ÜÇAY GRUP, 22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR.klim krizi, kutuplardan tropik bölgelere kadar dünyamızın her yerini tehdit ediyor. Su kaynakları tükeniyor, aşırı hava olaylarının sıklığı artıyor, ormanlar yanıyor ve yaşanan tüm bu doğal afetler dünyanın farklı bölgelerinde birçok insanın hayatına mâl oluyor. Hükümetler, şirketler ve topluluklar harekete geçmek için bir araya geliyor, çeşitli aksiyonlar alınıyor; ancak daha fazlasını yapmak ve daha hızlı aksiyon almak gerekiyor. En önemlisi, iklim değişikliğinin en büyük nedeni olan fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçip, bir an önce temiz enerjiye geçilmesi gerekiyor. 

“DÜNYAMIZI KARBONDAN ARINDIRMAKİÇİN EN İDEAL ÇÖZÜM”

22 Nisan Dünya Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Üçay Grup Ar-Ge Direktörü Volkan Demir, elektrik üretiminde güneş enerjisinin önemine dikkat çekerken, “Dünya genelindeki karbon emisyonlarının yüzde 75’ini kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar oluşturuyor. Bu durumla mücadele etmek yani dünyamızı karbondan arındırmak ve ekosistemi korumak için en ideal çözüm güneş enerjisidir. Çünkü güneş enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve bir saatte dünyanın ihtiyacından daha fazla enerji üretebilecek kapasitededir. Fosil yakıtlar gibi çevreye zararlı emisyonlar üretmez. Bu nedenle güneş enerjisi santralleri, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca güneş enerjisi santralleri, elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak, ülkelerin enerji maliyetlerini de düşürüyor. Böylece ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını da azaltarak, enerji güvenliğinin artmasına yardımcı oluyor. Güneş enerjisi santralleri, uzun vadede ekonomik faydalar da sağlıyor. Güneş enerjisi, ücretsiz bir enerji kaynağı olduğu için, güneş enerjisi santrallerinin işletme maliyetleri, diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha düşük oluyor. Sonuç olarak, güneş enerjisi santralleri; sürdürülebilir, temiz, sınırsız ve ekonomik bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi santrallerinin dünya genelinde yaygınlaşması, küresel iklim değişikliği ile mücadelede, doğal kaynakların korunmasında ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.” diyor. Volkan Demir, Üçay Grup olarak, iş ortaklarına planlamadan tasarıma, kurulumdan bakıma kadar oldukça kapsamlı bir hizmet sunduklarının da altını çiziyor ve “Ticari ve endüstriyel amaçlı kullanımlar; işletmelerin, fabrikaların ve endüstriyel tesislerin elektrik maliyetlerini azaltarak kâr marjlarını artırır. Aynı zamanda işletmelerin karbon ayak izinin düşürülmesinde önemli rol oynar. Ev sahipleri de güneş enerjisi panellerini kullanarak evlerinde elektrik üretebilir. Güneş enerjisi santralleri, evlerin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak elektrik faturalarını düşürür. Güneş enerjisi santralleri tarım sektörü için de çok önemlidir. Güneş enerjisi panelleri, tarım makineleri ve ekipmanlarının çalışması için gereken elektriği sağlarken, seralarda ve sulama sistemlerinde de kullanılabilir.” ifadelerini kullanıyor. 

OPTIMIZER PROJESİ, ENERJİ ÜRETİMİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Volkan Demir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile EVREKAA Ar-Ge Merkezi’nde yürüttükleri TÜBİTAK onaylı Ar-Ge çalışmalarından biri olan “PV panellerin en yüksek verimde çalışması için nesnelerin interneti tabanlı optimize edici (optimizer) sistemin geliştirilmesi” projesi hakkında da önemli bilgiler paylaşıyor: “Optimizer sistemini, güneş enerjisi santrallerinde verimliliği ve enerji üretimini artırmak amacıyla tasarladık. Günümüzde kullanılan sistemlerden farklı algoritmaların ve haberleşme protokollerinin kullanıldığı sistem, nesnelerin interneti tabanlı bir yazılım ve donanım ürünüdür. Optimizer, güneş enerji santrallerinde kullanılan çeşitli bileşenlerin performansını izleyerek, tesisin enerji üretim verimliliğini artırmak için gerekli durumlarda operatörü uyarıyor ve otomatik olarak ayarlamalar yapıyor. Bu bileşenler arasında; güneş panelleri, invertörler, güneş izleme sistemleri yer alıyor. Özellikle güneş panellerinin performansı; sıcaklık ve ışık düzeyi ile panel arızaları gibi faktörlerden etkilenebiliyor. Optimizer, bu faktörleri izleyip, güneş panellerinin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayacak sistemsel önlemler alıyor ve gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Bu sayede enerji üretiminin optimize edilmesine destek oluyor. Kısacası yapılan yatırımdan en iyi faydayı sağlama noktasında önemli rol oynuyor.”