Uzak Doğu’nun Avrasya pazarlarına girmesi için en uygun yer Türkiye’dir. Çünkü Avrasya bölgesi hem enerjini hem de lojistik imkanlarının uygun olduğu bir coğrafyadır. Şimdi bu rüzgar Türkiye’ye doğru esiyor. Ancak bu rüzgarı yönetecek yelkenlere sahip miyiz? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor.

Dünya ekonomisi ciddi bir dönüşüm dönemi yaşamaktadır. Bu dönüşümde rüzgarın yönü değişmektedir. Uzak Doğu önemli
bir oyuncu olmaya doğru sağlam adımlarla ilerlerken bir yandan da teknoloji üreten Batı pazarları realitesini korumaktadır.
Türkiye bu iki gücün orta bölgesinde yer alan önemli bir ülkedir. Ancak bu önemi değerlendirebilmek için yelkenlerimizi doğru
bir şekilde ayarlamalıyız.
Dünya da söz sahibi güçlü bir ekonomi olmak istiyorsak öncelikle kendi teknolojimizi üretmeliyiz. Dünya markaları yaratmak
için kendi teknolojimizi geliştirmemiz birinci şarttır. Aynı zamanda kendi üretim araçlarımızı da ancak teknolojisini ürettiğimiz
müddetçe elde edebiliriz. Bunu başarmak içinse iş dünyası, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ahenkli bir çalışma
sergilemelidir. Bir iş adamı ve de Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı olarak bu dönüşüme en büyük
katkıyı sunacak sektörün makine sanayi olduğunu düşünüyorum.
Bir ülkenin gelişiminde makine sanayisinin önemini bildiğimizden dolayı bunu kamuoyuna da anlatmak için reklam kampanyaları
düzenledik. MTG’nin yürüttüğü bu reklam kampanyasının nasıl bir etki yarattığını ölçmek içinse algı anketi gerçekleştirdik.
Anketin bize gösterdiği şu oldu: Doğru mecralar ve isimler reklam kampanyalarında kullanıldığında sadece sektörün içinde
değil kamuoyunun farklı kesimlerinde de doğru algılar yaratılabiliyormuş. Yurtiçinde MTG’nin reklam kampanyaları önemli
bir dönüşüm sağladı. Bu reklam kampanyaları yurtdışında da devam edecek ve makine ihracatçılarına önemli fırsatlar sunacaktır.
Bir diğer önemli çalışmamız ise Makine Sanayii Sektör Platformu’nu federasyona dönüştürmek olacak. Makine ile ilgili etkin
ve de önemli dernekleri, kuruluşları ve birlikleri bu Federasyon içerisinde toplayarak makinecilerin kamuoyu ve bürokrasi için
daha tanınır ve güçlü bir lobiye dönüşmesini sağlayacağız.
İlerleyen aylarda ve yıllarda makine sanayisinin ülkemiz ve dünyadaki gücünü ve tanınırlılığını artırmak için yeni projelere
imza atmaya devam edeceğiz.