Değerli okurlarımız,

Türkiye’nin Makinecileri, yılın ilk yarısında, serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatını 14,1 milyar dolara ulaştırmayı başardı. Haziran ayındaki eksik iş gününe rağmen, ihracatını geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artıran sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatları da 7,2 dolara yükseldi. Altı aylık ihracat döneminde Almanya’nın ardından Rusya’da da 1 milyar dolar eşiği aşılırken, makine ihracatımızdaki Almanya’nın payı yüzde 14’e, Rusya’nın payı ise yüzde 10’a yaklaştı.

Bununla birlikte, yılın ilk yarısında, yurt dışından yeni sipariş almanın zorlaştığına da şâhit olduk. Tedarikçi şirketleri yeni filtreler geliştirdiği bu dönem, önümüzdeki süreçte yaşanabileceklerin de bir ön gösterimi gibiydi. Avrupa’da yeniden düzenlenen ticaret mekanizmalarının, özellikle Türk ihracatçıları önemli oranda etkilemesi bekleniyor. MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da bu gerçeğin altını bir kez daha çizerken, “Denetim mekanizması açısından kurallara uymayan şirketleri büyük cezaların beklediği bu dönemde, Avrupalı şirketler değer zinciri ortaklarının gelişip yetkinleşmesini izlemek konusunda çok titiz davranacaktır.” uyarısını yineliyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile karşımıza çıkan ve firmaların karbon ayak izlerinin düşürülmesini hedefleyen bu mevzuat değişiklikleri, yakın dönemden başlayarak, küresel ticaretin yeniden şekillenmesinde de yol açacak. Bu mevzuatlara uyum sağlayamayan firmaların hızla tedarik zincirlerinden eleneceği bu döneme hazırlık, tüm imalat sanayileri için hayati önem taşıyor. Makine İhracatçıları Birliği de bu konuda çok önemli çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Örneğin, geçtiğimiz aylarda yayımlanan “Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu” bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyordu. Makine sektörünü gelecek mevzuat değişiklikleri şokuna hazırlayacak bir başka önemli çalışma ise “Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE Projesi” idi. Projenin
ilk etap faaliyetleri Ocak-Temmuz 2023 döneminde tamamlanırken, bu ilk etap faaliyetleri çerçevesinde firmaların karbon ve su ayak izlerine yönelik tespitler yapıldı. Firmalarda veri sistematiği ve yeşil dönüşüm ekiplerinin oluşturulmasını sağlayan, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle firma bazlı raporlamaların gerçekleştirildiği bu ilk etap faaliyetleri sonunda ise firmaların yeşil dönüşüme hazırlık seviyelerinin tespitini sağlayacak mevcut durum analizi niteliği taşıyan ve uluslararası standartlara uygun raporlar da oluşturuldu ve geleceğe yönelik atılması gereken adımları içeren yol haritaları hazırlandı. Biz de Moment Expo’nun bu sayısındaki “Kapak” sayfalarımızda “Makine Sektöründe İkiz Dönüşüm UR-GE Projesi”nin detaylarına odaklandık ve çalışmanın ilk çıktılarına değindik.

“MSSP Focus” sayfalarımızda AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik görüşlerini paylaşırken, “Makale” sayfalarımızda ağırladığımız Hile Denetimi ve Adli Muhasebe uzmanı Fikriye Aslan ise küçük suistimaller/ihmaller ve iyi niyetli görmezden gelmelerin bir süre sonra nasıl büyük bir yıkıma yol açabileceğine yönelik ufuk açıcı bir makale ile bizleri aydınlatıyor.


Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,