Bugün Japonya’da orta öğretimin yüzde 70’ini meslek liseleri oluşturuyor. Bizde ise bu oran sadece yüzde 30. Bu dengesizliği ortadan kaldırmak ve makine sektörümüzün ara eleman ihtiyaçlarına doğru şekilde çözümler yaratmak için meslek liselerimizi cazip hale getirmemiz şart.

Makine üreticileri olarak ciddi bir istihdam yaratıyoruz. Sadece mühendis değil; makineci, montajcı, tornacılar ve daha birçok meslek grubu işletmelerimizde çalışıyor. Bu nedenle makine sektörü açısından meslek liseleri ayrı bir önem taşıyor. Bu liselerde eğitim gören gençlerimizin kalitesi ülkemiz sanayisinin ve geleceğinin de kaliteli olması anlamına geliyor.
Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman meslek liselerine ne denli önem verildiğini görebiliriz. Örneğin Japonya’da orta öğretimin yüzde 70’ini meslek liseleri oluşturuyor. Bizde ise bu oran sadece yüzde 30. Diğer taraftan Avrupa’da meslek liselerinden mezun olmuş iyi elemanlar, mühendislerin iki katı para kazanabiliyor. Artık Türkiye’de iyi para kazanmak için illa üniversite mezunu olmak gerekmediğinin bilinmesi lazım. Önemli olan kişinin mesleki bilgi ve becerisidir. Türkiye’nin bu önyargıları kırarak, güçlü ara elemanını yetiştiriyor olması gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde de meslek liselerinin cazip hale getirilmesi şart. Sadece
kazanç yönünden değil. Eğitim kalitesi açısından da geliştirilerek buradan çıkan gençlerin sanayiye hızlı adaptasyonun sağlanması gerekiyor. Mutlaka sanayinin içinde yetişerek eğitim almalılar. Eğer bunu başarabilirsek, Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülke de toplumun refahını da artırmış oluruz. Aksi takdirde gelişmiş ülkelerle aramızdaki kalkınma farkı daha da açılır.


Günümüzde Türkiye’nin dünyanın 15. büyük ekonomisi olduğunu söylüyoruz ve bu çok güzel bir şey. Eğer biz insan kalitemizi yükseltirsek belki de bugün olduğundan çok daha farklı sermaye gruplarını Türkiye’ye çekebiliriz. Yani sadece perakende ya da finans sektörü değil, elektronik ya da makine sektörü de Türkiye’de yatırım yapar hale gelebilir. O zaman Türkiye’nin önü çok daha açılır. Genç nüfus bir ülke için büyük bir avantajdır ama bu eğitilmemiş bir nüfus ise sizin için bir felaketin habercisi olabilir.

Meslek liselerinin işlerlik kazanması ve daha cazip hale gelmesi için bir strateji dahilinde hareket etmemiz gerekecektir. Bu nokta da devlete görev düştüğü gibi sanayicilere, meslek örgütlerine, derneklere ve birliklere de görev düşmektedir. Biz Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz ve fazlasını da yapma gayretindeyiz.