumdan ayrılan Akın Çakmakcı tekrar MKEK’e dönerek yatırım planlama başmühendisi olarak atanır. 1965 yılı sonları nda, yeni Sanayi Bakanı’nın Bakanlık Müsteşarı ve MKEK üst yöneticileriyle Kırıkkale’ye yaptığı bir inceleme gezisi sırasında sorumlu olduğu konularda bilgi verirken Bakan’ın dikkatini çeker. Müsteşarı n ‘Bu genci nasıl buldunuz?’ sorusuna Bakan’ın cevabı ‘Şahane’dir. Müsteşar da Bakan’a bu gence ‘mim koyalım’ karşı lığını verir.

 

OECD BURSUYLA ALMANYA’YA

Dr. Akın Çakmakcı OECD’den bir burs kazanarak Almanya’da proje planlaması konusunda 6 ay eğitim görerek yurda döner. 1966 yılında kalite sorunlarıyla boğuşan Çelik Fabrikasına müdür olarak atanır. 29 yaşında önemli bir hammadde fabrikasına müdür olarak atanmasına itirazlar olur ama yönetimdeki başarılarıyla kendisini kabul ettirmeyi başarır.

1969 yılında aynı kurumun Teknik Genel Müdür Yardımcılığına, 8 Ağustos 1978’de de MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanır. Kurumda çalışan hemen herkesi tanıyan ve onlar tarafından sevilen, MKEK’in problemlerini bilen ve bunlara çözüm arayan, çalışma arkadaşları ile iyi anlaşan bilgili, deneyimli, siyasi dengeleri koruyan bir Bakanın ifadesi ile ‘partisi devlet ve hedef millet’ olan bir Genel Müdür ve MKEK’lıların ‘Akın Ağabeyi’ olur.

27 Mart 1981 tarihinde ülkenin bilim ve araştırma politikalarına yön veren en önemli kurumu olan TÜBİTAK’a Bilim Kurulu Üyesi olarak seçilir. 11 Mart 1982 tarihinde kendisine ‘şahane’ diyerek ‘mim koyan’ Bakan’ın yeniden görevde olduğu bir dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanan Dr. Akın Çakmakcı emekli olarak ayrıldığı 18 Ağustos 1994 tarihine kadar 12 yılı aşan bir süre bu görevde kalarak ‘Cumhuriyet tarihinde görevde en uzun süre kalabilen Müsteşar olarak’ bir rekora da imza atar. Her devre uymamış ama her devre kendisini kabul ettirmiştir.

 

İTÜ’DEN FAHRİ DOKTORA

Sanayi sitelerinin ve organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ilgili düzenlemeler, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü, Rekabet Kurumu gibi kuruluşların kanunları, TOBB Kanununun revizyonu, Haller ve Fuarlar Kanunları ve benzeri birçok düzenlemenin hazırlık çalışmaları ve takibi Akın Çakmakcı’nın başında olduğu ekip tarafından uygulanmasına başlanır.

Dr. Akın Çakmakcı Projelerde Verimlilik ve Prodüktivite, Sanayi Yapısı ve Stratejileri, Savunma Sanayi, Küçük Sanayi ve Demir Çelik konularında yayınlar yapar, çeşitli konferanslar verir ve seminerlere konuşmacı olarak katılır. Bu başarılı çalışmaları akademik camiada da karşılık bulur ve İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu 1989 yılında Akın Çakmakcı’ya; ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gelişmesi ve özellikle savunma sanayiinde modern teknolojilerin uygulanması konusunda gösterdiği başarısı nedeniyle ‘Fahri Doktor’ unvanı verilir.

1994 yılı Ağustos ayından itibaren iki yıl süre ile Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirmeden sorumlu Başkan Özel Danışmanı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde ve Endüstriyel Araştırmalar Koordinatörlüğü görevi ile ODTÜ’nde Rektör Danışmanlığı yapan Dr. Akın Çakmakcı, 01 Ağustos 1996 tarihinde seçildiği Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreterliği görevini yürütmeye başlar. Genel Sekreter olarak görev yaptığı dönem içinde TTGV ciddi bir atılım göstererek, şeffaf, bürokrasiden uzak ve ulaşılabilir bir yapı içerisinde kâr amacı gütmeden ülkedeki tüm sanayi kuruluşları na hizmet götürür. Hazine Müsteşarlığı kanalıyla Dünya Bankası ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan sağlanan finansmanla yüzlerce sanayi kuruluşunun Ar-Ge projelerine destek sağlanır. TTGV, proje desteklerinin yanında, teknoloji destek hizmetleri, teknoloji hizmet merkezleri, teknoparklar ve risk sermayesi konularında da çok önemli katkılarda bulunur. Dr. Akın Çakmakcı, 7 Nisan 1999 tarihinde de Cumhurbaşkanı tarafından Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilir. Hi-Tech ve IT alanında Türk ve İsrail firmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacı ile İsrail’de 23 Ekim 2001 günü yapılan bir seminerde konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek komaya giren ve daha sonra Türkiye’ye getirilen Dr. Akın Çakmakcı 27 Kasım 2001 günü erken yaşlarda aramızdan ayrılır.

 

 

KUTU:

 

TEŞEKKÜR

Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataç Soysal’a

katkılarından dolayı teşekkürler.